субота, 17 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІЧНО-ОПОРНИХ СХЕМ В СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Алла Голімбієвська вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ класів смт. Салькове Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання методик розвитку критичного мислення та логічно-опорних схем в системі роботи вчителя початкових класів, що дає можливість пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, підвищити інтерес учнів до знань.


Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи в межах традиційної системи. Результативність у роботі досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?»
Тому, на мою думку, будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні  люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть дану проблему як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв’язків. Описати технологію – це одне, а реалізувати її на уроці – це зовсім інше.
Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.
Виховний та розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльності на уроці поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації, де вони повинні:
- доводити власну думку, наводити на її захист аргументи, докази, користуватись здобутими знаннями;
- ставити запитання вчителю, товаришам, з’ясовувати незрозуміле, поглиблювати процес пізнання;
- рецензувати відповіді однокласників, інші творчі роботи, давати поради;
- ділитися своїми знаннями з іншими;
- допомагати товаришам, коли вони відчувають утруднення, пояснювати незрозуміле;
- спонукати до знаходження не одного рішення, а декількох самостійно зроблених;
- вільно вибирати завдання, переважно пошукового і творчого характеру;
- урізноманітнювати діяльність, включати в пізнання елементи праці, гри та спілкування;
- виконувати завдання-максимум, розраховане на читання додаткової літератури, першоджерел, на тривалі спостереження.
Значна кількість основних методичних інновацій пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. Тому, змінивши слова великого китайського педагога Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», можна сформулювати як кредо інтерактивного навчання.
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 
Як бачимо, процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і власної активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інноваційного навчання.
Уміння і бажання навчатися – це той фундамент, який маю закласти я, як вчитель. Тому перед кожним уроком шукаю відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів.
У своїй практиці я використовую різні інноваційні методи навчання. Прикладом може бути вправа «Ромашка», завдання якої полягає у створенні правильного речення, що стосуються даної теми. Наприклад: казка «Кривенька качечка». Дівчина: працьовита, лагідна, добра, жорстока, мовчазна, зла, горда. Вибравши правильні ознаки даного героя, учні складають його внутрішню характеристику. Ця вправа допомагає учням у відтворенні змісту тексту, запобігає зазубрюванню. Дитина намагається прочитати текст так, щоб на наступному уроці «зірвати» з ромашки правильні відповіді.
Добре спрацьовує вправа «Мозковий штурм», яка дає можливість повторити вивчене на попередніх уроках та узагальнити почуте. Ця вправа – міра швидкості думки та шкала виявлення рівня знань.
У дітей зник страх перед неправильною відповіддю. Самостійний пошук учнями відповіді на запитання «Чому?» приносить мені масу задоволення. Спираючись на власний досвід, учні самі пропонують завдання, ставлять запитання та шукають на них відповіді.
Одним із ефективних методів навчання є технологія «Прес». При опрацюванні вірша Анатолія Костецького «У гостях» чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання дати відповідь на поставлене запитання за поданим планом.
Запитання:
І група – «Я вважаю, що…».
ІІ група – «… тому, що …».
ІІІ група – «… таким чином …».
ІV група – «… отже …».
Використання логічно-опорної схеми (далі ЛОС) – один із нестандартних способів навчання, в основі яких знаходяться ідеї видатного математика Шаталова В.Ф. (вивчення навчального матеріалу великими смисловими блоками у вигляді схем та схематичних малюнків). ЛОСи дають можливість навчити школярів відібрати головне з цілої теми. Це систематизує пам’ять, логічне мислення, підштовхує до висування власних гіпотез, побудови власних міркувань. Крім того, багаторазове повторення вивченого матеріалу безпосередньо на уроці дає можливість повністю його застосовувати і розвиває усі види пам’яті. Цей вид роботи проводиться фронтально.
В практиці роботи часто використовую різні елементи ігор, завдяки чому діти засвоюють норми поведінки і взаємостосунків у колективі.
У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних виявляються дуже яскраво й виразно, а в інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Батьки також повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують роботу, прагнуть до самостійності, до розв’язання завдань проблемного характеру. Тому співпрацюю з батьками, завше намагаюся надати методичну допомогу, використовуючи поради провідних науковців.
На уроці я враховую те, як учень бере участь у навчальній діяльності, спосіб спілкування з однокласниками, готовність до співпраці і прийняття відповідальності, дотримання правил обміну думками та інших норм поведінки на уроках.
Використовуючи інноваційні методи навчання, переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага. Тому я впевнена: за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. І дає, врешті – решт, вагомі здобутки.
Отже, оскільки вчитель є організатором освітнього процесу, то його основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, що спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій.
Список використаної літератури.
1. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі // Управління освітою. 2001. - № 3. - С. 18-24
2. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 – 4 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с.
3. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

4. Денисенко С.В. Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках в початковій школі.

16 коментарів:

 1. Вчителям початкових класів найважче. Адже саме в молодшому шкільному віці у дітей закладається міцний фундамент знань,вмінь, навичок на який потім опираємося ми, вчителі старшої ланки. Вправи "Ромашка", "Прес", "Мозковий штурм", використання опорних схем розвивають мислення, вчать учнів висловати свою думку. Дякую, колего!

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за змістовну статтю, за творчий підхід до навчання маленьких школярів. Погоджуюся з Вами, що мало знати зміст будь-якої педагогічної технології, її треба вміло реалізувати на практиці. Методи, про які Ви згадуєте у статті, сприяють розвитку нестандартного мислення учнів, активізують навчально-пізнавальну діяльність. . Впевнена, що Ви закладаєте міцний фундамент для подальшого навчання учнів. Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 3. Валентина Маслій22 січня 2015 р. о 16:07

  На яких уроках Ви використовуєте логічно-опорну схему ( ЛОС) ? Хочеться більше дізнатися про її застосування. Стаття цікава, дякую за матеріал! Успіхів Вам, творчих здобутків!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. ЛОСи використовую на уроках української мови при вивченні частин мови, на уроках природознавства при встановленні причинно-наслідкових зв'язків.Дякую. Вам наснаги, творчих успіхів!

   Видалити
 4. У разі застосування інтерактивних педагогічних технологій значно підвищуються можливості організації більш активної, результативної діяльності учнів, забезпечуються можливості більш тісного та плідного спілкування, самоусвідомлення, самопізнання. Вміле використання цих технологій дасть можливість учням отримати міцні знання. Плідної Вам праці!

  ВідповістиВидалити
 5. Цікаво було дізнатися про різні форми роботи з учнями початкових класів! А кредо інтерактивного навчання: Те, що я чую, я забуваю.
  Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
  Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
  Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
  Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. вважаю,що слід запаятати всім! Дякую!! Усліхів та натхнення!!

  ВідповістиВидалити
 6. Цвігун Леся28 січня 2015 р. о 09:45

  Дякую за цікавий матеріал, особливо мене зацікавили ЛОС. На мою думку, ця технологія чимось схожа з Системно-функціональною схемою.

  ВідповістиВидалити
 7. Дякую за статтю! Розглянуті методи навчання стимулюють формуванню в молодших школярів умінь мислити критично, самостійно знаходити, вивчати й аналізувати інформацію, своєчасно виправляти власні помилки. Творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 8. Перший вчитель формує ставлення дітей і їх батьків до навчання. Адже саме він закладає міцний фундамент вмінь і навичок, який потім послугує під час навчання в основній школі. Описані форми роботи розвивають мислення, вчать учнів висловати свою думку. Учні Алли Анатоліївни мають хорошу базу початкових знань, вирізняються завзятістю, енергійністю, сміливістю, Дякую, колего!

  ВідповістиВидалити
 9. Алла Анатоліївна давно і результативно використовує інноваційні технології навчання. Я викладаю фізику і математику. Уроки у її вихованців завжди приносять мені задоволення, тому що діти активно співпрацюють з учителем, з ентузіазмом сприймають різноманітні новації, «легкі на підйом». Дякую за змістовну статтю.

  ВідповістиВидалити