вівторок, 13 січня 2015 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ НА УРОКАХ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
   
Антоніна Марченко, учитель музичного мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області.

Анотація. У статті представлено досвід роботи з використанням різноманітних методів та прийомів, які допомагають краще розуміти та сприймати компоненти уроку музики, як вид мистецтва.
         Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє «обличчя», дуже важливо в гонитві за новими напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки , а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку. Головним завданням одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності. А є предмет – основна мета якого визначається в дидактиці як «формування досвіду емоційно – цінних відносин». Це предмет – музика.
Вчителі та керівники шкіл ставляться до цього предмету по-різному – залежно від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Вважають часто цей предмет легким і другорядним. Так вважають і більшість батьків та учнів. Таке поціновування музики виховує у наших дітей однобічне розуміння музики, при якому вона сприймається як розвага. Однак музика, як вид мистецтва, різнопланова, бо крім розважальної функції, їй властиві і пізнавальна , і виховна,і комунікативна.
Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними? Успішному розв'язанню цих завдань та досягнення мети музичного виховання – формування в школярів музичної культури – сприятиме використання інновацій на уроках музики. Запровадження інформаційних технологій на уроках музики забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме : фантазії та музично-образної уяви ; мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму. Використання інформаційних технологій дозволяє залучити учнів до такої діяльності: створення творчих робіт, пошукові роботи під час вивчення народної творчості, української музичної культури, творчості композиторів світу, оформлення результатів своїх досліджень у вигляді методу проектів за певними темами. Використання в процесі навчання методу проектів допомагає розкрити процес створення дитиною творчої роботи від задуму до втілення, є можливість побудувати нестандартний урок; урок – мандрівку, малювання в уяві образів, навіяних чарівною музикою та розповіддю педагога. Використання комп'ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам'яті,  формування у дітей естетично – гармонійного світосприйняття.
Молодшим школярам надається можливість:
. знаходити, вивчати та усвідомлювати поняття «звук» як феномен , що  функціонує у навколишньому середовищі;
. експериментувати з джерелами звукоутворення ;
. здійснювати запис різних видів звукозображальної інформації;
. імітувати звуки, знаходити нове звучання;
. створювати звукові розповіді, або звукові композиції;
. створювати шумові ефекти, використовувати звукову палітру для супроводу поетичного тексту;
. одержувати знання про музичні інструменти, вивчаючи їх будову, діапазон,
тембр, принципи звукоутворення;
. імпровізувати, створюючи власні звукові імпровізаційні мініатюри, окремі мелодії і тексти;
. аранжувати мелодії , використовуючи звучання різних інструментів, голосу;
. вивчати музику різних стилів, напрямів, жанрів.
Природним є прагнення людини до творчості , гармонії, любові , тобто тих елементів, що складають естетичне виховання. Виховання музикою має найточніше , найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу кожного школяра, пов'язується з його загальним розвитком.
Завдання вчителя – розвинути чутливість до музики, ввести їх у світ добра і краси, допомогти відкрити у музиці джерело людських почуттів і переживань   , виховувати здатність до активної різнобічної діяльності, сформувати ціннісне ставлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей.
Процес роботи над піснею повинен завжди бути художнім спілкуванням школярів із музикою. Отже вибір прийомів розучування пісні має зумовлюватися з її художнім образом та інтонаційним строєм. Наприклад:
Розучуючи українську народну пісню «Сіяв мужик просо», слід звернути увагу дітей на світлий і прозорий колорит музики, жартівливі інтонації ігрової пісні. Це можна забезпечити паралельним показом на екрані комп'ютера танцю під мелодію пісні, а потім запропонувати самим дітям відтворити деякі рухи. Переживання емоційно-образного строю, прагнення виразити своє ставлення до виконаного спонукатиме дітей поводитися і співати відповідно до настрою твору.
Отже, комп'ютерні програми музичного, графічного і текстового спрямування допомагають краще засвоїти матеріал на уроках музики.
Учні навчаються краще: сприймати музику, виділяти інтонаційні зв'язки, роздумувати про музику, відчувати внутрішній зв'язок між характером музики та її виконанням, вільно і невимушено виконувати пісні, відчувати красу і виразність співу, співати по нотах прості мелодії, вільно і осмислено користуватись музичною термінологією.  
Проте використання інформаційних технологій у школі є складною проблемою, що вимагає детального вивчення, психолого-педагогічного обґрунтування. Спроби вести регулярне навчання за допомогою комп'ютерних програм часто завдають невдачі в першу чергу тому, що через недосконалість програмних засобів не вдається дістати явну перевагу використання комп'ютерних технологій перед традиційними формами навчання. Інша важлива причина - комп'ютер не завжди є загальнодоступним засобом навчання.
Технологія «Мікрофон» надає можливість кожному висловитись лаконічно й швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку.
Технологія «Мозковий штурм» використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Ця технологія спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість вільно висловлювати свої думки. Мета «Мозкового штурму» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.
Прийом «Незакінчене речення» дає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими.
          В епоху інформаційних технологій немає проблем, пов'язаних з пошуком     інформації. Головне завдання навчитися нею користуватися, відбирати, структурувати, пред'являти. Можливості комп'ютерних засобів навчання дозволяють вибирати програми ,рекомендовані до використання на уроках музики.
У числі таких програм – сучасна мультимедійна енциклопедія Кирила і  Мифодія «Шедеври класичної музики», що включає статті та ілюстрації про композиторів та їх твори, відеофрагменти оперних і балетних спектаклів, словник музичних термінів. Енциклопедія поп музики є ілюстрованою історією вітчизняної та зарубіжної поп музики. Програма «Соната» з музикальної колекції історії культури містить інформацію про композиторів, фрагменти музичних творів, ілюстрації з історії музики, літератури. У програмі «Музичний клас» представлені уроки музичної грамоти, історія музичних інструментів, вправи для закріплення, творчі завдання.
Комп'ютерні технології можуть стати ефективним засобам оптимізації музичної  освіти, якщо вчитель ясно усвідомить мету, котра визначає результат, як його діяльності , так і діяльності учнів. Інша позиція призведе до того, що можна добре володіти комп'ютерними програмами , але так і не знайти шляху до музичного мистецтва. Тому, плануючи використання комп'ютерних  технологій викладач зобов'язаний виходити із завдань музичної освіти в школі. Такий підхід дозволяє розширити межі професійної діяльності педагога –музиканта.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Волков І.П.  Вчимо творчості – М., 2010
2. Воронцов Ю.Л. « Комп'ютер і естетичне виховання»- 2000- № 8 – С 93-94
3. Гребенев І.В. « Методичні проблеми комп'ютерізації навчання в школі» -2000. - 5
4. Підласий І.П. « Як підготувати ефективний урок» К 1999

5. Зам'ятіна Т. «Про досвід використання педагогічних технологій на уроках музики» Музика в школі- 2005 № 5 – С 28-33

20 коментарів:

 1. Олена Горобець16 січня 2015 р. о 23:58

  Цілком згодна, що не всі однаково ставляться до уроків музики. Так можуть вважати ті, які не розуміють, що музика має величезний вплив на інтелектуальні здібності та можливості людини. Ваші вихованці, впевнена, ніколи не сумніватимуться в тому, що музика - важливий і дуже потрібний шкільний навчальний предмет. Я завжди з цікавістю спостерігала, як на Ваших уроках діти «малюють» музику, а це властиво тільки тим, у кого розвинена творча уява. Відвідавши багато таких уроків, переконливо стверджую, що Ви майстер своєї справи.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко17 січня 2015 р. о 04:31

   Дякую за коментар і високу оцінку моєї діяльності.

   Видалити
 2. Урок музики - це духовне збагачення дитини. Як привити любов до прекрасного, зацікавити - все це розкривається у Вашій статі. Творчість та реалізація учня в повній мірі залежить від вчителя, від його уроків. Ви майстер своєї справи.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко29 січня 2015 р. о 10:26

   Приємно , що ви , як завуч школи ,не вважаєте урок музики другорядним.Дякую за коментар.

   Видалити
 3. Дійсно, комп'ютерні технології є ефективним засобом навчання музичного мистецтва. Я згодна з Вами, що тільки той вчитель, який ясно усвідомлює мету, досягне кінцевого результату і навчить цього своїх учнів. Дякую за статтю. Бажаю успіхів і талановитих вихованців.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко29 січня 2015 р. о 10:31

   Дякую за коментар та побажання.

   Видалити
 4. На мій погляд, музика - це один із найсильніших видів мистецтва , який здатен пробуджувати в людині найяскравіші, найсильніші почуття. Урок літератури зможе глибше зачепити дитячу душу, пробудити в ній найкращі риси, коли він вдало підкріплений музичним супроводом. А самі уроки музики особисто дя мене –це щось незвичайне .
  Неодноразово мені доводилось спостерігати за тим, як дітки разом з вами, Антоніно Федорівно, заворожували нас всіх своїми дзвінкими голосочками, Мені здається, що
  то якесь диво, коли ота малеча, дивлячись на Вас,як на чарівницю, відтворює музинний твір. Ваші методи роботи, різноманіття цікавих завдань допомагає розвинути чутливість до музики, ввести дітей у світ добра і краси.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко29 січня 2015 р. о 10:39

   Я згодна з вами , що музика і література довповнюють ,збагачують та прикрашають один одного.Дякую за коментар.

   Видалити
 5. Світлана Рабенюк29 січня 2015 р. о 01:33

  Музика- прекрасний вид мистецтва, один із найулюбленіших дітьми. Музика також розвиває у дітей почуття прекрасного, мислення, фантазії, уяви. Ваші уроки дуже цікаві. Бажаю Вам успіху, талановитих дітей!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко29 січня 2015 р. о 10:45

   Дякую за гарні слова та побажання.

   Видалити
 6. Ваші уроки цікаві, "живі". Використовуючи інтерактивні прийоми , методи та інформаційні технології , Ви не нав’язливо вводите дітей у світ музики. "Талановитий учитель - талановиті учні!" - це твердження про Вас. Бажаю успіхів та талановитих учнів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко29 січня 2015 р. о 10:16

   Дякую за гарні слова та побажання .

   Видалити
 7. Олеся Черняк29 січня 2015 р. о 14:56

  Саме завдяки такому творчому вчителю, як Антоніна Федорівна, музика в нашій школі -- не тільки навчальний предмет, але й могутній засіб естетичного виховання учнів. В своєму кабінеті моя колега і вчитель, і артист, і диригент. Учнів захоплює все на уроці, що дозволяє їм проявити свою уяву в повному обсязі.
  Антоніно Федорівно! Нехай і надалі дітям і Вам уроки музики приносять тільки насолоду!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко1 лютого 2015 р. о 10:15

   Дуже вдячна за оцінку моєї діяльності! Завжди намагаюся свою любов до музики передати учням. Успіхів Вам!

   Видалити
 8. Галина Браславська30 січня 2015 р. о 07:17

  Урок музики такий же важливий, як і уроки математики, фізики чи інші. Але якщо це дійсно урок музики. Ваші уроки, Антоніно Федорівно, неповторні. Дякую за творчість!

  ВідповістиВидалити
 9. Діана Бурдейна30 січня 2015 р. о 08:09

  Пам’ятаю Ваші уроки, коли була ученицею. Вони цікаві та творчі. Тепер , як колега буду переймати Ваш досвід роботи . Творчих Вам успіхів роботі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Антоніна Марченко1 лютого 2015 р. о 10:10

   Мені дуже приємно. Бажаю успіхів і натхнення.

   Видалити
 10. Олександр Чернієнко31 січня 2015 р. о 09:48

  Шановна колего! Повністю із Вами погоджуюсь. Хоча використання інформаційних технологій започаткували не ми, але на сьогоднішній день ми маємо змогу їх використовувати і це дає свої позитивні результати.

  ВідповістиВидалити