вівторок, 13 січня 2015 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Єфросинія Лехенко, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. У наш час освіта постійно рухається вперед, головне завдання школи сьогодні – виявити творчі здібності дитини і дати поштовх до розвитку, підготувати її до життя, вчити вирішувати проблеми, використовувати власний досвід, здобувати інформацію, критично мислити, вміти співпрацювати та працювати в групі, вміти організувати свою роботу.   Стаття допомагає усвідомити актуальність і доцільність даної проблеми.
      
Якщо створити умови для розвитку особистості, в школяра обов’язково розкриються здібності, закладені природою. Тому головне  своє завдання як учителя вбачаю у розкритті індивідуальних здібностей кожного школяра, бо розумію: від того, якими будуть його перші шкільні роки, залежить усе подальше навчання і майбутній життєвий шлях.  За роки педагогічної діяльності переконалася, що індивідуальні особисті якості школярів не даються від народження і не виникають просто так. Для їх розвитку потрібні спеціальні умови, що впливатимуть на позитивний емоційний стан та сприятимуть прояву розумової активності, витримки дитини.  Актуальність даного питання полягає в тому, що сьогодні вчитель повинен підтримувати розвиток пізнавальної активності, самостійності та творчих здібностей учнів; передбачати урізноманітнення навчальної та виховної діяльності; звільняти навчально- виховний процес від примусовості, абстрактності. Серед великого переліку новітніх технологій я віддаю перевагу інтерактивним формам навчання, технології розвитку критичного мислення, елементам ТРВЗ-педагогіки.

        Використовую  згадані  інноваційні технології залежно від умов роботи, рівня підготовки учнів, їхнього розвитку, психічного та фізичного стану; забезпечую формування в молодших школярів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання і вміння вчитися, виховання особистості, спроможної до сприйняття світу.
        Намагаюся, щоб кожна хвилина уроку пробуджувала у дітей бажання до пізнання, самостійного пошуку, самореалізації. Моїм вихованцям подобаються ті види навчальної діяльності, що дають їм матеріал для роздумів, можливість проявити ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчого підходу до розв’язання проблеми. Для розвитку творчого мислення учнів  застосовую різні типи нестандартних завдань, вправи на розвиток уміння висловлювати здогад, припущення, збагачення навчального матеріалу завданнями з логічними навантаженнями, використання цікавинок на уроках (завдання інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі-жарти, ігрові вправи, тематичні загадки, ребуси, кросворди). Намагаюся розвивати дитину в цілому як особистість, навчаю її працювати творчо, вести пошукову роботу, думати і висловлювати свої думки, обґрунтовувати міркування.  Вчу дітей у своїх висловлюваннях  використовувати такі вирази: „Я вважаю"..., „На мою думку...",  „На мій погляд...", „Я припускаю...",..." тощо. Використовую такі елементи ТРВЗ,  які впливають на  розвиток мислення та уяви. На уроках української мови використання методів ТРВЗ має значний потенціал для формування  словникового запасу учнів.  Активно впроваджую в навчальний процес  гру   "Добре-Погано",  прийоми "Навпаки", "Кола по воді", "Підзорна труба" та ін.
        Метод «Емпатії» (перевтілення) передбачає ототожнювання самого себе з ким або чим-небудь, вчить дітей змінювати точку зору на звичні об'єкти за допомогою перетворення. Застосовую цей метод для розвитку фантазіі та уяви дітей.
       Одним із улюблених методів творчої уяви учнів є різновид „мозкового штурму", синектика. За допомогою цього методу діти вчаться вільно висловлювати свої думки, поважати свою і чужу думку, набувають вміння вислуховувати товариша, не боятися помилитися і намагаються висунути якомога більше пропозицій. Наприклад, при вивченні казки Лисичка та Журавель діти обговорюють поведінку Лисички, вказують на недоліки.
      Найпростіший з методів творчого мислення - метод спроб і помилок. Вдаються до нього для розв'язання завдань, де досить перебрати один-два десятки варіантів. Використовуючи цей метод, можна пропонувати будь-які розв'язки, якими б безглуздими вони не здавались на перший погляд.  Наприклад: "Якби Дюймовочка була звичайною дівчинкою, яке було б її життя? Чи викрали б її жаби?" ...
Дуже подобається дітям «Салат із казок» (Котився, котився та й зустрів Півника, який радів, що його несе вовчик на бал.)
Часто використовую прийоми фантазування «збільшення-зменшення», «зміни в часі», «ділення-об'єднання».
        Також сприяє розвитку творчого мислення один із найпростіших методів – метод спроб і помилок. Сутність цього методу полягає у розв’язанні проблемного завдання через добір різноманітних варіантів вирішення. Мої вихованці  дуже люблять грати в гру “А що, коли б…” Наприклад, пропоную їм поміркувати:
1. А що, коли б ми не полили кімнатні квіти?
2. А що,  коли б  ніколи не було дощу?
Діти  охоче фантазують, висловлюючи найрізноманітніші пропозиції.
        Найчастіше використовую на різних етапах  уроку системно-функціональний аналіз у вигляді схем (додаток 1), яка містить в собі використання не лише методів ТРВЗ, а й ейдетики.
Системно-функціональний аналіз забезпечує системний підхід для аналізу ситуацій та об'єктів, дозволяє знаходити зв'язки між елементами, згрупувати інформацію, отриману учнем на уроці та сформулювати висновки, удосконалити мовленнєві навички учня, його уяву, фантазію, образне мислення.
           Отже, ТРВЗ - це складний, але цікавий процес оволодіння знаннями. Він вимагає від вчителя великої підготовки, так як уроки носять яскраво виражений діалоговий характер, а для активної участі дітей у обговоренні досліджуваного матеріалу вчитель повинен так налаштувати дітей, щоб вони самі могли знайти необхідні аргументи на захист правильної версії, тобто самостійно проаналізувати та узагальнити матеріал. 
     Впроваджуючи в навчально-виховний процес технологію розвитку критичного мислення, намагаюся перетворити кожен урок на урок спілкування, урок мислення, урок-діалог. Сам процес навчання базую на співраці, взаємонавчанні «вчитель - учень», «учень - учень». Учні з цікавістю працюють над складанням асоціативного куща, гронуванням, складання діаграми Вена, сенкану,  читання з передбаченням,вільне письмо та інші.
       Використання сучасних інноваційних технологій інтерактивного навчання дає можливість перетворити традиційний урок на інтерактивний.  Учні засвоюють програмовий матеріал значно краще, адже інтерактивні методики розраховані на творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та шляхи її розв’язання, а не зубріння матеріалу. Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що учні:
- уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;
- з великим бажанням виконують творчі роботи;
- вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу. 
     У своїй роботі намагаюся правильно організувати життя й навчання кожної дитини з її неповторною індивідуальністю, забезпечити таке спілкування з дитиною на кожному етапі її розвитку і навчання, яке дасть максимальний ефект. Переконана, що тільки учитель, який працює творчо, може виховати творчих учнів.

БІБЛІОГРАФІЯ
1.       Виховання критичного мислення учнів// Завуч.-2006, № 31
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.-К.:А. С. К., 2004.
3. Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес//Завуч. – 2008, № 5
4. Макродіна Л. О. Розвиток творчої уяви на основі ТРВЗ: програма курсу для учнів 1-4 класів –Запоріжжя, 2003.14 коментарів:

 1. Актуальною і важливою проблемою у роботі вчителя і учнів є те, щоб учитель виявив у кожній дитині щось неповторне, індивідуальне. Головне - дійти до кожного учня, не загубити його. У творчого учителя-творчі учні. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар. Думаю, що дана стаття принесе корисні поради у Вашій роботі.

   Видалити
 2. Дуже важливо розвивати в учнів вміння мислити, адже мислення лежить в основі здібностей людини, є умовою навчання, набуття знань, формування вмінь і навичок. Дякую за статтю.Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 3. Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці навчально-виховного процесу має стати розвиток у дитини гнучкості мислення. Під час діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати, гнучко підходити до розв’язання проблем, знаходити нові та оригінальні рішення, для того, щоб відчути задоволення від навчання . Ви вчите дітей висловлюватись і це дуже важливо. Автор статті не вказала, що у виховній роботі з класом використовує проектну технологію. Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 4. Дуже важливим ,на мій погляд,є те, що Ви розумієте найважливішу істину для вчителя молодших класів про те,що саме від особистості першого вчителя, його вміння розгледіти в учневі та розвинути ті чи інші здібності залежить подальший розвиток і навіть доля дитини. Залишається лише подякувати Вам за працю, за те різноманіття видів навчальної діяльності, які ви застосовуєте у своїй роботі.

  ВідповістиВидалити
 5. Валентина Маслій22 січня 2015 р. о 16:39

  Я погоджуюсь з Вами, що використання сучасних інноваційних технологій інтерактивного навчання дає можливість перетворити традиційний урок на інтерактивний. Учні засвоюють програмовий матеріал значно краще. Ваші діти уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію; з великим бажанням виконують творчі роботи. Ви бачите результати своєї праці. А для вчителя це головне! Дякую за цікавий матеріал! Нових злетів у роботі!

  ВідповістиВидалити
 6. ТРВЗ-педагогіка допомагає у формуванні творчої, сміливо мислячої особистості, готової до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності. Я думаю, Ваші діти будуть готові до життя у сучасній інформаційній ері, і в цьому буде і Ваша заслуга. Удачі!

  ВідповістиВидалити
 7. Пошуки оновлення методів навчання на сучасному етапі приводить учителя до пошуку нового, нестандартного. Ви якраз і є той вчитель, який підходить до навчального процесу по-новому. Так тримати.

  ВідповістиВидалити
 8. Катерина Тихорська27 січня 2015 р. о 01:25

  Дуже цікава стаття.ТРВЗ-педагогіка формує творчу, мислячу особистість, яка розв’язує складні проблеми. Бажаю успіхів і натхнення у роботі!!!

  ВідповістиВидалити
 9. Наталія Окрущак28 січня 2015 р. о 11:28

  Ви створюєте належні умови для розвитку індивідуальних особливостей своїх учнів. Згодна з Вами, що від перших шкільних років залежить усе подальше навчання і майбутній життєвий шлях особистості. Саме учитель початкових класів має закласти міцний фундамент для подальшого накопичення знань і вмінь . Дякую за Вашу працю, бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 10. Світлана Рабенюк29 січня 2015 р. о 01:25

  Розвиток творчого мислення, уяви. Мовлення для учнів початкової школи є дуже важливим. Саме цього Ви вчите дітей. Хочу побажати Вам творчих успіхів у роботі.

  ВідповістиВидалити
 11. Галина Браславська30 січня 2015 р. о 07:21

  Стаття цікава, корисна, насичена різними методичними прийомами. Дякую! Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 12. Олеся Черняк30 січня 2015 р. о 07:37

  Як учитель літератури, вдячна тим колегам, котрі в молодших класах вчать своїх дітей мислити! Такі учні, які не тільки думають, але й вміють висловити та обстояти свою думку, в наш час -- рідкість. Дякую Вам за таких учнів !

  ВідповістиВидалити