четвер, 29 січня 2015 р.

ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Ольга Муржак, вчитель біології навчально - виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Мощене Гайворонського району Кіровоградської області

У даній статті розповідається про проектне забезпечення, технології створення проекту, етапи роботи учня й способи залучення школярів до проектної діяльності на уроках біології.


Уперше проектне навчання було впроваджено у 20-ті роки XX століття. На сьогодні технологія проектного навчання знову затребувана в практичній роботі вчителя, оскільки він продовжує активний пошук прийомів розвитку творчого потенціалу учнів.
Кожній дитині від природи дарована схильність до пізнання й дослідження навколишнього світу. Правильно організоване навчання має вдосконалювати цю схильність, сприяти розвитку відповідних умінь і навичок.
Дослідна діяльність учнів є засобом виховання, розвитку й освіти. Важливо так організувати навчальну роботу, щоб учні ненав’язливо засвоювали процедуру дослідження: можна зробити акцент на значимість очікуваних результатів, запропонувати оригінальне або несподівано сформульоване навчальне завдання.
Основна мета проектного навчання - створити умови для розвитку вміння школярів навчатися у процесі розробки навчального проекту на власному досвіді й досвіді інших.
 Етапи дослідної діяльності
Виділяють такі етапи дослідної діяльності вчителів і учнів: мотивація дослідної діяльності; постановка проблеми; збирання фактичного матеріалу;
систематизація й аналіз отриманого матеріалу; опис дослідної роботи; захист.
Умови для реалізації дослідного напрямку учнів є такими: науково-дослідна діяльність через різні форми: семінари, практикуми та ін.; діяльність наукового товариства, захист робіт в секції МАН.
Всі умови спрямовані на те, щоб учень навчився мислити самостійно й сам умів зіставляти факти, шукати інформацію. Таким чином створюються  умови для того, щоб учень зміг самореалізуватися.  
Створення проектів у навчанні біології
 Робота над біологічними проектами дозволяє організувати дослідну діяльність учнів, сприяє підвищенню самостійності, розвитку їх комунікабельності, сприяє формуванню потенціалу творчої діяльності. Такий досвід формується на основі особистісно - орієнтованого підходу в навчанні.  
Суть методу проектів
Метод проектів являє собою гнучку модель організації навчального процесу, орієнтовану на творчу самореалізацію особистості учня шляхом розвитку його інтелектуальних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення (під контролем учителя) освітнього продукту, який має об’єктивну або суб’єктивну новизну й практичну значимість. Наведу деякі теми, на матеріалі яких можна здійснювати підготовку учнів до проектної діяльності.
Таблиця 1
Тема уроку
Діяльність учнів
 Осінні явища в житті природи
Збір матеріалу для гербарію «Осіннє забарвлення листків», «Види листових пластинок», «Колекції шкідників листопадних дерев»
  Насіння
Збір колекцій насіння рослин – олійних, плодово-ягідних, декоративних культур
Екологія рослин
Розробка проекту «Вплив забруднення навколишнього середовища на рослини». Виконання екологічного дослідження з відстеження чистоти повітря з використанням методу біоіндикації
Екологія людини
Дослідження «Вплив рівня шумового забруднення на розумову працездатність школярів», дослідження «Фізіологічні особливості розвитку школярів різних вікових груп»
Основні вимоги до організації проекту
                 Проект створюється з ініціативи учителя або учнів і має бути значимим для них і для їхнього найближчого оточення;
                 розв’язувана з допомогою проекту проблема й передбачувані результати повинні мати практичне (а можливо, і теоретичне) значення;
                 робота учнів над проектом є самостійною й носить дослідницький характер;
                 проект планують і розробляють заздалегідь виходячи з конкретних цілей і завдань, допускаються зміни в процесі його створення.
Метод проектів дозволяє створити умови, за яких школярі, з одного боку, можуть самостійно освоювати нові знання й способи дії, а з іншого - застосовувати на практиці раніше отримані знання й уміння. Це дозволяє зробити акцент на творчий розвиток особистості.
Одне з його основних завдань - здійснення міжпредметних зв’язків і створення деякого освітнього продукту в процесі взаємодії учнів один з одним  і з учителем. Складання переліку питань, визначення завдань роботи, вибір методів вивчення позначеної проблеми й способу презентації проекту, розподіл ролей і обов’язків між його учасниками - все це відбувається у процесі колективного обговорення. При цьому вчитель виступає в обговоренні й прийнятті рішень як старший товариш.
 Залучення учнів до нових, нетрадиційних форм роботи - тривалий і складний процес. Тому вчителям, які тільки починають освоювати цей вид діяльності, не варто братися відразу за масштабний проект. Починати потрібно з міні - проектів.
 Технологія й результативність створення проекту
Діяльність учня організовується не тільки як задоволення пізнавальної потреби, але й цілого ряду потреб розвитку особистості учня: самоствердження, самовираження, самовизначення, самоактуалізація. Учень адаптує себе до соціуму, проходить перші соціальні проби, тобто здійснює самовдосконалення.
У своїй практиці використовую послідовність роботи над проектом, яка включає кілька етапів: підготовку, планування, дослідження, формулювання результатів і висновків, захист проекту, оцінку результатів і процесу проектної діяльності.
         Комп'ютерні технології в проектній діяльності
Застосування інформаційних технологій у всіх сферах людської життєдіяльності на сьогодні стало необхідною умовою успішного функціону­вання в сучасному інформаційному суспільстві, а отже, має стосуватися й шкільної освіти. Для того щоби навчально-пізнавальна діяльність учня стала самостійною, має змінитися організація цієї діяльності. Перспективним, на мій погляд, є використання інформаційних технологій на уроках біології, а також у проектній діяльності. Самостійне одержання нових знань на основі вивчення комп’ютерної моделі робить ці технології в процесі навчання одним з інструментів пізнання. Ідея створення проекту на електронному носії виникла дуже давно. Вибравши собі тему для досліджень, учні виконують проекти й комп’ютерні презентації до них («Бактерії, їхнє значення у природі й діяльності людини», «Фізіологія нервової системи», «Фізіологія серцево-судинної системи», « Загальна характеристика хордових», «Серце - будова й функції», «СНІД - міфи й реальність», « Різноманітність павуків» та ін.).
Етапи роботи учня під час дослідження
Етапи роботи учня у проектній діяльності дають змогу вести своєрідний щоденник, у якому відбито кожний крок діяльності школяра: визначення теми, результату роботи; розробка плану дій; добирання літератури, матеріалу;
складання плану проекту; конспектування; консультації; рецензування;
презентація; захист.
 Отже, метод проектів зорієнтований на самостійну, дослідницьку діяльність, створює умови для підготовки  та безперервної освіти учнів в сучасних умовах.
Бібліографія
1.       Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.
2.       Тагліна О.В. Метод проектів  на уроках біології. – Х.: Ранок, 2000. – 160с.
3.       Науково – методичний журнал  „Біологія ”. - Видавнича група «Основа», № 1-2 , 2014 р.
4.        Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології. Методичні рекомендації, ж. Біології «Шкільний світ» № 3, 2006р.

17 коментарів:

 1. Щиро дякую за змістовну і цікаву статтю! Робота над біологічними проектами дозволяє організувати дослідницьку діяльнясть учнів, сприяє підвищенню самостійності, розвитку їх комунікабельності, сприяє формуванню творчої діяльності. Ваші учні створюють чудові проекти - презентації! Бажаю творчої наснаги!.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. Дякую! Будем і далі продовжувати роботу над біологічними проектами. Це дуже цікава тема.

   Видалити

 2. Для уроків біології ідеально підходить метод проектів. Ви гарно описали використання даного методу на своїх уроках. Я погоджуюсь з Вам, що для залучення учнів до проектної діяльності вперше, потрібно починати з міні-проектів. Проектна діяльність у поєднанні з інформаційними технологіями - це ідеальний «рецепт» для розвитку творчої особистості. Творчих успіхів Вам та Вашим вихованцям!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Метод проектів сприяє зацікавленню учнів біологією та поглиблює знання учнів з предмету.

   Видалити
 3. Дякую за цікаву статтю! Застосування проектної діяльності на уроках біології дає можливість створювати атмосферу пошуку, творчості, розвитку самостійності та активності учнів. Бажаю Вам успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
 4. Дякую за відгук! Сподіваюсь на співпрацю.

  ВідповістиВидалити
 5. Ольга Василівна! Ми із великим задоволенням приймаємо участь у наших з Вами проектах. Особливо сподобалася робота над проектом " Дослідження столітнього дуба". Чекаємо на нове цікаве дослідження. Учні 9 кл.

  ВідповістиВидалити
 6. Мені дуже подобається проектна діяльність. Планую і надалі працювати над біологічними проектами. Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за твою наполегливу працю. Подальших успіхів.

   Видалити
 7. Організація проектно - дослідницької діяльності - важлива складова методики сучасного уроку біології. І Ви, Ольго Василівно, з успіхом з нею справляєтесь Ваші проекти надзвичайно цікаві і актуальні. Творчого натхнення вам і успіху!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар. Мені дуже приємно отримати саме від Вас оцінку своєї діяльності. Бажаю і Вам, Оксано, успіхів.

   Видалити
 8. Ви дуже вдало використовуєте у своїй діяльності метод проектів, що дозволяє поглиблювати біологічні знання учнів та розвиває їхню пізнавальну активність!!!
  Успіхів Вам)))

  ВідповістиВидалити
 9. Ви – сучасний учитель, який, обираючи з різноманітних форм і методів навчання метод проектів, забезпечує активну діяльність учнів. А всім відомо, що знання , отримані в активній діяльності, – найміцніші. Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні і комунікабельні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. Успіхів Вам, Ольго Василівно!
  Метод проектів дуже дієвий і на уроках природознавства у початковій школі.

  ВідповістиВидалити