четвер, 29 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОЦІ ІНФОРМАТИКИ


Варвара Тягай, вчитель інформатики Гайворонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

В даній статті розглядається проблема, щодо використання одного з інноваційних методів проведення занять – методу проекту на уроках інформатики.Е. С. Полат дає таке визначення методу проектів у сучасному розумінні: «...метод», що передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів».
Проектний метод завжди орієнтований на самостійну роботу учнів. З допомогою нього учні не тільки отримують суму тих чи інших знань, але і навчаються здобувати ці знання, користуватися ними для розв'язання пізнавальних і практичних завдань.
Метод проекту не є принципово новим у світовій практиці. Він виник ще на початку нинішнього століття в США, Його називали також методом проблем і пов'язували з ідеями гуманістичного напряму в освіті. У сучасній педагогіці він використовується не замість систематичного предметного навчання, а поряд з ним, як компонент системи освіти.
Робота за методом проекту - це відносно високий рівень складності педагогічної діяльності. Якщо більшість загальновідомих методів навчання вимагають наявності лише традиційних компонентів навчального процесу - вчителя, учня і навчального матеріалу, який необхідно засвоїти, то вимоги до навчального проекту - абсолютно особливі:
Наявність соціально значущої задачі (проблеми) - дослідницької, інформаційної, практичної.
Планування дій по вирішенню проблеми.
Дослідницька робота учнів.
Таким чином, відмітна риса проектної діяльності - пошук інформації, яка потім буде оброблена, осмислена і представлена учасникам проектної групи.
Результат роботи над проектом - продукт.
Підготовлений продукт повинен бути представлений громадськості, і представлений досить переконливо, як найбільш прийнятне засіб вирішення проблеми. Таким чином, проект вимагає презентації.
Тобто проект - це “п'ять П”:
Проблема - Проектування (планування) - Пошук інформації - Продукт - Презентація.
Однак при навчанні інформатики виникає цілий ряд проблем:
недостатність і нерівномірність загальної підготовки учнів;
низький рівень мотивації навчання (не тільки в області інформатики, але і у всіх інших дисциплінах);
динамічність розвитку змісту курсу інформатики.
Вчителю необхідно вибрати один або кілька методів і форм навчання, що дозволяють максимально вирішити ці проблеми. І ось тут на допомогу може прийти використання методу проектів.
Проектний метод активізує пізнавальні здібності, розкриває творчі можливості, враховує інтереси учня. Ця форма роботи забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для виникнення групової, пізнавальної діяльності.
Моя основна мета є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей. Завдяки використанню методу проектів цієї цілі можна добитися на більш високому рівні.
На початку навчального року аналізую можливості навчального матеріалу з інформатики щодо використання проектної технології, створюю банк можливих типів проектів під час вивчення певних тем. Я використовую різні типи проектів: творчі; соціальні; дослідницькі; рольові; Над проектом учні працюють протягом одного уроку (міні проекти), або протягом вивчення певної теми. Робота над проектом складається із декількох етапів: Підготовчий. Дослідницький. Реалізація проекту. Захист проекту.
Приклад проекту
Тема: Інформаційна система
Проект : Кросворд – перевір себе.
Тип проекту : практично-орієнтований.
Очікуваний результат: створення та оформлення тематичного кросворду в тестовому редакторі Word.
Хід проекту:
Підбір матеріалу і створення запитань з відповідями .
Створення макету кросводу  на бумазі.
Створення кросворду на комп’ютері , при оформленні можна використовувати  вставки малюнків, автофігур.
Оформлення запитань та відповідей до кросворду.
Презентація роботи учнів.
Даний проект можна використовувати на підсумкових уроках під час вивчення  прикладних програм : текстовий і графічний редактор, електронні таблиці та ін.
1.Набір електронних ліній, через які процесор з'єднується з іншими пристроями.
2. Один з пристроїв апаратної складової комп'ютера.
3.Частина системного блоку.
4. Мікросхеми, за допомогою яких здійснюється керування роботою зовнішніх пристроїв.
5. Мікросхема, яка створена на напівпровідниковому кристалі шляхом застосування складної мікроелектронної технології.
6. Інформаційна система - це сукупність ____ і програм призначених для зберігання, опрацювання, подання і передавання даних різного типу.
7. Зовнішня пам’ять складається з: жорстких магнітних дисків, лазерних дисків, флеш пам'яті та _____ дисків.
8. Сукупність різноманітних вказівок, які може виконувати процесор над ними - ____ вказівок процесора.
9. Один із компонентів системного блоку, який містить процесор, внутрішню пам’ять, контролери пристроїв введення – виведення - ____ плата.
10. Сукупність пристроїв і програм, що призначенні для зберігання, опрацювання, подання, передавання даних різного типу - ____ система.
Результати роботи представлені на слайдах: Слайд 1і Слайд 2.

Бібліографія
1. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2007. с. – (Б-ка «Шк..світу»).
2. Intel  Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с. 

1 коментар:

  1. Використання методу проектів дуже близька мені тема, адже теж практично застосовую дану технологію. Особливо мені сподобався ваш приклад реалізації проекту "Інформаційна система", візьму його на замітку. Успіхів та нових творчих ідей, Варваро Євгенівно!

    ВідповістиВидалити