четвер, 29 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА


Наталія Білокрила, вчитель української мови та літератури
загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Таужне Гайворонського району
Кіровоградської області

         В статті розповідається про використання технології опрацювання дискусійних питань на уроках української мови та літератури.  
        
     Сучасна система навчання зумовлює нові тенденції щодо розвитку освіти. Основу сучасного інформаційного суспільства складають не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси, знання, наука, організаційні чинники, здібності людей, їхня ініціатива, креативність. З’явилась потреба у діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно збагачених громадянах, тому основним завданням освітніх закладів є розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.                                                                   
     Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів з метою отримання певного освітнього результату.    
   Серед організаційних форм навчання, використовуваних у загальноосвітній школі, є урок, який залишається першоелементом навчального процесу. Але в сучасних умовах потрібно значно переосмислити його функції, форми та мету. Учитель не повинен домінувати на уроці, керувати учнями як об'єктами навчального процесу, а мусить вести з ними як суб'єктами активний діалог. Урок підпорядковується не повідомленню й перевірці знань (хоча й вони потрібні), а виявленню досвіду учнів щодо матеріалу, який викладається. Найефективнішими засобами підвищення в учнів інтересу до знань є насамперед модернізація класно-урочної системи та використання інтерактивного навчання – постійної активної взаємодії всіх учнів і учителя, співнавчання, взаємонавчання. О.І. Пометун та Л.В. Пироженко визначили умовну робочу класифікацію технологій за формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні технології. Вони розподіляють їх на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:
інтерактивні технології кооперативного навчання;
інтерактивні технології колективно-групового навчання;
технології ситуативного моделювання;
технології опрацювання дискусійних питань [3].
Цікавим різновидом інтерактивного навчання є технології опрацювання дискусійних питань, які доцільно використовувати на уроках української літератури. Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку критичного мислення, дають можливість учням визначити власну позицію, формують навички відстоювати свою думку, поглиблюють знання з обговорювальної проблеми. Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій. На уроках використовую такі методи:
- "Метод ПРЕС". Метод навчає учнів виробляти й оформлювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стилістичній формі, переконувати інших.
- "Займи позицію". Цей метод демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування учнями певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо їх вирішення.
- "Зміни позицію". Така технологія є подібною до попередньої. Вона також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання.
- "Неперервна шкала думок" (Нескінчений ланцюжок). Одна з форм обговорення дискусійних питань, метою якої є розвиток в учнів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку.
- Дискусія. Дискусія – це широке публічне створення якось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

- "Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу". Її метою є отримання учнями навичок публічного виступу та дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активності.
- "Дебати". Один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувалися спокійно.        Кожен учитель – словесник, який прагне дати своїм учням міцні та глибокі знання з української мови та літератури , прагне виховати мислячу людину, прищепити любов до мови, до літератури, виховати справжнього патріота своєї держави, повинен застосовувати на уроках  найефективніші методи і прийоми навчання, використовувати передовий педагогічний досвід, шукати і знаходити свої власні шляхи до реалізації поставлених завдань. Один із цих шляхів – зацікавлення учнів. Адже, лише тоді, коли учневі цікаво, можна досягти найбільшої ефективності в засвоєнні знань. Найбільше сприяють цьому нетрадиційні методи навчання, нетрадиційні уроки.
Щоб урок був продуктивним, під час використання технологій опрацювання дискусійних питань, а дискусія була відвертою й демократичною, необхідно створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Учні повинні знати правила  ведення дискусії.
1.      Висловлюватися слід почергово.
2.      Не можна перебивати того, хто говорить.
3.      Критикувати слід ідеї, а не осіб, які їх висловлюють.
4.      Необхідно поважати всі висловлені думки (позиції).
5.      Сміятися можна лише над жартами.
6.      Не можна змінювати тему дискусії.
7.      Потрібно заохочувати до участі в дискусії інших.
Якщо вчитель володіє культурою ведення дискусії, доречно вибирає й грамотно організовує різновиди дискутування,  доцільно застосовує дані технології на уроках –  його учні мають шанси розвинути здатність до критичного мислення.
Бібліографія
1. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
2. Уроки української мови: традиції й інновації//Бібліотечка «Дивослова». 2009.№5. С.2 -5.
3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник/ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К.:А.С.К., 2006.
4. Ларіонова Л.В. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку рідної мови. Електронний ресурс:  https://docs.google.com/document/d/1rviSjmXqmmzo8PaNLcjD8vcD2s5d4D-FaRxawc5xcyA/edit

5 коментарів:

 1. Із задоволенням ознайомилася з Вашою роботою. Дуже важливо, але не так вже і легко навчити учнів дискутувати, дотримуючись згаданих рекомендацій. Дякую, що піднімаєте у своїй статті таку цікаву і корисну проблему. Успіхів Вам і творчої наснаги.

  ВідповістиВидалити
 2. Ірина Береза30 січня 2015 р. о 04:46

  Дякую за статтю. Сподіваюся, що Ваші колеги прочитають із задоволенням матеріал для використання в своїй роботі. Погоджуюся, що сучасний підхід у викладанні філологічних дисциплін сьогодні вимагає від учителя працювати в творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність для отримання кінцевого позитивного результату. Бажаю Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за корисну та змістовну статтю! Бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 4. У своїй роботі я застосувала описаний Вами метод дискусій. Дуже ефективно. Дякую за інформацію.

  ВідповістиВидалити
 5. Цікавий і змістовний матеріал. Дякую що поділилися безцінним досвідом. Хлівнюк І.

  ВідповістиВидалити