неділя, 25 січня 2015 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ

Анна Леонтьєва, вчитель початкових класів, педагог-організатор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського  району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про застосування інноваційних технологій вчителем на уроках в початковій школі, що сприяють  творчому розвитку учнів. Саме використання програмних педагогічних засобів з метою формування спеціалізованих знань, оптимізації вмінь та набуття нових навичок реалізується як результат розвитку творчих здібностей школярів.


Інноваційні технології – це радикально нові чи вдосконалені технології. Вони швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає нагальна потреба їх використання під час вивчення багатьох дисциплін.
ППЗ  сучасний електронний мультимедійний підручник – це цілісна дидактична система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету. Метою якої є  забезпечення навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням самого процесу.
У вітчизняній педагогіці важливим є навчання і виховання, які зорієнтовані на розкриття обдарованості кожної дитини. Головними завданнями сучасної школи є: прилучання дітей до загальнолюдських надбань та цінностей, навчити вчитися, розвивати їх особистість, здобувати і вміло використовувати необхідні знання й інформацію на практиці[3]. Плануючи засвоєння того чи іншого матеріалу, вчителеві необхідно добре продумати мету, якої він має досягти і з допомогою яких засобів.
На думку Наталії Данько, для організації навчального процесу, під час якого здійснюється розвиток творчої сфери учнів, варто найперше створити сприятливу, психологічно комфортну атмосферу, в якій діти мали б змогу постійно оволодівати новими знаннями, виконувати нові дії, розкривати свій потенціал. Процес розвитку різноманітних дитячих здібностей усвідомлюється ними як специфічна продуктивна діяльність. Тут важливий пошук шляхів управління цією діяльністю – формування для певного виду творчості необхідних знань, умінь, навчання специфічних дій [1].
Ось із цього випливає, що учитель має бути насамперед всесторонньо розвиненим. Зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах учитель уже не може бути як абсолютним носієм знань, так і наглядачем за учнем. Учитель має стати координатором, який супроводжує самопізнання і саморозвиток учня, скеровує й оптимізує цей процес відповідно до конкретних сутнісних задатків того, кого вчить. Життя потребує, щоб учень умів застосовувати здобуті знання та інформацію на практиці, й цьому має навчити вчитель [3].
На даний час уже створено багато навчальних допоміжних програм, програмних педагогічних засобів (ППЗ) з допомогою яких можливості навчання та виховання молодших школярів стають набагато ефективнішим. З допомогою різноманітних інноваційних технологій освітня діяльність стає багатогранною базою для виховання і самовиховання.
Наприклад, за рахунок можливості поетапного просування до цілі лініями різного ступеня складності і труднощів здійснюється індивідуалізація і диференціація процесу навчання.
Сприяє цьому цілий ряд програм, які ми використовуємо на уроках, це:
електронні посібники – електронні видання, які містять матеріал з предмету, з використанням мультимедійних засобів;
електронні(віртуальні) практикуми – електронні збірники практичних завдань і вправ;
електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів;
 мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового спрямування: флеш-картки, електронні словники, відео-уроки для індивідуальних занять, програми-перекладачі, різноманітні предметні малюнки, аудіозаписи, перегляд flash-анімацій .
Вибір того чи іншого ППЗ залежить від навчального завдання,  теми та мети уроку.
У Державному стандарті початкової освіти метою вивчення англійської мови як навчального предмету є формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової ланки. 
Саме з допомогою інновацій, звичайна освітня діяльність перетворюється на інноваційну освітню діяльність, створюючи якісно оновлений процес подання матеріалу, розкриваючи перед учнями широкий спектр інформації для формування всебічно розвиненої особистості школяра.
Здібності – це індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності.
Творчі здібності – це досить складні психолого-педагогічні явища. Яким насамперед повинен сприяти вчитель: добираючи доречний і цікавий матеріал відповідно програми, а також враховуючи індивідуальні особливості.
При цьому визначаються наступні критерії ефективності інноваційної діяльності вчителя: 1) творче сприйняття педагогічних інновацій; 2) творча активність; 3) методологічна і технологічна готовність до введення інновацій; 4) педагогічне інноваційне мислення; 5) культура спілкування й такі рівні: репродуктивний, продуктивний і творчий [2]. Можна сказати, що інноваційні технології значно розширюють можливості подання навчальної матеріалу.
Ми знаємо, що кожна людина є індивідуальністю, яка прагне розширювати спектр своїх можливостей, розвиватися, самонавчатися і самовиражатися, і можна сказати, що в цьому дуже допомагають інноваційні технології, вони пришвидшують виконання певних дій та операцій, прискорюють навчання та виховання. З їх допомогою вона черпає для себе багато цікавого, розвиваючи творчі здібності.
Існує безліч програм і програмних педагогічних засобів, які надають можливості розвивати творчі здібності із застосуванням графічних зображень, звуку, кольору, різноманітних мультимедійних засобів. Наприклад, Corel Drow – у цих програмах школярі можуть створювати малюнки; сходинки до інформатики та різноманітні ППЗ до кожного з навчальних предметів своєю багатоплановою функціональністю дозволяють візуально сприймати матеріал, що у свою чергу розвиває мислення дітей.
Отже, інноваційні технології сприяють розвиткові гармонійно розвиненої особистості розкриваючи перед ними широкі можливості для розвитку здібностей. Кожен учень індивідуально пізнає корисну інформацію і знаходить для себе щось нове, обґрунтовує, продумує і на основі цього формує свої знання, вміння і навички, формує себе як особистість в цілому, у свою чергу це сприяє розвиткові  інноваційної культури особистості. Таким чином, застосування ППЗ в навчальному процесі дозволяє збільшити об’єм інформації, яка більш активно впливає на такі психологічні процеси, як сприймання, мислення, запам’ятовування, засвоєння. Використання програмних педагогічних засобів активізує розумову діяльність, формує позитивну мотивацію.

Бібліографія

1.                     Данько, Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст]/ Наталія Данько // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 1-2
2.                     Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИИП. Изд-во "Магистр", 1997. – 224 с.

3.                     Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець. – 2009. –360 с. 

24 коментарі:

 1. Досить багато цікавого дізналася з вашої статті.Бажаю успіху! Надія Захаренко.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за представлений матеріал. Дійсно, зараз у період розвитку інформаційних технологій ми також повинні прагнути до чогось нового у нашій діяльності. Електронний підручник - це дужу чудова нагода для того, щоб урізноманітнити та удосконалити нашу діяльність відповідно до вимог сьогодення.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так, дійсно. Це є найбільш компактний і ефективний варіант подання будь-якого матеріалу, який є доречним доповненням до кожного уроку.
   Дякую Вам за коментар.

   Видалити
 3. Дякую за статтю. Сучасний учитель виконує роль координатора. Але це велика праця, адже наука і освіта дуже стрімко крокують вперед. Тому учитель постійно має вчитися новітнім технологіям задля того щоб іти в ногу з сучасністю.Успіху Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Безмежно приємно, дякую Вам.
   Питання підвищення ефективності роботи вчителя сьогодні є дуже актуальним. Відповідно до вимог часу й змін у системі освіти змінюються й підходи роботи. Тому в цьому нам допомагать інноваційні засоби і технології, які сприяють удосконаленню професійної майстерності.
   Спасибі за коментар.

   Видалити
 4. Відповіді
  1. Щиро вдячна за коментар!
   Приємно, що з часом все змінюється,а роль учителя як координатора стає все більш необхідною. Бурхливі потоки інформації можна подавати у різних формах, з допомогою різних методів, засобів та прийомів. Сучасний вчитель - це взірець для дітей, і молодих колег.
   Дякую Вам!

   Видалити
 5. Оригінальна форма навчання допомагає уникати одноманітності, шаблонності, допомагає ширше застосовувати ефективні методи і прийоми в процесі засвоєння учнями нових знань та формування творчих здібностей.Цікава стаття.Тригубчак А.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі Вам:)
   Так, дійсно різноманітні форми навчання сприяють формуванню знань, умінь, навичок на компетентнісному рівні. Сучасний урок у більшій мірі розширює виклад матеріалу, із допомогою ППЗ він стає насиченішим та змістовнішим для сприйняття.

   Видалити
 6. Я згодна з Вами, що застосування ППЗ у навчальному процесі дозволяє збільшити об’єм інформації, полегшує сприйняття, робить урок цікавим та викликає інтерес до навчання. Ми живемо в епосі інформаційних технологій, тому використання ППЗ повинно стати буденністю всіх уроків. Дякую за статтю! Творчих успіхів Вам та Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за теплі слова!
   Хочу побажати Вам хороших учнів, позитиву і натхнення у роботі.

   Видалити
 7. Досить корисна стаття. Багато цікавого візьму собі на замітку. Дякую Вам.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі Вам за відгук, дуже приємно що мої тези є корисними. Буду рада обмінюватись досвідом.

   Видалити
 8. Інноваційне середовище є необхідною передумовою розвитку здібностей у дітей. Творчих злетів на педагогічній ниві.
  Віталій Оченаш

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Суспільство розвивається, вносить корективи в усі сфери життя. На сьогодні інформаційне середовище є важливою основою для самореалізації та самоактуалізації особистості. Щиро дякую за побажання!

   Видалити
 9. Цікавий та актуальний матеріал. Використання ППЗ - це вже не інновація, а вимога сучасності!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Повністю погоджуюсь, адже час не стоїть на місці.
   Дякую Вам за коментар:)

   Видалити
 10. Цікавий матеріал,тому що сьогодення вимагає йти в ногу з новими засобами навчання.Бажаю Вам творчих злетів

  ВідповістиВидалити
 11. Анно Василівно, Ви - творча особистість і закликаєте нас до нових пошуків. Дякую за статтю Л. О.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже Вам дякую за допомогу та підтримку, надзвичайно приємно:)

   Видалити