вівторок, 13 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Ірина Долібська, учитель історії та правознавства загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області.


  Суспільство «епохи інформації» вимагає від людини перш за все уміння мислити, застосовувати знання в різних обставинах, бути комунікабельним. Саме цій меті слугують переваги нетрадиційних уроків, де створений позитивний емоційний настрій, бурхливий розвиток фантазії та уяви, спрямованість на самоствердження в суспільстві. Стаття надає можливість познайомитися з інноваційними методами та прийомами, які позитивно впливають на засвоєння навчального матеріалу.
       Нестандартні уроки, які залучають підлітка до розв’язання завдань і проблем, ставлять його в позицію причетності до події. А.Макаренко стверджував: «Яка дитина в грі, така вона здебільшого буде в праці». Тому майбутній діяч виховується насамперед у грі, зокрема на нестандартних уроках [1].
З метою активізації роботи учнів елементами уроків є театралізовані вистави, рольові ігри, різноманітні турніри, змагання, подорожі, аукціони, прес-конференції. Такі форми навчання дають можливість учням покращити процес засвоєння знань; формувати власну думку, аргументувати; аргументувати та моделювати різні ситуації; прислухатися до порад; засвоїти правила поведінки у навчальних групах і парах; уникати конфліктів, находити компромісне рішення; формувати і демонструвати навички самостійної роботи; розвивати і застосовувати творчі здібності.
        Плануючи урок потрібно підбирати такі завдання, щоб учень мав можливість самостійного пошуку у отримані знань, у розв’язані проблемних питань. Важливо моделювати такі навчальні ситуації, які формують у школяра уміння та навички класифікувати та узагальнювати матеріал, зіставляти та проводити аналогії, робити висновки, давати оцінки історичним подіям у співпраці з учителем, що сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці,  створює доброзичливу атмосферу.
        Сучасний учень – це особистість не з енциклопедичною пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове. У нього  виникає потреба пізнання та самостійної дії. Він творчо мислить, аналізуючи ситуацію. Його необхідно направити на правильний шлях, відкоригувати його дії, але не вирішувати за нього. «Однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель», - ця думка В.Сухомлинського є актуальною і в наш час [2]. Залучається до навчального процесу в такий спосіб як активний, так і пасивний учень. Вчитель бере на себе організаційну функцію, а виконавчу залишає учням.
         Контингент учнів у класах різний, і тому проведення одного і того ж уроку в паралельних класах змушує добре готуватися та підбирати завдання різні за рівнем складності. Учнівські колективи можна умовно поділити на три групи: сильна, середня, слабка. Відповідно до цього на вивчення, закріплення, узагальнення та систематизацію матеріалу використовуються різні методи, прийоми, підбираються завдання, враховуючи можливості учнів. Такий підхід дає можливість більше поспілкуватися з учнями, які підготувалися до уроку, але і не залишити без дії та уваги іншу частину класу. Гаслом до нетрадиційних уроків стали слова О.Пометун: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром» [5].
         Наступним кроком є формування в учнів уміння працювати з підручником, зокрема, щоб було цікавіше і учні бачили свій результат, створюють робочі сторінки, які використовують на закріплення матеріалу: «робоча сторінка» об’єднує в собі різні за складністю завдання; тести, робота з поняттями та датами, схеми, історичні карти. Наступною сходинкою є створення піктограм та графіків. Цей вид роботи виконують учні 9-11 класів, аналізуючи таким чином економічний, політичний, соціальний розвиток чи занепад в державі. Це дає можливість учням самореалізуватися, довести свою думку. Доведення та обґрунтування власних думок також можливе під час гри «Я так думаю», «Займи позицію», де учні свої думки аргументують, підтверджують  історичними фактами та подіями.
       Використовуємо й елементи ТРВЗ-педагогіки (теорія розв’язування винахідницьких задач). Уперше такою теорією зацікавився Г.С.Альтшуллер в 1946 році і вирішив створити те, чого до нього не було. ТРВЗ-педагогіка дала свої результати: з раннього дитинства дитину можна навчити системно думати, творчо підходити до розв’язання задач, написання казок, оповідань. Якщо дитина оволоділа основними операціями ТРВЗ, то вона себе комфортно почуває в будь-якому колективі, характеризується високою пізнавальною активністю. На цьому етапі дуже важливо, щоб дитина не втратила інтерес, тому потрібно дотримуватися таких принципів:
- Свобода вибору – відповідальність за свій вибір.
- Відкритість – рішення відкритих задач, які не мають єдиної відповіді.
Діяльність – «учень, що напханий знанням, але не вміє їх використовувати, нагадує фаршировану рибу, яка не  здатна плавати», - так казав академік О.Л. Мінц. Тому учень повинен здобувати знання та вміти їх застосовувати, перетворювати, розширювати, доповнювати.
Зворотній зв'язок – учень-учитель,  рівень засвоєння матеріалу [3].
         Якщо учитель все це побачив у своєму учневі, то можна застосовувати метод «Системно-функціонального аналізу». Його доречно використовувати для закріплення та узагальнення знань та вмінь учнів. Сьогодні багато уваги приділяється історичним портретам. Для повної характеристики історичних персоналій найпершим помічником може стати система СФА, яка чітко ставить невидимі запитання і цим допомагає учневі у відповіді.
            Історичні поняття та терміни – це один із складних видів роботи для учня. Щоб дитина із задоволенням вивчала і знайомилася з такою необхідною для історичної науки термінологією використаємо прийом «Шифрувальник», «Пароль». Де учні в невимушеній обстановці з цікавістю отримують інформацію.
          Велику роль у формуванні світогляду учнів  відіграє дослідницька робота. Це дуже кропітка, але цікава справа. Разом з учнями дослідили і проаналізували три теми з історичного минулого рідного краю. Ця робота розвиває спеціальні вміння та навички, стимулює пізнавальну активність та самостійність. Учні вчаться працювати з першоджерелами [6].
          Отже, широке використання інноваційних методик спонукає учнів до самостійної праці, до творчого мислення.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Педагогічна академія пані Софії. Нестандартні форми уроків. Міні-журнал.-Харків: ВГ «Основа», 2006.-С.4.
2. Нетрадиційні уроки. Історія. Навчальний посібник. -   Харків: ПП «Торсінг плюс»,2007.
2. Телячу В., Лесіна О. Сходинками творчості. Методика ТРВЗ в початковій школі. – Харків:ВГ «Основа»,2007. – С.18-19.
3. Нестандартні уроки з історії. Методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець.2002.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник.-К.: Вид-во А.С.К.,2004.-С.13-14.

5. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання.- Харків: ВГ «Основа», 2003.- С.5.

26 коментарів:

 1. Ваші ідеї, щодо використання на уроках історії ТРВЗ-педагогіки є цікавими та актуальними. Адже дана технологія формує нестандартне мислення і виховує творчу особистість, яка буде готова до розв`язання складних проблем у різних сферах діяльності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Використовуючи нетрадиційні методи та прийоми на своїх уроках я залучаю до роботи учнів з різними можливостями. Навіть слабкі учні із задоволенням виконують завдання. Ви правильно зазначили, що методика ТРВЗ-педагогіки допомагає самоствердитися та реалізувати власні можливості. Спасибі за оцінку моїх напрацювань.

   Видалити
 2. У статті скромне місце відведено науково-дослідницькій діяльності, хоча я знаю, скільки Вашої праці, часу, досвіду було вкладено у цей вид роботи. Крім того, що дослідницька діяльність вирішує проблеми глибшого вивчення предмета, вона формує суспільну свідомість підростаючого покоління. Хочу відзначити, що ті науково-дослідницькі роботи Ваших учнів, з якими мені пощастило ознайомитися особисто, можна назвати інтегрованими, тому що в них перетинаються кілька предметів: історія, географія, екологія, українська література, математика. Подальших успіхів Вам і Вашим вихованцям!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Я дуже дякую Олена Федорівна за високу оцінку нашим дослідницьким роботам. Дійсно цей вид діяльності дуже затягує. Коли вчитель разом з дітьми пропускає через себе отриману інформацію, аналізує її, то дана тема стає все більше цікавити. Учнями під моїм керівництвом було досліджено дві теми: "Весільні обряди", "Доля остарбайтерів". Історія - це наука про життя людей, а ми маємо донести до своїх учнів важливі моменти, які довелося пережити односельцям, проаналізувати, оцінити. Спасибі.

   Видалити
 3. Антоніна Марченко21 січня 2015 р. о 06:26

  Мені подобається нетрадиційний підхід до викладання історії, особливо використання елементів ТРВЗ - педагогіки.Прийом " Шифрувальник"і " Пароль"спробую впроваджувати і на своїх уроках Дякую за цікаві ідеї.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі. Я з великим задоволенням поділюся з вами своїми напрацюванями.

   Видалити
 4. Так, я згодна з Вами. Учні повинні вміти здобувати знання, та вміти їх застосовувати на практиці. Тому ТРВЗ-педагогіка допомагає у рішенні цих проблем. Прочитавши Вашу статтю, я в цьому переконалася. Дуже добре, що Ви не боїтеся впроваджувати новітні технології. Адже учитель, який бере з книжок фрази, не може досягнути гарного результату.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вчитель повинен іти в ногу з сучасністю. Сучасний учитель - це експерементатор. Потрібно не боятися впроваджувати нове, випробовувати його на своїх уроках. Спасибі за коментар.

   Видалити
 5. Тетяна Стародуб22 січня 2015 р. о 03:43

  Гарна стаття. Мені дуже подобається те, що Ви коли плануєте урок підбираєте завдання для самостійного пошуку у отримані знань, а також роботу з підручником. Дуже добре, що учні на Ваших уроках висловлюють власну думку та роблять висновки і цим покращують процес засвоєння знань.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі. Ви, молоде покоління педагогів, маєте шукати ще новіші методи та прийоми навчання, впроваджувати їх. Творчих злетів Вам.

   Видалити
 6. Юлія Пошенко22 січня 2015 р. о 05:40

  Я дуже вдячна Вам за те, що Ви продовжуєте працювати над проблемою використання ТРВЗ-педагогіки. Переконана, що ця інноваційна технологія є актуальною та ефективною. Творчих Вам успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі Вам, що познайомили нас з технологією ТРВЗ-педагогіки, допомогли розібратися в можливостях цієї методики. Бажаю Вам розумних та творчих учнів.

   Видалити
 7. Відвідавши не один Ваш урок, я вже давно помітила, що ви вчитель-новатор, який
  наполегливо шукає все нові шляхи для досягнення мети. Ви – вчитель, який «горить
  сам і своїм вогнем запалює учнів».В написаній Вами статті є багато цікавої інформації
  про інноваційні технології, ТРВЗ-педагогіку – і все це неодноразово ми помічали у вашій
  роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі. Саме краще визнання - це гарна оцінка поставлена колегою.

   Видалити
 8. Катерина Тихорська27 січня 2015 р. о 01:33

  Мені дуже сподобалася ваша стаття . Є чого повчитися!!! Бажаю успіхів та натхнення у роботі! Так тримати.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую що цікаветеся новинками. З великим задоволенням поділюся досвідом.

   Видалити
 9. Дякую за гарну статтю! Дійсно широке використання інноваційних методів спонукає учнів до самостійної праці та творчого мислення. Бажаю Вам успіхів у роботі!.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі Вам за коментар. Учитель - це актор, а ролі актор час від часу має міняти.

   Видалити
 10. На жаль, не мала можливості побачити сама, проте, від почутих вражень зрозуміла, що Вас у використанні інновацій на уроках історії активно підтримав і 6-б клас (квітень 2014 р.). А це, повірте, справжнє визнання ефективності роботи вчителя. Не зупиняйтесь на досягнутому!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі що довірили мені учнів Вашої школи. Мені дуже приємно почути з Ваших вуст схвалення.

   Видалити
 11. Наталія Окрущак29 січня 2015 р. о 00:48

  Ірина Вікторівна, застосування ваших методів та прийомів дуже цікаві. Діти із задоволенням включаються в роботу на уроці, уміло оперують отриманою інформацією. Бажаю Вам не зупинятися на досягнутому, впроваджувати в свою практику нові методи та прийоми. Дякую за Вашу роботу.

  ВідповістиВидалити
 12. Валентина Кудренко29 січня 2015 р. о 00:55

  Стаття дуже цікава, повчальна. Ваші уроки завжди проходять на високому педагогічному рівні. Бажаю Вам творчих успіхів. Велике спасибі за статтю.

  ВідповістиВидалити
 13. Світлана Рабенюк29 січня 2015 р. о 01:29

  Науково-дослідницька робота не є легкою. Для цього необхідно багато попередніх напрацювань, великих знань, важкої праці. Ви долучаєте своїх учнів до цієї діяльності і це дає результати. Подальших Вам успіхів! Творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
 14. Діана Бурдейна29 січня 2015 р. о 13:56

  Пам’ятаю Ваші уроки, коли була ученицею. Вони цікаві та творчі. Тепер , як колега буду переймати Ваш досвід роботи . Творчих Вам успіхів роботі!

  ВідповістиВидалити
 15. Олеся Черняк30 січня 2015 р. о 07:00

  Ірино Вікторівно, знаю, що всі цікаві новинки в методиці викладання своїх предметів Ви завжди берете на озброєння. Тому часто нудні та складні для учнів уроки історії перетворюються на улюблені. Успіхів Вам у роботі, гарних учнів, нових злетів!

  ВідповістиВидалити