пʼятниця, 16 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Наталія Кузнєцова, вчитель біології та географії навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Тополі Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. В даній статті йдеться про використання  на уроках біології елементів інтерактивних технологій навчання. Застосування активних і інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів. На уроках де використовуються ці технології, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу. В атмосфері довіри та взаємоповаги легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань.


Визначення учнів активними діячами, а не пасивними об’єктами педагогічного процесу спонукає нас вчителів, більше дбати не про традиційне пояснення нового матеріалу, а про його осмислення й засвоєння учнями.
Процес навчання має бути не автоматичним вкладанням навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її активної участі в цьому процесі. Навчання для дитини має бути приємним, активним і максимально індивідуалізованим. Пояснення й демонстрація самі по собі не дадуть стійких знань. Нині урок має бути тією навчальною ситуацією, «сценічним майданчиком», де не тільки викладають знання, а й розкриваються, формуються, реалізуються особистісні якості учнів. Цього можна досягти, тільки використовуючи технології інтерактивного навчання, перетворюючи традиційний урок на інтерактивний.
Для успішного впровадження технологій навчання необхідно пам’ятати, що уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес до самостійного мислення та дій. Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості. Дітей потрібно вразити, здивувати, зацікавити та заінтригувати.
Для вирішення цієї проблеми рекомендується використовувати «розминку», яка замінює так звані організаційні моменти уроку і до того ж відіграє певну роль в обґрунтуванні навчання.[1]
Наприклад. Розминка до теми «Типи темпераменту» (Біологія людини)
Подивіться у вікно. Зранку накрапав дощик і було холодно, а зараз теплі промені сонця лоскочуть наші обличчя. Погоду, особливо весняну, порівнюють з манірною, вередливою жінкою, у якої часто змінюється настрій.
Завдання. Що спільного є між погодою та людиною?.(Учні обговорюють у парах завдання, пропонують свої пояснення, формулюють загальний висновок, який корегується вчителем)
Висновок. Спільне в мінливості погоди та настрої людей : в основі зміни погоди лежать фізичні закономірності, а особливості поведінки залежать від процесів збудження та гальмування в корі великого мозку.
Існує велика кількість активних та інтерактивних технологій навчання – проблемна лекція, евристична бесіда, пошукова лабораторна робота, розв’язування ситуаційних задач, кооперативне навчання, колективно групове, ситуативне моделювання та ін. Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, під час закріплення й удосконалення, під час формування вмінь та навичок. Їх можна застосовувати також як фрагмент заняття для досягнення певної мети або ж проводити цілий урок з використанням окремої технології.
Структура інтерактивного уроку  складається з таких елементів:
-        мотивація,
-        оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.
-        надання необхідної інформації,
-        інтерактивна вправа – центральна частина заняття,
-        підбиття підсумків,
-        оцінювання результатів уроку.
Для ефективного застосування інтерактивного навчання старанно  планую свою роботу:
-                     даю завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
-                     відбираю для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням ключ для засвоєння теми;
-                     на одному занятті використовую одну – три інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп;
-                     глибоко вивчаю і продумую матеріал, зокрема додатковий;
-                     старанно планую, розробляю урок: визначаю хронометраж, ролі учнів, підготовляю запитання і відповіді, виробляю критерії оцінювання ефективності уроку;
-                     мотивую учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для них випадків, проблем;
-                     оголошую очікувані результати заняття та критерії оцінювання роботи учнів.
Взаємодія учнів має й свої слабкі сторони. Які необхідно враховувати і пам’ятати:
-                     інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так  і вчителя;
-                     починаю з поступового введення елементів різних моделей;
-                     використовую спочатку прості інтерактивні технології : робота в парах, малих групах, «мозковий штурм», мікрофон тощо.


                                                                                                Таблиця
Етап уроку
Прийоми та методи
Мотивація
«фантастична добавка», «дивуй», відстрочена загадка», «мозковий штурм», «асоціації»
Актуалізація опорних знань та перевірка домашніх завдань
«вірю – не вірю», «так – ні», «знайди помилку», «рецензія», «логічні ряди», «мозковий штурм».
Вивчення нового матеріалу
«павучки», «біологічні задачі», «опорні схеми», «посилена лекція», «випереджальні завдання».
Рефлексія
«підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «діаграма Вена», «авторське крісло», «мікрофон»

Працюючи над проблемою сучасного уроку, можу зробити певні висновки і визначити кілька критеріїв сучасного уроку, яких намагаються дотримуватись у повсякденній роботі:
-                     чим меншу активність під час уроку виявляє вчитель і чим більше спонукає до активності учнів, тим інтенсивнішим стає розвиток учнів;
-                     основними елементами сучасного уроку є : практична діяльність, аналіз практики, дослідження й пошук.
-                     сучасний урок – це майстерня аналізу та обробки інформації, здобутої учасниками процесу з різних джерел інформаційного простору.[2]
Кожна дитина повинна під час уроку почувати себе успішною, отримувати задоволення від навчання. Тому і завдання повинні бути такими, які сприяли створенню ситуації успіху. За словами видатного педагога В.О. Сухомлинського: «У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися». Інтерактивне навчання біології здійснюється на моїх уроках за принципом педагогіки співпраці, де вчитель є організатором навчання, посередником між учнем і його соціальним досвідом. Воно сприяє створенню умов для активності, ініціативності, творчої діяльності учнів. Під час опрацювання теми відбувається поетапне формування знань, умінь і навичок учнів, а також реалізується диференційований підхід до змісту і темпу вивчення матеріалу, передбаченого шкільною програмою. Порівняно з традиційними уроками вивільняється багато часу, який можна використовувати для розвитку комунікативних навичок учнів, вміння вести дискусії, аналізувати інформацію, працювати в групах, знаходити додаткову інформацію з теми, створювати проекти, презентації. Чітка структура вивчення теми дозволяє учням уникнути стану тривожного очікування, а диференційований підхід дає можливість всім учням відчувати особистий ріст незалежно від рівня навчальних досягнень. Сутність інтерактивної методики в тому, що навчальний процес ґрунтується на постійній активній взаємодії всіх учнів. Безперервна співпраця в тандемах «учитель – учень» і «учень – учень». [3]
Підсумовуючи результати своєї роботи, я б хотіла завершити свою розповідь словами :
Знають старець і дитя: вища цінність це – життя.
Як дітей добру навчити? Як навчити шанувати
Кожну квіточку й стеблинку і звірятко і пташинку?
З особистістю дитини рахуватись слід постійно 
І щоб учень був активний – вчитель мусить креативно
До уроку підійти, ключик до дітей знайти.
Треба бути енергійним, небайдужим, емоційним,
І творити і шукати, серце - дітям віддавати.


                                 Бібліографія

1. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок.  Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник  – К.: А.С.К., 2004.
2. Задорожний К.М. « Активні форми та методи навчання біології» «Основа» 2008. с. 123.

3. Урок у сучасному вимірі /Упор. Ампіголова Л.П. – Х.: Вид. група «Основа», 2006.

25 коментарів:

 1. Мені подобається Ваш підхід до організації уроку з використання прийому «Розминка». Я погоджуюсь, що дуже важливо на початку уроку створити позитивну психологічну атмосферу. Організаційним момент уроку націлений на підготовку учнів до продуктивної праці. Продовжу Вашу думку ,що «Розминка» схожа на цікаву гру, але несе в собі глибоку інформацію, яка готує грунт для сприйняття матеріалу. На практиці переконалась: як розпочнеш урок, так він і пройде.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за коментар! Дійсно початок уроку відіграє важливу роль, як діти налаштуються на роботу, так і пройде урок.На своїх уроках постійно використовую " розминки".

  ВідповістиВидалити
 3. Тетяна Стародуб22 січня 2015 р. о 03:13

  Мені дуже подобаються методи та прийоми, які Ви використовуєте на кожному етапі уроку.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую! Дійсно використання прийомів описаних в статті на уроці, робить урок цікавим, насиченим, а це подобається учням,тай дає ще й результат!.

   Видалити
 4. При використанні інтерактивних форм навчання в біології змінюється насамперед ставлення дітей до предмета, приводиться в дію основний закон засвоєння знань: сприйняття – осмислення – запам’ятовування - практичне застосування. Як це досягнути розкрито в статті. Стаття цікава і корисна.Дуже дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна за коментар! У нас з вами багато спільного у методиці викладання предмету.

   Видалити
 5. Цікава стаття.Дякую.

  ВідповістиВидалити
 6. Моїй роботі імпонують матоди і прийоми описані у Вашій статті. Сьогодні уроки мають проводитися по-новому, цікаво. Спасибі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за коментар! Кожна дитина повинна під час уроку почувати себе успішною, отримувати задоволення від навчання. Інтерактивні уроки створюють умови для активності , ініціативності, творчої діяльності учнів.

   Видалити
 7. Мені подобаються Ваші методи, які Ви використовуєте на уроках, а особливо поставлення перед учнями проблемного питання, тому що це вчить учнів шукати інформацію, опрацьовувати її, розуміти її, та дійсно володіти нею. Методи які Ви описуєте в своїй статті, є дуже цікавими та результативними. Хочу побажати Вам позитиву, натхнення, хороших учнів та успіхів у Вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Нині урок має бути " сценічним майданчиком", де не тільки викладаються знання, а й розкриваються , формуються реалізуються особистісні якості учнів, використовуючи технології інтерактивного навчання.

   Видалити
 8. Думаю, що вислів "Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини" повинен стати гаслом усіх педагогів. Якщо хочемо результату - створімо належні умови. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую!. Треба бути енергійним, небайдужим, емоційним
   І творити і шукати , серце - дітям віддавати!

   Видалити
 9. Наташо, дякую тобі за позитивно-емоційну статтю, насичену прикладами використання інтерактивних технологій. Вона допоможе зробити урок цікавим для учнів та незабутнім для вчителя. Деякі прийоми взяла собі на замітку. Дякую

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова29 січня 2015 р. о 09:06

   Дякую, колего, за цікаву статтю, дійсно, використання елементів інтерактивних технологій спонукає до розвитку пізнавальних інтересів учнів.

   Видалити
 10. Щиро дякую за коментар! Без інтерактивних технологій ми вже не уявляємо навчання дітей.

  ВідповістиВидалити
 11. В статті викладений цікавий матеріал щодо застосування інтерактивних технологій на уроках. Бажаю Вам творчих злетів і перемог!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за відгук! Інтерактивні технології на уроці - це творчість вчителя!

   Видалити
 12. Цінна стаття, Використання на уроках біології елементів інтерактивних технологій навчання підвищує життєву компетентність учнів у різних соціальних інституціях. Буду рекомендувати колегам вивчати ваш досвід роботи. Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 13. Цінна стаття, Використання на уроках біології елементів інтерактивних технологій навчання підвищує життєву компетентність учнів у різних соціальних інституціях. Буду рекомендувати колегам вивчати ваш досвід роботи. Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за відгук! Застосування інтерактивних технологійна уроках розвиває в учнів самостійність, творчість, звички до пізнання нового, дітям це подобається.Дякую!

   Видалити
 14. Цікавий матеріал, що спонукає до творчості! Згодна з вами, Наталіє Василівно, що вчитель - ніби на сцені, весь час не дає дитині розслабитися, а активно стимулює її розумові процеси. Творчих успіхів Вам і натхнення!

  ВідповістиВидалити
 15. Щиро дякую! Розумові процеси учнів дуже легко стимулювати, якщо на уроках використовувати інтерактивні технології навчання.

  ВідповістиВидалити