четвер, 22 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Ольга Сарахан, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті розглянуто практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках англійської мови в умовах сучасної школи, розкрито цілі та можливості використання технологій,показано шляхи реалізації цих технологій з учнями різних вікових категорій.


В умовах становлення сучасної національної системи освіти перед загальноосвітніми навчальними закладами стоїть завдання гармонійного розвитку школяра. Адже, випускник сучасної школи повинен: самостійно набувати необхідних знань і уміло застосовувати їх на практиці; критично мислити, уміти бачити труднощі й шукати шляхи їх вирішення; працювати з різноманітною інформацією; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних та мовленнєвих групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня. Тому одним із головних пріоритетів у навчально-виховній діяльності є впровадження новітніх освітніх інформаційно-комунікативних технологій, здатних забезпечити доступність технічних засобів навчання, інформаційних джерел та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, зробити ефективнішим процес навчання у школі.
Застосування ІКТ на уроках англійської мови передбачає використання певних наукових, педагогічних прийомів, методів та засобів, які надають вчителеві змогу організувати цілеспрямовану і творчу роботу учнів, допомагають зробити навчання цікавим, змістовним, результативним.
Навчання англійської мови умовно можна поділити на три етапи: у початковій школі учні набувають елементарних умінь та навичок, творчо застосовують їх під керівництвом вчителя; у середній ланці - поглиблюють знання та удосконалюють набуті уміння та навички, проявляють самостійність у судженнях; у старшій школі школярі не лише поглиблюють свої знання, уміння та навички, а й самостійно, творчо їх реалізують на практиці.  Тому на кожному етапі навчання застосування ІКТ має свої особливості. На початковому етапі навчання англійської мови перед учнями стоїть завдання опанувати лексичним, граматичним та мовленнєвим матеріалом згідно з програмою. У цьому віці у школярів  добре розвинене образне мислення, тому використання наочності сприяє розвитку творчої уяви та розвитку мислення.
Вчитель, використовуючи інтернет-ресурси, може створити галерею яскравих ілюстрацій, дидактичних матеріалів на потрібну тематику, що може перетворити урок або його частину на захоплюючу гру. Це підвищує інтерес до навчального матеріалу, знімає напругу та нервозність у тих дітей, які надто критично оцінюють свої успіхи у вивченні іноземної мови. Реалізація ігрових методів і ситуацій використовується та такими напрямками:
·        мета ставиться перед учнями у формі ігрової ситуації;     
·        навчальна діяльність учнів підпорядковується правилам гри;
·        навчальний матеріал використовується як засіб гри;
·        в навчальну діяльність вводиться елемент змагання;
Успішність виконання навчального завдання тісно пов’язана з ігровим результатом. Важливо проводити з учнями і рольові ігри через інсценізацію різних казок,починаючи з найпростіших  («Рукавичка», «Колобок»), та продовжуючи складнішими(«Червона Шапочка»,  «Попелюшка») вже в старшій ланці.                                                                                                                                                                  
Використання у практичній навчальній діяльності рольових ігор та ігрових ситуацій допомагає розвивати в учнів пам’ять, уяву, мислення; формує  почуття товариськості, колективізму; дозволяє швидко й ефективно вивчати мову.
В основній школі збільшується обсяг  вимог щодо навчання англійської мови. Наприклад, якщо учень початкової школи розкриває тему у межах 6 речень, то для учня середньої ланки обсяг висловлювань збільшується, і в 9 класі обсяг висловлювань становить 18 речень.
Щоб забезпечити виконання поставлених завдань необхідно застосовувати елементи проблемного навчання, які спонукають школярів оцінювати та аналізувати отриману інформацію, критично мислити. Наприклад, при вивченні теми «Свята і традиції» можна використати перегляд фрагменту мультиплікаційного фільму «Різдвяна історія». Діти мають можливість порівняти традиції святкування Різдва в англомовних країнах і в Україні. Це допомагає вчителю створити проблемну ситуацію (знайти і описати відмінності святкування Різдва в Великобританії та в Україні), м’яку учні повинні розв’язати на уроці. Під час такої діяльності діти використовують не лише інформацію, отриману на уроці, але і власний життєвий досвід. Дана форма роботи дає вчителю можливість спостерігати за самостійною діяльністю учнів та планувати  корекційну роботу. Так  наприклад, до теми «Зовнішність» можна створити добірку таких комунікативних ситуацій:
·        описати людину,яка веде здоровий спосіб життя;
·        описати людину,зовнішність якої тобі неприємна;
·        описати літню людину зі слабким здоровям;
·        описати себе через 10 років;
В старшій школі робота з учнями спрямована не лише на поглиблення знань, умінь і навичок, але й на самостійний, творчий підхід до навчання через пошук різних шляхів  до пізнання нового.                                                                                                                  
Враховуючи емоційно-психологічний стан учня щодо пізнання нового вчитель може пропонувати самостійні завдання, які допоможуть більш глибше вивчити навчальний предмет. Велику роль у такій діяльності відіграє Інтернет, який містить колосальні інформаційні джерела. З його допомогою учні можуть слухати аутентичні тексти, спілкуватися з носіями мови, заочно подорожувати в англомовні країни. Результати своєї діяльності учні можуть представити у вигляді проектних робіт. По-перше, ця форма навчання ефективна для розвитку навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв’язують проблеми, що ґрунтуються на міжпредметних зв’язках. По-друге, це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий і тому приймають участь всі учні.
Захист проектів здійснюється учнями за допомогою презентацій. Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу, співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів, розвитку креативних здібностей учнів.
Отже, використовуючи ІКТ, можна вирішувати ряд дидактичних завдань на уроках англійської мови:
·        удосконалювати вміння і навички аудіювання;
·        формувати вміння і навички читання, використовуючи матеріали різного рівня складності;
·        поповнювати свій словниковий запас;
·        знайомитись з такими поняттями, які включають особливості культури та традицій країни, мова якої вивчається.
Використання ІКТ дає можливість до розвитку нових форм та методів навчання сучасного учня на високому рівні. Вчитель перестає бути основним джерелом інформації,він виступає у ролі наставника, який керує роботою дітей у самостійному оволодінні знаннями. Правильно організована робота з ІКТ  сприяє росту пізнавальних та комунікативних інтересів, що в свою чергу веде до активізації та розширення можливостей самостійної роботи учнів щодо оволодіння англійською мовою як на уроці, так і в позаурочний час.

Бібліографія

1. Басіна А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі. – К.: Шк. світ, 2007.—128с.
2. Владімірова Л .Інтернет на уроках іноземної мови.//Иностранные языки в школе – №3.—2002.
3.Донцов Д. Англійський на комп'ютері. Вивчаємо, перекладаємо ,говоримо. – М., 2007.

13 коментарів:

 1. Використання інтерактивних методів навчання та інноваційних технологій на уроках допомагає учням розвивати комунікативні навички та критичне мислення навчальній діяльності. Бажаю успіхів та наснаги.

  ВідповістиВидалити
 2. Дуже цікавий матеріал. Бажаю Вам успіхів у ваші клопіткі праці.

  ВідповістиВидалити
 3. Дуже цікавий матеріал. Бажаю Вам успіхів у ваші клопіткі праці.

  ВідповістиВидалити
 4. Цікавий матеріал.Бажаю творчих успіхів та натхнення!

  ВідповістиВидалити
 5. Практичне застосування Вами сучасних інформаційних технологій відкриває учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення нових професійних навиків, дозволяє реалізувати принципово нові форми і методи навчання, що, безумовно, позитивно відображається на ефективності навчання. У Вас велике майбутнє!

  ВідповістиВидалити
 6. Любов Продан23 січня 2015 р. о 23:08

  Олічка, ти молодець!!! Super! Розвиток комунікативних навичок повинен бути пріоритетним в нашій роботі. Їх можливо ефективно розвивати тільки з застосуванням цікавих технологій на зразок таких, які описані у статті. Love your pupils!!!

  ВідповістиВидалити
 7. Цікава стаття! Проблема викладання англійської мови сьогодні є досить актуальною. Матеріали публікації свідчать про Ваш творчий підхід до навчання дітей. За допомогою ігрових методів і ситуацій Ви створюєте в класі атмосферу взаєморозуміння, довіри, а це сприяє розвитку творчого спілкування. Успіхів Вам і наснаги!

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую за коментарі!! Напевне всім нам ще треба працювати і знаходити нові і нові шляхи для реалізаціі поставлених цілей!!

  ВідповістиВидалити
 9. Англійська мова, на мою думку, дуже сприятливий "грунт" для застосування інноваційних технологій, тому, бажаю вам успіхів і творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити
 10. Цікавий матеріал. Успіхів вам на вчительській ниві!!!

  ВідповістиВидалити
 11. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 04:53

  Стаття корисна та цікава. Важливо зрозуміти, що практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови сьогодні має стати головним завданням для кожного вчителя. Переконана: в результаті отримаємо успішних учнів. Прочитавши Вашу статтю, колеги зможуть взяти для себе багато корисної інформації, а використовуючи ІКТ на своїх уроках, вирішать ряд проблем. Дякую. Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
 12. Дякую! Вам теж бажаю творчих успіхів у праці!!

  ВідповістиВидалити