понеділок, 19 січня 2015 р.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Тетяна Бережиленко, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району, Кіровоградської області

           В даній статті йдеться про використання інтерактивних технологій на уроках в початковій школі, що сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.


Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти який відповідав би міжнародним стандартам.
Початкова школа відіграє вирішальну роль з розвитку особистості. Тому постає проблема пошуку ефективних методик навчання молодших школярів. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей згідно з особистісно-діяльним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається в процесі навчання, коли дотримується певних умов:
·         створення позитивного настрою для навчання;
·         забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
·         відчуття рівного серед рівних;
·         усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів:
·         можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша:
·         вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.
Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до інноваційних.
Навчальний процес, завдяки вищезгаданій технології відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), коли учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами уроку.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу відповідної ситуації.
Отже, інтеракція сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися зрілими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.
Зваживши все вищезазначене, починала поступово використовувати технології, прийоми, щоб і я, і учні звикли до них.
Спочатку проводила з учнями особливе організаційне заняття, де разом із ними обговорили правила роботи у класі. Використовувала спочатку прості інтерактивні технології:
·         роботу в парах;
·         роботу в малих групах;
·         «мозкова атака» тощо.
     Так, на уроках читання, починаючій з другого классу і продовжуючи в третьому, учні працюють в парах під час словникової роботи. Слова подані в два стовпчики. Перший стовпчик читає учень першого варіанту, а партнер слідкує за правильністю читання (виступає в ролі учителя), потім учні обмінюються ролями. Роботу в малих групах пропонувала для вирішення складних проблем, що потребували колективного розуму, коли завдання вимагало спільної, а не індивідуальної роботи. Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності.
Найпоширенішою технологією ситуативного моделювання в початкових класах вважаю розігрування ситуації за ролями («Рольова гра». «Програвання сценки», «Драматизація»). Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допомагає учням виробити власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення. Так, наприклад, при вивченні казки «Бременські музиканти», учням пропонується побувати в ролях як звірів, так і батька-царя. Створюється проблемна ситуація, яка полягає в понятті дружби, як головного скарбу.
Тому на практиці досить часто планую роботу в групах. Відмічу, що учням дуже подобається саме ця технологія навчання та інсценування епізодів прочитаного. Так, на уроці читання, опрацювавши казку Олександра Пушкіна «Казка про рибака і рибку», пропоную учням об'єднатися в групи і проінсценізувати уривок. На цьому ж уроці опрацьовували казку «Горбоконик». Текст я поділила на частини і використала інтерактивний прийом «Займи позицію». Прочитавши першу частину, запитала учнів: «Чи дійсно можна вважати Івана дурником?». Піднялись учні, які підтримують цю думку. Після опрацювання другої частини тексту запитую, хто з учнів змінив свою позицію? В результаті опитування прийшли до висновку, що і кожній людині є щось своє індивідуальне, особисте. Цитую відповідь учениці: «Іван хоч був маленький і його вважали дурником, все ж зміг здобути собі щастя за допомогою хоробрості і вірного друга Горбоконика».
Пригадую урок читання у 3-му класі під час роботи над байкою Л. Глібова «Коник-стрибунець». На початку уроку поставила перед групами завдання: заспівати слова байки на мелодію будь-якої пісні Відмічу, що досить цікаво і вдало вони виконали.
Я помітила, що учні мого класу надто люблять висловлювати власну думку стосовно розуміння прислів'їв, або виражати власні відношення до когось із героїв. Тому в роботі використовую інтерактивний прийом «Відкритий мікрофон». В результаті чого учні мають можливість сказати щось швидко, по черзі, висловлюючи свою власну думку чи позицію.
Під час роботи над твором Григора Тютюнника «Ласочка» працює група інформаторів, учасники якої повідомляють біографічні дані письменника на етапі вивчення нового матеріалу. Опрацювавши зміст оповідання «Ласочка»!, проводимо його аналіз, після чого ділемо текст на частини. Для цього учні об'єднуються у великі групи і складають план до тексту. Потім зачитують свої варіанти. Я ж пропоную план, записаний на дошці з порушеною послідовністю. В даному випадку застосовую інтерактивний прийом «Знайди помилку». Учні встановлюють послідовність подій, виправляють план. Продовжуємо працювати над характеристикою героїв оповідання. Учні першого варіанту дають характеристику Арсену, учні другого варіанту - Ласочці.
На уроках української мови неодноразово використовувала інтерактивний прийом «Навчаючи - учусь». Такий вид навчальної діяльності надає можливість взяти активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим однокласникам під час уроку.
Працюючи над темою «Службові слова. Роль службових слів у реченні» Учні отримали завдання:
                                                     I.             варіант - Прочитати вірш, визначити за допомогою яких слів з'єднуються однорідні члени речення, звернути увагу на знаки пунктуації. Зробити висновки.
                                                  II.             варіант - Прочитати прислів'я, визначити за допомогою яких слів з'єднуються однорідні члени речення, звернути увагу на знаки пунктуації. Зробити висновки.
Опрацювавши матеріал, учні І варіанту пояснюють напарнику, якого висновку дійшов, потім свій матеріал пояснює учень II варіанту, після чого вони розповідають отриману інформацію. 
Дітям дуже подобається гра «Засадимо грядку», яку використовую для написання словникового диктанту. Під час перевірки вивішую на дошці правильно написані слова, учні обмінюються зошитами і починають «Виполювати бур'янці» (виправляти помилки, пояснюючи один одному орфограми на цю тему. На даному етапі використовую технологію «Створення ситуації успіху»: «У кого грядочки чисті - Молодці! У кого були помилки - наступного разу засаджуйте старанно і не допускайте, щоб зріс бур'ян!» (Засаджувати можна полуниці, малину, редиску, редьку, моркву, капусту).
Деякі інтерактивні технології застосовую і на уроках математики. Так, на уроці математики в 3-му класі при вивченні «Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд» на етапі закріплення вивченого учні працюють в парі, пояснюючи по черзі один одному розв'язування прикладів.
Іноді із технології «робота в парах» переходимо до «роботи в групах». На уроках
математики, після опрацювання задачі в парах, пропоную об'єднатися у групи і порівняти розв'язки задач, спільно визначитися із правильним розв'язком. Використовую роботу в групах у процесі опрацювання задач, які потребують застосування колективної творчості. Наприклад:
«У змаганнях зі стрибків брали участь 18 дівчат, їх було у 3 рази менше, ніж хлопчиків. Скільки всього дітей брало участь у змаганнях?» Після того, як учні в групах розв'язали задачу діями, кожна з них отримує завдання* 1 група: Яка з даних схем підходить до міркування над опрацьованою  задачею?
                                                                                        I. група
Підкреслити вираз, який є розв'язком даної задачі: 18+(18:3) = 18-(18:3) = 18+(18-3) =
                                                                        II.            група
Який схематичний вираз підходять до розв'язку задачі?' Д+(Д : □)
А - (А : □)
А+(Д • □)
                                                                                                    I.            група
Підкреслити відповідь задачі
24,12,72,36
                                                                                     II.  група
Підкреслити правильну відповідь на запитання: «На скільки більше було хлопчиків, ніж дівчат?» 72, 24, 36, 12
                                                                                 III.  група
Підкреслити арифметичні дії, які використані при розв'язуванні задачі.
1.     18:3=6 (учн.)
2.     18-3=54 (учн.)
3.     6+18=24 (учн.)
4.     54+18=72 (учн.)

З метою ефективного пізнання використовую в своїй роботі прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив, інтерес до знань та процесу їх отримання, користуюсь таблицею «Конструктор інтерактивних прийомів навчання». Під час усних обчислень застосовую прийом «Світлофор». Я учням називаю результати обчислень, при цьому навмисно допускаю помилку, учні тримають сигнальні кружечки червоного і зеленого кольорів. Якщо вони погоджуються і з відповіддю, показують зелений колір, не погоджуються -червоний. До цього ж етапу уроку застосовую прийом «Так» - «Ні». На дошці пишу правильні і неправильні відповіді до прикладів, а учні показують картки з написом «Так» або «Ні». При закріпленні, відпрацюванні знань, умінь і навичок звертаюсь до прийому «Спіймай помилку». Учні, виконавши розв'язання прикладів, порівнюють із записом на дошці.
Намагаюсь домашнє завдання розподілити між учнями за допомогою прийомів «Три рівні домашнього завдання», «Особливе домашнє завдання». Школярі мають змогу обрати завдання у відповідності до своїх можливостей.
Досвід подібної роботи показує, що такий підхід до занять дає змогу проводити уроки цікаво, продуктивно, знімаючи закомплексованість учнів із різним рівнем навчальних досягнень. Головне, що це сприяє розвитку творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків. ,
Інтерактивний прийом «Мозковий штурм» спонукає учнів проявляти увагу та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета «Мозкового штурму» чи «Мозкової атаки» полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей. Указаний прийом застосувала на уроці з основ здоров'я по темі: «Що впливає на здоров’я людини». Діти отримали завдання: дати відповідь одним словом на такі питання:
- Чи впливає на здоров’я людини шкідливі звички?
- Чи впливає на здоров’я людини спадковість?
- Чи впливає на здоров’я людини здорове харчування?
- Як називається лікар, що лікує зуби?       
- Хто лікує горло, вухо, ніс?
- Робить операцію?
- Лікує очі?
- Лікує простудні захворювання?
- Вправляє кістки після перелому?
- Виправляє мовні вади дітей?
Під час пояснення нового матеріалу застосовую прийом «Питання до тексту». Після опрацювання статті «Про правила пожежної безпеки» діти у групах готують відповідь на питання:
І група – про роль пожежників
ІІ група – засоби пожежогасіння
ІІІ група – про швидку медичну допомогу
Ще один варіант колективного навчання інтерактивний прийом «Акваріум», що є формою діяльності учнів у малих групах, який ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, удосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Тому на уроках «Природознавства» використовую його під час підведення підсумків спостережень. Група з 4-6 учнів сідає в «Акваріум» і обговорюють про те, які зміни відбулися в природі у зв'язку із настанням тієї чи іншої пори року. В цей час всі слідкують за ходом думок групи, а потім доповнюють, або виправляють сказане.
На уроці «Я у світі» використала інтерактивний прийом «Коло ідей». Групи отримали завдання скласти правила чесності. На це відвела З хв. після обговорення одна із груп представляє свій доробок.
Решта учнів уважно слухають, співставляють зі своїми пропозиціями. Якщо знаходять доповнення у своїх роботах, повідомляють класу. Таким чином кожна із груп має можливість висловити свою точку зору, а в класі створюється загальний проект.
У своїй роботі не обмежуюсь використанням інтерактивних технологій лише в навчальній галузі. Ці ж методи застосовую і у виховній роботі з учнями. Під час проведення години спілкування із професійної орієнтації об'єдную учнів у пари, ставлю завдання: написати якомога більше назв професій на літери О, Т, С. Кожна групи обрала назву професії і доводила «Наша професія -найголовніша». Після підготовки учні розповідали про важливість професії. При тому група, яка доповідала після виступу першої, мала змогу заперечувати аргументам попередньої групи, а також доводити важливість своєї професії. Коли виступили всі групи я, як керівник, підвела учнів до фіналу дискусії: немає однієї важливої професії, всі професії потрібні.
Використання інтерактивних технологій - це не самоціль. Це лише засіб створення тієї атмосфери в класі, що найліпше сприяє співробітництву порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
Мені дуже хочеться щоб діти, мов сонячні промінчики, зігрівали моє серце і несли свою любов і дитячу безпосередність до своєї першої вчительки.
Школа - це берегиня добра, любові, знань, дитячого сміху, яка ласкаво відкриває двері вчителям та учням, щоб діти оволоділи знанням і в цьому тисячолітті змогли знайти свої місце в житті, щоб дороги землі, якими їм доведеться довго і впевнено йти, вистелялися рушниками з пісень, чарівних слів, сонячних квітів.

Бібліографія
1.     Василенко В. Впровадження інтерактивних форм і прийомів в організації навчання учнів // Початкова школа. –  2005. – № 7.
2.     Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання // Початкова школа. –  2005. – № 11.
3.     Комар  О. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. –2004. – № 9.
4.     Падалка О.С. Педагогічні технології. – К., 1995.
5.     Пєхота О.М. Освітні технології. –  Київ., 2002.
6.     Побірченко Н.,   Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. –  2004. – № 10.
7.     Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. –  К., 2004.
8.     Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин // Початкова школа. –  2004. – № 5.
9.     Шевчук І., Котельнікова Л. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах // Початкова школа. –  2005. –  № 8.
                                                                      


29 коментарів:

 1. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій справі!!!

  ВідповістиВидалити
 2. Я вважаю, що формування особистості вібувається чи не найбільшим чином у початковій школі, тому дуже важливим є створення дійсно довірливих, дружніх відносин між дітьми і вчителем. Таку можливість дає застосування інноваційних технологій!!!!

  ВідповістиВидалити
 3. Погоджуюсь з автором статті , що початкова школа відіграє вирішальну роль з розвитку особистості. Я переконана, що для задоволення потреб дітей у спілкуванні та співпраці обумовлюють поєднання індивідуальних, групових і фронтальних видів роботи, адже саме через використання інтерактивних методик, зокрема через групові форми виконання завдань, роботу в парах у дітей формується позитивна мотивація до навчальної співпраці. Мені сподобалась ігрова технологія: «Засади грядку», «Виполювати бур’янці» . Подальших успіхів Вам і Вашим вихованцям!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Безмежно приємно, дякую Вам.
   Питання підвищення ефективності роботи вчителя сьогодні є дуже актуальним. Відповідно до вимог часу й змін у системі освіти змінюються й підходи роботи. Тому в цьому нам допомагать інноваційні засоби і технології, які сприяють удосконаленню професійної майстерності.
   Спасибі за коментар.

   Видалити
 4. Дуже добре коли вчителі початкових класів у своїй роботі використовують інтерактивні технології навчання і виховання. Вчителям старших класів тоді легше працювати з дітьми. Дякую!.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Інтерактивні технології допомагають вивести дітей на контакт між початковою, середньою та старшою школою.

   Видалити
 5. Використовуючи інноваційні технології, ми, вчителі початкових класів, створюємо позитивні умови для навчання та виховання підростаючого покоління, допомагаємо розкритись кожній дитині, вчитись не боятись висловлювати свою думку, вільно почуватись у колективі. А саме такі форми та методи роботи, які Ви описали у статті, сприяють покращенню навчального процесу. Дякую за статтю, бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні слова! У нашому колективі багато учителів використовують елементи даної технології як у навчальній, так і у виховній діяльності. Це цікаво і результативно.

   Видалити
 6. Валентина Маслій22 січня 2015 р. о 15:42

  Цікавий матеріал. Взяла для себе деякі види роботи. Бажаю Вам успіхів, морального задоволення, чудових учнів . Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за оцінку моєї роботи. Маю надію, що мій досвід допоможе Вам у практичній діяльності.

   Видалити
 7. Використання інтерактивних методів навчання у початковій школі є надзвичайно позитивним фактором, що допомагає розкритися учням не лише в навчальній сфері, але і соціальному середовищі. Бажаю успіхів та наснаги.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Сподіваюсь, що мій досвід роботи по використаню інтерактивних методів допоможе Вам у проведенні уроків 5 -6 класах, та підготовки Ваших уроків з використанням новітних техногогій.

   Видалити
 8. Використання інтерактивних методів навчання у початковій школі є надзвичайно позитивним фактором, що допомагає розкритися учням не лише в навчальній сфері, але і соціальному середовищі. Бажаю успіхів та наснаги.

  ВідповістиВидалити
 9. Цікавий матеріал. Ви описали у статті, сприяють покращенню навчального процесу. Дякую за статтю, бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую Вам за коментар. Сучасний урок вимагає нетрадиційного підходу до реалізації поставлених цілей. Тому, на мою думку, інноваційні технології вдалий вибір. Вам теж бажаю успіхів.

   Видалити
 10. Інтерактивні технології є успішними в початковій школі. Висвітленні вами вправи стимулюють пізнавальну діяльність учнів і є необхідною умовою для становлення й розвитку компетентностей. Ви на вірному шляху!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за оцінку моєї роботи. Сподіваюсь, моя праця допоможе виховати справжнього патріота України і всебічно розвинену особистість.

   Видалити
 11. Дуже широкий вибір ІКТ(про що йдеться мова в статті) допоможе колегам перейняти досвід роботи. І дійсно, використання іх на уроках вчителькою створює позитивну атмосферу,спонукає учнів до творчого сумісного пошуку вирішення поставлених задач,робить урок незвичайним,цікавим,незабутнім..Бажаю подальших усліхів і нових творчих ідей!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Я думаю, що й надалі наша співпраця буде створювати позитивну атмосферу та спонукати учнів до творчого пошуку.

   Видалити
 12. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, що чітко прослідковується в роботі Тетяни Олексіївни. Бажаю продовжувати в тому ж дусі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Сподіваюсь, що методи, які я використовую в початковій школі, також будуть важливими для розвитку пізнавальної активності школярів з Вашого предмету.

   Видалити
 13. Дякую за чітко систематизований матеріал. Все по суті та детально.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарі. Сподіваюсь, що мій досвід роботи буде Вам корисний.

   Видалити
 14. Наталія Дунаєвська27 січня 2015 р. о 06:54

  Використання інтерактивних технологій на уроках в групах, в парах - це безумовно колективна творчість, інтерес до знань. А це так важливо для вчителя! Дякую за цікавий матеріал. Успіхів вам!

  ВідповістиВидалити
 15. Тетяна Олексіївна-це моя перша вчителька, ми її цінуємо, пам`ятаємо і любимо.Вчительство-це нелегка праця, треба в учнів душу вкладати і Ви це вміло робите)))Успіхів у Вашій роботі)))

  ВідповістиВидалити
 16. Тетяна Олексіївна, курси для вчителів інформатики для Вас не пройшли дарма! Творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити