субота, 24 січня 2015 р.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ася Безносюк, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Казавчин Гайворонського району Кіровоградської області

Працюючи в початковій школі я намагаюся знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяли б самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтерактивного матеріалу. Стаття  розкриває  особливості використання  інтерактивних  методів  навчання  в  початковій  школі..


«Творчість відкриває в дитячій душі ті куточки, в яких   дрімають джерела добрих почуттів» В.О.Сухомлинський. Сьогодні багато говорять і пишуть, що нам потрібні люди з неординарним і нестандартним мисленням. Кожна дитина потребує до себе індивідуального підходу, пробудження і розвитку закладених у ній талантів, якщо ми мріємо сформувати творчу  особистість та навчити самостійно здобувати  знання, знаходити оптимальний спосіб  розв’язання навчальної чи життєвої проблеми, аргументовано, гідно відстоювати власну позицію, чітко, логічно висловлювати власну думку; розвивати мовленнєві та комунікативні вміння молодших школярів і виховувати у дітей звичку до плідної, дружної співпраці та співдружності.
          Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.
           То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної і творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.
          Уроки мислення на природі, уроки під блакитним небом, екскурсії до річки, в парк, в поле сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, дбайливого ставлення до природи. Вчу дітей правильно, розумно користуватися дарами природи, виховую дбайливе ставлення до неї.
          Конспекти уроків з читання та позакласних заходів, проекти спрямовані на моральне, розумове, екологічне та естетичне виховання дітей, що є актуальним питанням сьогодні.
          При  навчанні  читати  недостатньо  сьогодні  лише  декілька  разів  штудіювати   один  і  той  же  текст. Ця  робота  швидко втомлює  дітей  одноманітністю. А  якщо  сюди  внести  елементи  загадкованості, то  дітям  буде  цікавіше  навчатися. І таким  засобом, за  допомогою  якого  можна  зацікавити  учнів,  викликати  у  них  інтерес до  виучуваного  матеріалу  є  гра. Використання  гри  дає  можливість  навчатися  у  більш  легкій  невимушеній  формі. На  уроках  навчання  грамоти проводжу такі ігри:«Утвори  склад», «Знайди  зайву  букву» , « З  одного  слова  зроби  речення», « Знайди  слово»,« Допиши  букву», «Прочитай  зашифровані  слова»,« Утвори  нове  слово».
            Зважаючи  на  це,  намагаюсь  активно  впливати  на  удосконалення  навичок  читання  використовую такі  вправи: читання  пірамід  Лайзера, ігри « Знайди  пеньок»,  «Незнайко», « Небо і земля», « Хвиля»;  «Луна»,  «Пошук», «М’ячик», анаграми за  методикою вчителя  В. Едігея. 
            Бажаних  результатів досягаю  багаторазовими  щоденними тренуваннями,  куди,  крім  вказаних  методичних  прийомів,  входять  такі:
  а) щоденні  вправи  зі  скоромовками,  які  сприяють  тренуванню  пам'яті,  чіткості  та  швидкості  вимови;
  б) виділення  на  кожному  уроці  часу  для  читання  мовчки ( про  себе ) і вголос  (пошепки );
  в) першоразове   прочитання  тексту  учнями  ( самостійно ), а  не  вчителем;
  г) п'ятихвилинка   самостійного  читання  пошепки  на  початку  всіх  уроків, крім  математики;
            Нетрадиційний  підхід  до  вивчення  поетичних  творів  ще  більше  активізує  учнів. Вірші, зашифровані  у  формі  піктограм, розвивають  логічне,  образне  і  абстрактне мислення, асоціативну  пам'ять, сприяють  формуванню  творчої  уяви  і  пізнавального   інтересу  до  навчання.
          Одне із  основних  завдань початкової  школи – формувати  повноцінні  мовленнєві  уміння  і  навички, здатність  до  творчого  самовираження, коли  школяр  постійно  відчуває, що  він  цікавий  як  особистість. Для  цього  створюю  відповідні  умови  та  формую  необхідні  мислительні  операції, мовленнєві  навички  за  допомогою спеціальних  вправ.
         Змінюється час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи знання дітям, треба навчити їх вчитися завжди, використовуючи здобуті знання у практичному житті. Сучасні вимоги до формування повноцінної особистості визначалися у дослідженнях В.О.Сухомлинського.
       Одним з основних методичних інновацій й особистісно орієнтованого навчання є інтерактивні методи. Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації навчальної діяльності, одна із цілей якої – забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень відчував би свої успіхи .
        Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів в парах і мікрогрупах. Інтерактивні форми надзвичайно різноманітні: “Велике коло”, “Дебати”,  “Вузлики”, дидактичні ігри,    
   Серед інтерактивних методів навчання я віддаю перевагу методу побудови асоціативного куща.  Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Фіксую відповіді у вигляді своєрідного “куща”, “сніжинки” асоціативний кущ поступово “розростається”. Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни. 
  Наприклад, при вивченні розділу “з чистого джерела народної мудрості ” розглядаємо народні дитячі пісеньки потім ігри, мирилки, лічилки, прислів’я і приказки, казки.
             На уроках української мови та читання дітям пропоную таку форму, як “криголами” – спеціально психологічно обгрунтовані вправи, які використовуються на початку заняття. Вони ламають кригу відчуженості, згуртовують учнів, сприяють формуванню товариськості.
           Демонстрація різноманітності припущень, колективна робота і формування рішення. Як фізична діяльність, вправа скерована на збудження енергії учасників. Особливо ефективна у той час, коли спостерігається розпилення уваги.
        Гарних результатів домагаюсь використовуючи методики «Інтерв’ю», де учні читають текст та фронтально опрацьовують його, а далі працюють –кореспондент та респондент.
         Впроваджую методику «Взаємного навчання», де учні виступають у ролі вчителя; керують процесом навчання; працюють у групах; читають текст частинами; виконують п’ять основних завдань: роблять висновки з прочитаного, ставлять запитання і вислуховують відповіді, пояснюють незрозуміле, складають передбачення до наступної частини, читають наступну частину.
        У вправі «Робота в парі» покладаю розв’язок завдань із логічним навантаженням. У дітей розвивається увага, кмітливість, спостережливість. Працюючи в парах, діти допомагають один одному.
«Мозковий штурм» є прекрасним методом для використання досвіду учнів з метою розв’язання проблем та розробки і дій.
 “Сенком” (п’ятиряддя)
           Здатність узагальнювати, систематизувати інформацію, схоплювати складні ідеї відчуття та уявлення і формувати їх декількома словами, є дуже важливою навичкою. Це вимагає ретельного обміркування на основі глибокого розуміння речей сенкан – це вірш, який складається з 5 рядків. Він синтезує інформацію і факти у сисле висловлювання, яке описує, віддзеркалює тему.
         Методику «Передбачення» проводжу за  прислів’ям, за загадками, за твердженням, за ключовими словами.
        Впроваджуючи методику  «Вільного письма» діти отримують різні завдання: записати епізод, який найбільше запам’ятався; описати власне розуміння; закінчити речення з відкритим кінцем; записати текст своїми словами; скласти резюме; поділитись думками.
       Ефективними засобами збудження живого інтересу до вивчення предметів в початкових класах поряд з різними іншими методами є нестандартні уроки, основою яких є практична робота, дидактична гра.        Практикую нестандартні уроки:    бінарний урок, інтегрований - урок, урок - дискусія, урок -дослідження,
урок-звіт,  урок-змагання,  урок-мандрівки, урок-сюжетні замальовки,  урок- вікторини,  урок- казки,  урок- гри,  урок- тестування, урок- спостереження,  урок- ділова гра,  урок- відкриття, урок- конференція,  урок- практична робота,  урок- конкурс,  урок- екскурсія,  урок- захист проекту, урок – мандрівка.
    Одним із видів особистісно орієнтованого навчання є використання методу проектів, який практикую як на уроках так і  в позакласній роботі.

Бібліографія

1. О. В. Стребна, А. О. Соценко  Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Харків Видавнича група «Основа» 2005.
2. О. Пометун, Л. Пироженко Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. Київ «А.С.К.» 2005.
3. В. П. Телячук, О. В. Лесіна Інноваційні технології в початковій школі. Харків Видавнича група «Основа» ПП «Тріада+» 2007.
4. Початкова школа. Науково-методичний журнал. № 10, 2007.
5. Початкова школа. Науково-методичний журнал. № 9, 2007.
6. Початкова школа. Науково-методичний журнал. № 8, 2007.
7. О. Пометун Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ 2007.
8. О. Ю. Чекіна Інтегровані уроки в початковій уколі Харків Видавнича група «Основа» ПП «Тріада+» 2007.
9. Василевська М. В. Інтегровані уроки.  Початкова школа. 1996
10. Власенко Т. Інтегрований урок як форма організації навчального матеріалу. Початкова школа. – 2004. - №4.
11. Іванчук М. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. – Чернівці: Рута, 2004.
12. Іванчук М. Інтегрований підхід у навчанні молодших школярів.  Початкова школа – 2004. - № 9.
13. Комар О., Лобановська О., Лаптева Л. Проводимо інтегровані  уроки . Початкова  школа. – 1996. - № 7.
14. Лисенко Г. З досвіду проведення інтегрованих  уроків. Початкова  школа. – 1998. - № 8
15. Присяжнюк Н. І. Інтегровані уроки: Методичні рекомендації.  Початкова школа. – 1996. - № 8
16. Яценко Т. С. Інтеграція та дезінтеграція як процес психокорекції . Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1.
17. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.
18. Баханов К. О. Інноваційні системи. Просвіта, 2000.
19. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Основа, 2003.

20. Освітні технології: Навчально-методичний посібник .  О. М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін..  За аг. Ред.. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001.

1 коментар:

  1. Дуже цікава стаття. Ви описали багато форм, прийомів, методів інтерактивного навчання дітей. Подобається методика "Взаємного навчання", діти люблять бути у ролі вчителя. Відчувається із статті, що у Вас великий досвід роботи навчання та вихованні дітей. Бажаю Вам та Вашим вихованцям творчих успіхів!

    ВідповістиВидалити