субота, 24 січня 2015 р.

ЗНАЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Ігор Курнос, вчитель біології та екології навчально-виховного комплексу «Гайворонська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»  Кіровоградської області

    В даній статті йдеться про значення мультимедійних презентацій і їх використання на уроках біології, як один із ключових моментів використання ІКТ в освітній галузі. 

Основним завданням сучасної освіти є розвиток особистості учнів, а не тільки передача знань. Гуманізація навчання передбачає ціннісне відношення до особистісних проявів учнів. Знання стали не метою, а способом розвитку особистості.В той же час спостерігається зниження зацікавленості учнів до вивчення природничих наук, що не може не турбувати вчителів, оскільки саме ці науки формують наукове сприйняття оточуючого світу та сприяють формуванню особистості. Використання сучасних комп’ютерних технологій на уроках біології розвиває індивідуальні темпи навчально-пізнавальної діяльності кожного учня. Вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності потребує використання схем, таблиць, муляжів, колекцій, чучел, скелетів, карт, портретів, гербарного матеріалу, вологих та сухих препаратів. Тому, щоб забезпечити повноцінне засвоєння знань, умінь та навичок, сформувати в учнів навчально-інтелектуальні уміння, зробити заняття більш яскравим та цікавим використовують інформаційно-комп’ютерні технологіїОднією з причин означеної проблеми є те, що наочні посібники, які збереглися в кабінетах біології застаріли, а значення наочності під час викладання біології загальновизнана. Наочність – один з основних принципів дидактики. Необхідність конкретно-чуттєвої опори була обґрунтована ще Я.Каменським та розвинута К.Д.Ушинським, який підкреслював значення наочності для розвитку спостережливості, уваги, мови та мислення учнів.Другою причиною є стрімка інформатизація суспільства. Можна впевнено говорити про те, що інформатизація охопила всі сфери діяльності людства, в тому числі освіту. Сучасні діти все менше звертаються за інформацією до книг, а намагаються її отримати з комп’ютера.озв’язати ці проблеми в значній мірі дозволяє використання інформаційних технологій. Сучасні педагогічні програмові засоби дозволяють донести до учнів великий потік інформації, акцентувати їх увагу на важливих об’єктах за рахунок фрагментарної подачі матеріалу. При цьому використовується всі переваги ІКТ, які полягають у взаємозв’язку декількох компонентів: тексту, малюнка, анімації, звукового супроводу та ін.В своїй практиці я найчастіше використовую уроки, на яких комп’ютер використовується в демонстраційному режимі: один комп’ютер, проектор, екран.До найбільш ефективних форм представлення навчального матеріалу на уроках слід віднести мультимедійні презентації. Мультимедіа – це представлення об’єктів та процесів не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто з використанням всіх відомих на сьогодні форм. Метою такого представлення інформації є формування у школярів системи мислеобразів, скорочення часу на пояснення, попередження фізичної та психологічної втоми.Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, попередити формальний підхід до проведення уроку. Вона дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічній послідовності. Під час використання презентацій задіяні різні канали сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у фактографічному, а й в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.Крім зазначених переваг, використання презентацій на уроці дає можливість:- використати повноекранне відео, яке несе великий обсяг інформації (1,2 Гб за 1-2 хвилини), та й всі ми знаємо, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути;- використати значну кількість таблиць, малюнків, діаграм, портретів вчених, фотографій, карт, схем;- активізувати сприйняття учнів за рахунок звукових та зорових демонстрацій;- виділити головний зміст;- під час пояснення не витрачається час на запис на дошці;- під час пояснення вчитель не повертається до дошки, таким чином не втрачається контакт з класом;- учням легше відповідати, коли вони спираються на відображений на екрані план відповіді.Діти із задоволенням працюють з презентацією, виконують завдання, які даються перед її показом, особливо, якщо презентація супроводжується анімацією. Презентації зручні ще й тим, що дають можливість підбирати наочний матеріал в необхідному обсязі.В практичній діяльності я широко використовую презентації створені у форматі Microsoft PowerPoint власноручно або за допомогою учнів. Маючи колекцію презентацій, виходячи з теми уроку, мети та завдань, можна легко вносити корективи до матеріалу.Виступ учнів з підготовленою ними презентацією особливо доцільний на уроках узагальнення та систематизації знань.Не можливо не сказати про використання можливостей Інтернету, який все більше проникає в освітній процес. Інтернет – це не тільки необмежений біологічний інформаційний ресурс, він має велике значення для самоосвіти вчителя та використання ресурсів мережі під час підготовки до уроків. Зазначу, що не слід відмовлятися від англомовних сайтів, оскільки вони містять цікаві ілюстрації, які можна зберегти та використовувати під час створення мультимедійних презентацій.Виходячи з вищезазначеного слід підкреслити, що використання інформаційної мережі не повинно бути самоціллю. Весь сенс в тому, щоб зробити можливості мережі необхідними для розв’язання пізнавальних задач, перемістити навчальний акцент з накопичення інформації на формування вмінь учнів використовувати різні способи діяльності в умовах, коли будь-яка інформація є легкодоступною. Нажаль використання Інтернет безпосередньо на уроці ускладнено тим, що не завжди інформація, що цікавить є доступною, а її пошук може зайняти багато такого дорогоцінного на уроці часу, тому найчастіше я використовую можливості мережі під час індивідуальної роботи з учнями: надання консультацій по написанню пошуково-дослідницьких робіт, підготовці учнів до участі в конкурсах та олімпіадах.Підводячи підсумок хочу підкреслити, що використання інформаційних технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення біології, розвивати логічне мислення школярів, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити якість їх знань з предмету.Звичайно ІКТ ніяким чином не замінить «живе» знайомство з природою, виходи на екскурсії, похід до музею, роботу з мікроскопом, гербарієм, вологими препаратами, колекціями, проте за ними майбутнє. Урок з використання ІКТ стає більш наочним, цікавим, складний матеріал стає зрозумілішим для учнів. 

Бібліографія

1. Алексієнко С. Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчої активності учнів / С. Алексієнко // Біологія. Шкільний світ. – 2010. – № 10. – С. 2-5.2. 

2. Білецька Н. Комп’ютерна підтримка формування основ наукового мислення в учнів під час вивчення біології / Н. Білецька // Рідна школа. – 2008. – № 7-8. – С. 53-56.3. 

3. Головцова М. Використання ІКТ на уроках біології / М. Головцова // Директор школи. – 2011. – № 11. – С. 13-15.4. 

4. Міронець Л. Використання комп’ютерних технологій у шкільному курсі біології / Л. Міронець // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 36. – С. 3-5.

5. Пластюк А., Гудакова В. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій / А. Пластюк, В. Гудакова // Біологія. Шкільний світ. – 2011. – № 4-5. – С. 38-41.

Інтернет-ресурси

http://osvitamk.org.ua/publ/perspektivnij_dosvid/navchalno_vikhovnij_proces/vikoristannja_ikt_na_urokakh_biologiji/12-1-0-234 

http://pti.kiev.ua/metodic/434-suchasn-nformacyno-kompyutern-tehnologyi-v-bologchny-osvt-z-vlasnogo-dosvdu.html

5 коментарів:

 1. Шановний Ігоре Терентійовичу! Ваші презентації щодо дослідження природи Гайворонщини - це результат кропіткої роботи вчителя і учнів. Вони змістовні та цікаві для вчителя будь-якого фаху, вони доводять, що наш край - неповторний, природа, яка нас оточує - дивовижна. До Вас прохання: надайте, будь-ласка, посилання на опубліковані Вами в мережі Інтернет презентації. Я думаю, що їх із задоволенням переглянуть учасники конференції. Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую Ігоре Терентійовичу за цікаві думки, викладені у статті. Згодна, що ММ - презентації - дозволяють учителю зробити урок наочним, яскравим, доступним, сучасним. Ваша робота вчителя дослідника для мене приклад! Бажаю вам успіхів та творчого натхнення!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за цікаву статтю! Урок з використанням ІКТ стає більш наочним, цікавим, складний матеріал стає доступним, зрозумілим для учнів. Ваші презентації - це КЛАС! Бажаю Вам творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова29 січня 2015 р. о 09:16

   Дякую за змістовну інформацію, викладену у статті.Цілком згодна з вами, що використання мультимедійних презентацій на уроках біологіїдає можливість провести урок на якісно новому рівні та посилить інтерес учнів до вивчення біології

   Видалити
 4. Шановний Ігоре Терентійовичу! Цікава стаття, вона допоможе вчителям біології зрозуміти основні підходи щодо створення та впровадження в навчальний процес мультимедійних презентацій, адже вони ефективні на будь-яких етапах навчально-виховного процесу. Я дакую за корисну інформацїю і за твою підтримку в написанні дослідницької роботи в МАН.

  ВідповістиВидалити