субота, 24 січня 2015 р.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ


Олександр Соколюк, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Таужне Гайворонського району Кіровоградської області

         В даній статті буде йти мова про використання  на уроках географії інтерактивних методів, які дають можливість урок робити цікавішим та більш ефективним.  


Василь Сухомлинський вважав «небезпекою, що морально калічить людину» - це ледарство, яке  на уроках неприпустиме,  все робиться для того щоб навчання було ефективним, цікавим, а спілкування корисним і радісним для учнів.  [1] Щоб виховати творчого учня використовуються різні форми і методи навчання. Великий китайський філософ Конфуцій говорив «Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам’ятаю, те, що я роблю я розумію».
         Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact”, де „inter” – взаємний і „act” – діяти. Таким чином інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спільна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
         Суть інтерактивного навчання полягає у постійній взаємодії учнів між собою та вчителем. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
         Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.
При вивченні географії потрібно велику увагу приділяти розвитку творчих здібностей учнів, створюючи для цього атмосферу зацікавленості. На уроках створювати проблемні  ситуації  під час яких учні включаються  в пошук  істини і досягають її розкриття власними зусиллями, працею, вчаться мислити.
Особливо важливо, щоб вивчення предмета спиралося на ігрові технології навчання. Ігрові методи сприяють залученню учнів до творчої діяльності, спілкуванні, припускають особливий підхід в ігровій ситуації, стимулюють пізнавальну активність учнів. У процесі гри учні самі прагнуть подолання труднощів, ставлять задачі і вирішують їх. Ігри сприяють організації групової форми роботи учнів, у дітей формуються  і закріплюються уміння працювати з картою, текстом підручника, дидактичним матеріалом.
У 6 – 7 класах я використовую ігрові технології, наприклад, конкурс кросвордів під час вивчення оболонок Землі, ребусів, під час вивчення географічної номенклатури. Кращі роботи презентують під час проведення тижня географі. Елементи проблемного навчання починаються застосовуватись в даній віковій категорії особливо широко під час вивчення тем: «Атмосфера» (встановлення зміни погоди),  «Гідросфера» (чому річка зменшилася типи її живлення).
У 8 – 10 класах застосовую види роботи: в групах, парах. Так під час вивчення теми «Поверхневі та підземні води» в курсі «Фізична географія України» у 8 класі звертається увага учнів на обмеженість водних ресурсів нашої країни, де підкреслюється важливе значення води в житті людини.
З метою розвитку навичок ведення дискусії застосовую  метод «Акваріум», суть якого полягає в поділі учнів на дві - три групи для виконання ними певного завдання.
Значна увага приділяю  картографічному методу . Кожний учень має пам’ятку з ведення контурної карти. Під час вивчення теми у 6 класі «План місцевості» пропоную написати дітям топографічні листи, де географічні об’єкти зашифровані умовними знаками. Іншій групі – зашифрувати топографічними знаками пісню (відгадай пісню).
Ще використовую інтерактивні вправи «Пошук нової інформації» спонукає учнів до використання навчальних ресурсів Інтернету, прищеплюються навички дослідницької діяльності. Вважаю, що майбутнє за системою навчання, яка складається в схему «Учень – технологія – вчитель», за якої учитель перетвориться на педагога – методолога, технолога, а учень стає активним учасником навчального процесу.
Обов’язково на практиці застосовую технологію проблемного навчання. Проблемне навчання активізує розумову і пізнавальну діяльність, підвищує інтерес до знань взагалі. На уроці проблема може бути виражена у формі проблемного запитання, завдання або задачі. Всі методи і прийоми забезпечують розвиток активного, самостійного, творчого, географічного мислення. Намагаюся на кожному уроці застосовувати проблемні ситуації і різні форми вираження проблеми.
Особливу увагу приділяю такому методу як проект. Тому що за допомогою даного методу учні  вчаться самостійно здобувати, опрацьовувати, виділяти головне, мислити, робити висновки.
Використовуючи цю технологію я помітив що учні із задоволенням   вирішують проблему яку перед ними було поставлено вчаться опановувати нові знання, висловлювати та доводити свою думку, збагачувати  свій географічний кругозір.
Для успішного застосування інтерактивних технологій у викладанні предмета використовую такі прийоми й методи освітніх технологій як:   «Мозковий штурм», «Так - ні», «Вірю – не вірю», «Мікрофон», географічний диктант, загадки, тести, «Творча лабораторія», «Пошук інформації», «Чомучка», складання опорних схем – «Шпаргалка», «Знайди помилку», «Взаємоопитування», «Взаємоперевірка», уроки-подорожі, КВК, навчальні ігри, пізнавальні семінари, творчі звіти, прес-конференція.
Для того щоб розвинути творчий пошуковий характер в учнів використовую такі види діяльності як реферати, загадки, кросворди, схеми, малюнки…
Усі перелічені вище методи та прийоми робляться  ще ефективнішими при застосуванні інформаційно – комунікаційних технологій, які я по можливості намагаюся використовувати.
Я охарактеризував методи і прийоми технологій, які застосовую на уроках. Проте з упевненістю можу сказати, що сучасний етап, вимагає використання інтерактивних технологій, і якщо вводити їх в систему, то обов’язково з’являться результати.

Бібліографія

1.     Сухомлинський В.О. В.Вибрані твори. В 5-ти т.Т.2.-К., «Рад. школа»,1976
2.     Сучасні педагогічні технології : навчальний посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Вид. центр  „Просвіта”, Пошук.-вид. агентство „Книга пам’яті України”,2000
3.     О. Пометун, Л. Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково - методичний посібник. Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004
4.     Фурман А.В.Методика застосування проблемних ситуацій на уроці/ Проблемні ситуації в навчанні.-К.,1991

5.     Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: Книга для вчителя.-К.,1991

13 коментарів:

 1. Сьогодні, правильно Ви зазначили, що комп'ютерні технології є невід'ємною складлвою навчального процесу. Це допомагає вчителю урізноманітнити свої уроки, а учневі отримати більше знань. Бажаю Вам творчих успіхів. Спасибі за статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій. В наш час зацікавити учня досить важко, але це стає більш реальним при використанні на своїх уроках різних форм, методів та ІКТ.

   Видалити
 2. Інтерактивні технології навчання спонукають до спільної діяльністі учителя й учнів, сприяють прийняттю школярами запропонованих форм і методів навчання, стимулюють їх до активного засвоєння знань та оволодіння вміннями, розвивають яскраве емоційне ставлення до матеріалу який вивчається.Цікава різнопланова стаття. Дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар. На мою думку процес навчання без взаємодії учителя і учня та учнів між собою не є ефективним.

   Видалити
 3. Дійсно одним з пріоритетів розвитку сучасної освіти є впровадження інтерактивних технологій та їх застосування у практичній діяльності вчителем. Саме сучасні технології сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють умови для навчальної діяльності учнів. Дякую Вам за цікаву статтю та бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій. Дійсно, використання сучасних технологій є ефективним в навчальному процесі.

   Видалити
 4. Інтерактивні технології дуже різноманітні і, звісно значно урізноманітнюють і роблять цікавими урок. Під час застосування таких технологій на уроках діти розкриваються, перестають комплексувати і боятися власних помилок. Маючи можливість брати активну участь у колективній грі, здобувають знання і діляться своїми з іншими дітьми на рівних умовах. Дякую, творчих вам злетів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так дійсно нині традиційні уроки для учнів нашого часу просто не цікаві. Дякую за побажання.

   Видалити
 5. Дякую за цікаву статтю! Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми. критично мислити, приймати продумані рішення, а це дуже важливо. Бажаю Вам, творчих успіхів!.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій. На сьогоднішний день це є одним з основних завдань, мабуть, для кожного вчителя.

   Видалити
 6. З прочитаного розумію, що Ви в постійному творчому пошуку. Використання інтерактивного навчання не тільки забезпечує активну діяльність учнів, а й сприяє підвищенню майстерності педагога. Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так звісно інтерактивні технології роблять чудеса. Дякую за побажання.

   Видалити
 7. Олександре, з Вашої статті видно, що Ви - творчий вчитель, який добре обізнаний з інтерактивними технологіями. Використовуючи їх, Ви стимулюєте дітей до активного засвоєння знань. Успіхів!

  ВідповістиВидалити