неділя, 25 січня 2015 р.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Валентина Соколюк, заступник директора  з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи I–III ступенів с. Таужне Гайворонського району
Кіровоградської  області

В даній статті йдеться мова про систему роботи школи щодо формування  в учителів готовності  до інноваційної діяльності, як доцільно розпочинати  роботу  з сприятливого інноваційного середовища, що передбачає акцентування уваги  вчителів на самовихованні та саморозвитку, активному навчанні в школі педагогічної майстерності, передового  педагогічного досвіду, та психолого – педагогічних  семінарах, психолого – педагогічних діагностик.


Навчання учителів у школі проходить від теоретичних основ до практичних умінь, але в рамках тих чи інших організаційних форм слід спрямувати на опанування вчителями теоретичних основ:
педагогічної  аксіології – знання про цілі та цінності навчально – виховного процесу;
педагогічної  антропології – знання про людину як об’єкт педагогічного впливу;
педагогічної соціології – знання про соціальні умови та механізми здійснення навчання та виховання;
педагогічної  технології -  знання про засоби педагогічної діяльності;
педагогічної  культурології – знання про формування людини як культурного  індивідуума, суб’єкта, особистості та індивідуальності.                                         
         Практична сторона навчального процесу це підготовка вчителів до інноваційної діяльності яка має орієнтуватися на формування розвитку в учителів таких  психолого – педагогічних навичок:
      дидактичні вміння (організація навчально – виховного процесу, керівництво         пізнавальною та розвивальною взаємодією);
     загально педагогічні вміння (забезпечення єдності навчальної та поза навчальної діяльності вчителя і учнів як цілісного процесу, що гарантує неперервність процесу навчання, виховання, розвитку та саморозвитку);
     науково – методичні, пошукові, дослідницькі вміння та навички(вивчення та використання передового педагогічного досвіду, використання методів теоретичного пошуку та емпіричних досліджень);
    вміння і навички самоосвіти, самовиховання, володіння мистецтвом педагогічної рефлексії.
Враховуючи поставлені вище завдання ми в школі обрали таку структуру внутрішньошкільної системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності(за Н. І. Клокар).
          Компоненти
Пояснення
Пізнавальний
Навчання вчителів, спрямоване на володіння новими теоретичними, психолого – педагогічними та методико – технологічними знаннями, способами їх використання в практичній діяльності. Цей компонент передбачає вміння відбирати та правильно використовувати нові знання, одержані в процесі дослідження проблеми  
Конструктивний
Голови ШМО роблять відбір теоретико – методологічного, наукового та практичного матеріалу для включення його  в процес підготовки вчителів до інноваційної діяльності, що забезпечує процес модифікації, вміння  організувати навчання на основі діагностичного підходу, використання нових технологій та їх елементів

 Проектувальний
Планування як ближньої, так і віддаленої мети та результатів впровадження інновації в школі, а також визначення форм та методів системи підготовки вчителів до роботи , які забезпечать їх готовність до інноваційної діяльності 
Комунікативний
Встановлення педагогічно доцільних контактів між учасниками навчально-виховного та управлінського процесів

Організаційний
Захист педагогічних проектів
Модель рівнів реалізації внутрішкільної системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності
Робота колективу над єдиною науково-методичною проблемою

Колективний рівень
        

Груповий  рівень


Індивідуальний рівень

               Рівні
                           Форми роботи
Колективні
психолого – педагогічні  семінари
педагогічні ради
практикуми
проблемні творчі семінари
лекції
консиліуми
Групові
ШМО вчителів за фахом
ШМО класних керівників
школа молодого вчителя
школа педагогічної майстерності
школа передового педагогічного досвіду
семінари
Індивідуальні
самоосвіта
самовиховання
наставництво
робота над індивідуальною науково-методичною проблемою
творча лабораторія вчителя
         Педагогічна діяльність спрямована на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів через використання елементів інноваційних педагогічних ідей, технологій.
Основною метою та завданням школи є стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання та виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення їх до самоосвіти.

Бібліографія

       1.Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти  України / Л.Даниленко, В.Довбищенко, Ю.Мальований, О. Ночвінова та ін. // Пед. газета. – 1999.
2.Новий ритм роботи  К. Шк. Світ, 2008.Додатки
Орієнтовний план проведення психолого-педагогічного консиліуму

Адаптація учнів 5-го класу під час переходу з початкової школи до середньої

1.Вступне слово директора школи (до 3-х хвилин).
2.Вікові особливості підлітків (психолог, до 5-ти хвилин).
3.Матеріали психологічного дослідження учнів 5-го класу (психолог, до 15-ти хвилин).
4.Стан здоровя учнів 5-го класу(медична сестра, до 5-ти хвилин ).
5.Робота учнів на уроці (ЗДНВР, до 5-ти хвилин).
6.Індивідуальний підхід до проблем дітей (групова робота з елементами ділової гри, до 20- ти хвилин).
7.Заключне слово, резолюція (директор школи, до 3- х хвилин).


Алгоритм
Проведення класно-узагальнюючого контролю
«Проблеми адаптації  учнів 5-го класу»
1.Відвідати уроки в 5-му класі. (Адміністрація, перша вчителька).
2.Спостереження за учнями на перервах після уроків.(Кл.керівник).
3.Провести початкові контрольні, письмові роботи.(Визначення рівня навичок на початок 5-го класу).(Адміністрація).
4.Батьківські збори.(Виступи представників адміністрації, вчителів-предметників).
5.Анкетування батьків.(Класний керівник).
6.Перевірка ведення щоденників, зошитів.( Дирекція).
7.Зайнятість учнів в позаурочній час.(Класний керівник).
8.Дослідження психолога.
9.Співставлення діагностичних карток учителів з рівнем викладання ними у 5-му класі.
10.Оформлення наказу, вироблення рекомендацій, памяток.(Дирекція, методична рада).


Памятка
Учителям, що викладають у 5-му класі

1.Відвілайте уроки в 4-му класі. Придивіться до своїх майбутніх учнів. Познайомитися з методикою викладання в молодших класах.
2.Опрацюйте спеціальну психолого- методичну літературу.
3.Памятайте: легше з першого уроку викликати до себе довіру, любов дитини, ніж потім подолати недовіру.
4.Не змінюйте різко методи роботи, використовуйте ігровий матеріал, інструктажі, пам’ятки, зразки виконання.
5.Протягом року додому давайте конкретні доступні завдання і домагайтесь чіткого їх виконання.
6.Щоденно перевіряйте письмові роботи учнів, домагайтеся системної роботи над помилками.
7.Ретельно продумайте заходи і прийоми розвитку мислення, усного та писемного мовлення учнів.
8.Забезпечуйте  систематичне повторення.
9.Уникайте перевантаження учнів.
10.Відвідуйте уроки своїх колег, що читають у 5-му класі. 


Памятка
Класному керівникові 5-го класу

1.Працюйте над формуванням колективу через різноманітні доручення, змінюючи групи.
2.Розвивайте почуття колективізму через спільну турботу про престиж класу (зовнішній вигляд кімнати, успіхи у навчанні, максимальна участь у святах, конкурсах, естафетах).
3.Пріорітет надавайте індивідуальній роботі (спостереження, бесіди, анкетування, доручення).
4.Уникайте гострих кутів, проявляйте стриманість, терпеливість.
5.Памятайте діти потребують ласки, співчуття, турботи.
6.Вчасно і мудро підтримуйте дитячу активність.

7.Не забувайте: формування  класного батьківського та учнівського колективів не менш важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтесь до батьківських зборів: проводьте сімейні вечори, активно залучайте батьків та учителів –предметників до життя класу.

10 коментарів:

 1. Ви в статті дуже гарно розкрили систему роботи школи щодо формування в учителів готовності до інноваційної діяльності, як створити сприятливе інноваційне середовище. Відчувається, що ви маєте досвід роботи з організації методичної роботи. Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Значною мірою реалізація структури внутрішньошкільної системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності, про яку описано в статті, залежить від Вас, Валентино Іванівно, як заступника директора з навчально-виховної роботи. Успіхів Вам, нових творчих ідей! Дякую за статтю

  ВідповістиВидалити
 3. Ваша стаття свідчить про професіоналізм, педагогічну тактику, вміння керувати колективом розумних людей. Мені як молодому адміністраторові цікаво знайомитися з методами роботи вашого навчального закладу, черпати знання. Спасибі, що ділитеся своїми напрацюваннями.

  ВідповістиВидалити
 4. Валентина Соколюк26 січня 2015 р. о 09:02

  Якщо Ви маєте бажання то завжди рада допомогти.

  ВідповістиВидалити
 5. Цікава та насичена стаття яка повністю висвітлює життя школи. Успіхів і процвітання нашій школі "Добра і Злагоди"!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Валентина Соколюк31 січня 2015 р. о 08:06

   Дякую за відгук і співпрацю.

   Видалити
 6. Ірина Береза31 січня 2015 р. о 13:13

  Слушна думка - спрямувати увагу вчителів на опанування ними теоретичних основ, які Ви, Валентино Іванівно, процитували, це дійсно ефективно. Вірю, що структура внутрішньошкільної системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності за Н. І. Клокар, яку Ви обрали в своїй школі, є успішною та результативною, а мета й завдання школи - стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання та виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення їх до самоосвіти, будуть оцінені та потрібними. Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 7. Ваш досвід з підготовки вчителів до інноваційної діяльності - дуже корисний. Дякую!

  ВідповістиВидалити