субота, 24 січня 2015 р.

СУЧАСНИЙ УРОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА –СПІЛЬНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ

Юлія Яблонська, вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів с.Червоне Гайворонського району Кіровоградської області

У статті представлено досвід роботи з використанням інноваційних технологій, які сприяють кращому сприйманню, розумінню та вивченню учнями навчального матеріалу.


«Через красиве до людяного – така закономірність виховання» - писав Василь Сухомлинський.
У наш час нестримного прогресу, коли матеріальне виходить на перший план, а про духовне часом забувають, педагог повинен прививати любов до прекрасного дітям, виховувати естетичні смаки, відчуття гармонії. Та для того, щоб донести свої знання і передати їх учням, потрібно правильно організувати навчально-виховний процес. Успішному розв'язанню цих завдань та досягнення мети образотворчого мистецтва – сприятиме запровадження та використання інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва, які забезпечують вирішення завдань всебічного розвитку природних і творчих здібностей учнів.
На уроках, що містять такий вид діяльності як сприйняття творів мистецтва, ефективне використання методу «Мікрофон». Такий спосіб вираження своїх думок дає кожному змогу сказати щось швидко, визначити головне, вчить публічно виступати, лаконічно висловлювати власні думки, відповідаючи на запитання чи пропозицію. Говорить кожен учень, по черзі. Так розвивається навичка коротко формулювати і висловлювати думку.
Для того, щоб дати змогу учням висловитися та передати враження від сприймання художніх творів, доцільно також використати такі методи як «Світська розмова», «Ланцюжок».
Вирішення завдання перевірки та зміцнення знань пов'язане з використанням таких методів: «Навчаючи вчуся», «Асоціативний кущ», «Акваріум», метод проектів, «Аукціон», «Образна структурна модель».
Наприклад, з тем «Осінній букет», «Портрет як жанр образотворчого мистецтва», «Види образотворчого мистецтва», «Декоративно-ужиткове мистецтво» в 7-му класі на етапі закріплення вивченого матеріалу варто використати метод «Асоціативний кущ».
Ефективним у процесі навчання є метод «Навчаючи вчуся». Наприклад, на узагальнюючому уроці з теми «Сприймання мистецтв. Архітектура (вид мистецтва, стилі). Архітектурний образ» у 6-му класі на етапі ознайомлення з новим матеріалом доцільно використати інформацію, оформлену у вигляді карток. Картки містять матеріал про зміст поняття архітектури, вимоги до архітектурних споруд, види архітектури за призначенням, художньо-виражальні засоби архітектури, відомості про найвідоміші архітектурні споруди.
В переліку інноваційні технології одне з провідних місць займають комп’ютерні презентації. Вони, яскраві, захоплюючі, змістовні, дозволяють дитині одразу доторкнутися до справжнього мистецтва, віртуально поринути в його світ, проаналізувати та порівняти твори, спонукають до самовираження та активної діяльності школярів на уроці. Презентації допомагають вчителеві охопити великий обсяг матеріалу, в цікавому та доступному вигляді представити його, показати техніки виконання роботи і, навіть, перевірити рівень засвоєння матеріалу учнями на уроці.
Наприклад, вивчаючи у 6-му класі тему «Жанри і види живопису», я використовую презентацію. http://chervone-hay.edukit.kr.ua/navchaljni_predmeti/
 Так на етапі вивчення нового матеріалу при ознайомленні з видами живопису використовую слайди 1-16, а при вивченні жанрів – слайди 17-22.
Вивчаючи тему «Портрет. Види і типи портретів» у 5-му класі, з презентації слайди 1-18 використовую на етапі ознайомлення з новим матеріалом, а на етапі засвоєння – слайди 19-37. http://chervone-hay.edukit.kr.ua/navchaljni_predmeti/ Використання презентацій на уроці викликає позитивні емоції та відчуття у школярів і сприяють результативності(підвищують рівень засвоєння матеріалу).
Метод проектів є також одним із провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору способів та шляхів її здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів. Застосування цього методу розраховане на розвиток уміння побачити проблему, замислитися над нею, знайти спосіб її розв'язання, застосовуючи набуті раніше знання та навички. Для уроків образотворчого мистецтва можна рекомендувати творчі проекти.
Наприклад,  на уроках з теми «Сценічний простір. Робота художника- декоратора» в 7-му класі всі учні мають можливість приймати участь в проектній діяльності, а результатом роботи учнів класу може бути макет сучасного театру, сцени, декорацій, в якому кожна група виконує макет споруди певного типу.
Такий підхід дає учням змогу реалізувати свої творчі можливості, «приміряти» роль оповідача, артиста, екскурсовода і т.п., пересвідчитись у необмеженому власному потенціалі. Тому метод проектів має особливий виховний вплив образотворчим мистецтвом на становлення й розвиток особистісних уявлень про красу навколишнього світу, естетично-чуттєву значущість художніх творів, загальнокультурну ерудицію та гуманістичний світогляд.
Працюючи над довготривалими, короткочасними, груповими, індивідуальними мистецтвознавчими проектами, діти охоче виконують різноманітні завдання, адже їхнє вирішення вимагає творчої наснаги, самостійного пошуку і вміння працювати з культурологічною, мистецтвознавчою, історичною літературою, довідниками, енциклопедіями. Атмосфера гарячих дискусій, зіткнення думок та вражень, зацікавленості сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу і розвитку таких якостей творчої особистості, як надзвичайна напруженість уваги, цілісність сприйняття, відхід від шаблону, висока самоорганізація.
Використання творчих завдань створює гармонію понятійного й образного, забезпечує комплексність формування творчої особистості. Досвід образотворчого мистецтва, набутий людиною в дитинстві, дає відчутні позитивні наслідки в дорослому житті.
Працювати за інноваційними технологіями надзвичайно цікаво. У дітей виникає інтерес до навчання, що сприяє їхньому інтелектуальному та творчому розвитку. Створити для дитини школу радості, прищепити їй любов до рідного краю, до творчості, до праці, виховувати відповідальність за свої вчинки, за долю держави, за її майбутнє, віднайти в дитині паростки таланту, дати можливість йому розквітнути, створити індивідуальність, особистість, навчити працювати в колективі, створити умови для фізичного та естетичного розвитку – такі завдання роботи сучасного вчителя.
З раннього дитинства маленькій людині необхідні яскраві позитивні враження, дивовижні відкриття, активне радісне життя. Такі можливості необхідно створити на уроках образотворчого мистецтва.
         Отже, сучасний урок образотворчого мистецтва повинен бути цілеспрямовано направлений на спільну творчу діяльність вчителя та учнів.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Волков І.П.  Вчимо творчості – М., 2010
2. Воронцов Ю.Л. Комп'ютер і естетичне виховання- 2000- № 8
3. Зам'ятіна Т. Про досвід використання педагогічних технологій на уроках музики//Музика в школі. -  № 5. - 2005
4. Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі - К.: Шк.світ, 2008
5. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1999

6. Ярош Г.О., Седова Н.Н. Сучасний урок в початковій школі- Харків: Основа, 2009

4 коментарі:

 1. Уроки образотворчого мистецтва є унікальними у розв’язанні завдань як художнього , так і особистісного розвитку, громадянського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки сприйманням образотворчого мистецтва, а й тим , що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно - захоплюючих форм творчості. В. Сухомлинський писав : «Дитячий малюнок, процес малювання – це частка духовного життя дитини . Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу , а живуть у цьому світі , входять у нього як творці краси , дістаючи насолоду від неї». Я погоджуюсь з Вами, що досвід образотворчого мистецтва, набутий людиною в дитинстві, дає відчути позитивні наслідки в дорослому житті. Ви використовуєте в роботі багато інтерактивних методів та прийомів, що дає можливість зробити уроки не лише цікавими. Дякую Вам за статтю! Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Моїй роботі імпонують матоди і прийоми описані у Вашій статті. Сьогодні уроки мають проводитися по-новому, цікаво. Спасибі.

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за гарну статтю!Натхнення Вам та творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити
 4. Юлія, Ви - творча людина! Використання інноваційних методів навчання на уроках образотворчого мистецтва сприяють розвитку творчих здібностей учнів. Успіхів!

  ВідповістиВидалити