субота, 24 січня 2015 р.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ


Вікторія Дунаєвська, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт. Завалля Гайворонського  району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання інтерактивної дошки та впровадження проектних технологій на уроках математики, що дає можливість організувати навчальні заняття на якісно іншому рівні, дозволяє збільшити долю творчих робіт і створювати ситуації успіху для учня, підняти ефективність учнівської праці, що істотно підвищує мотивацію, значно покращує чіткість в організації роботи класу або групи учнів.


Рівень розвитку сучасного суспільства ставить перед освітою завдання,  для виконання яких необхідно формулювати нові концептуальні ідеї навчання, що органічно поєднують елементи традицій та інновацій. 
Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій виникає нове середовище існування. Для його успішного розвитку навчальні заклади мають готувати конкурентоспроможних учнів. Новий освітній стандарт на сучасному етапі вимагає широкого застосування та вдосконалення інтерактивних технологій для якісної підготовки учнів у навчальному процесі. Відповідно до нього змінюються цілі й зміст освіти, які вимагають оновлення методів і форм викладання, пошуку ефективних напрямів і методик, використання інноваційних педагогічних технологій. До таких належать також застосування інтерактивної дошки та впровадження проектних технологій.
Практика застосування інтерактивної дошки в нашій школі дозволяє виділити наступні напрями її використання в навчальному процесі.
 1. Презентації, демонстрації і створення моделей. Використання необхідного програмного забезпечення і ресурсів у поєднанні з інтерактивною дошкою може поліпшити розуміння нових ідей, оскільки інтерактивна дошка допомагає учителям викладати новий матеріал дуже живо і захоплююче. Вона дозволяє представити інформацію за допомогою різних мультимедійних ресурсів, спростити пояснення схем, допомогти розібратися в складній проблемі,  вивчити її максимально детально.  Учитель може міркувати вголос, коментуючи свої дії, поступово залучаючи учнів і спонукуючи їх записувати ідеї на дошці, що забезпечує взаємодію учнів з новим матеріалом.
2. Активне залучення учнів. Інтерактивні дошки, використовуючи різноманітні динамічні ресурси і покращуючи мотивацію, роблять заняття захоплюючими і для учителів, і для учнів. Робота з інтерактивною дошкою може допомогти учителеві перевірити знання учнів, розвинути дискусію для прояснення матеріалу, що вивчається, що дозволяє учням краще зрозуміти матеріал. Інтерактивна дошка стає центром уваги для усього класу.
3. Поліпшення темпу заняття. Використання інтерактивної дошки може поліпшити планування, темп і перебіг уроку. Файли або сторінки можна підготувати заздалегідь і прив'язати їх до інших ресурсів, які будуть доступні на занятті. На інтерактивній дошці можна легко пересувати об'єкти і написи, додавати коментарі до текстів, малюнків і діаграм, виділяти ключові області і додавати кольору. До того ж тексти, малюнки або графіки можна приховати, а потім показати в ключові моменти уроку.
Навчання за допомогою інтерактивної дошки набагато ефективніше, оскільки має ряд переваг:
·                     забезпечення яснішої, ефективнішої і динамічнішої подачі матеріалу, зберігання зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття, не витрачаючи при цьому багато часу;
·                       надання великих можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;
·                     надання можливості збереження використаних файлів для організації повторення вивченого матеріалу;
·                     забезпечення багатократного використання педагогами розроблених матеріалів, обміну матеріалами один з одним;
·                     стимулювання професійного зростання педагогів, спонукання їх на пошук нових підходів до навчання.
Для того, щоб ефективно проводити заняття з використанням інтерактивної дошки необхідно:
1.                Визначити тему, мету і тип заняття.
2.                Скласти тимчасову структуру уроку, відповідно до головної мети накреслити завдання і необхідні етапи для їх досягнення.
3.                Продумати етапи, на яких потрібні інструменти інтерактивної дошки.
4.                З резервів комп'ютерного забезпечення відбираються найбільш ефективні засоби.
5.                Розглядається доцільність їх застосування порівняно з традиційними засобами.
6.                Відібрані матеріали оцінюються в часі: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм; рекомендується проглянути і прохронометрувати усі матеріали, врахувати інтерактивний характер матеріалу.
7.                Складається тимчасова розгортка (щохвилинний план) уроку.
8.                При недоліку комп'ютерного ілюстрованого або програмного матеріалу проводиться пошук в бібліотеці або Інтернеті або складається авторська програма.
9.                Зі знайденого матеріалу збирається презентаційна програма. Для цього пишеться її сценарій.
10.           Заздалегідь підготувати учнів до сприйняття заняття з використанням інтерактивної дошки.
11.           Апробація уроку.
Проектна технологія, це така організація навчання, за якої учні отримують знання в процесі планування та виконання практичних завдань. Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається; підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку інтелектуальних здібностей; дозволяє залучити кожного учня до активного пізнавального процесу; формувати навички пошуково – дослідницької діяльності; виявляти свої здібності у груповій співпраці, набуваючи комунікативних умінь; грамотно працювати з інформацією.
Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно – орієнтованого навчального пошуку. Основні вимоги до даного методу:
-         наявність проблеми (завдання), яка потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення;
-         практична, теоретична, пізнавальна значущість запропонованих результатів;
-         самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
-         використання дослідницьких методів: визначення дослідницьких завдань, які випливають з обраної проблеми; обговорення методів дослідження, оформлення результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.
У своїй роботі використовую різні типи проектів: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практичні. Працювала спільно з учнями   над створенням проектів:
-         Теорема Піфагора та її застосування;
-         Математичне моделювання природних процесів. Показникова та логарифмічна функції;
-         Математика навколо нас;
-         Ознаки подільності в олімпіадних задачах (МАН);
-         Світ многогранників;
-         Магія чисел. Вплив чисел на долю людини.
Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий. Слід пам’ятати, що учитель і учень ростуть разом. Немає нічого, що не долалось би працею.
Бібліографія
1.     Іванова О.В. Інтерактивна дошка на уроках математики / О.В. Іванова // Математика в школах України (Осн.). – 2013. – №31. – С. 6-10.
2.     Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 192ст.
3.     Решетнікова Н.І. Технології SMART Board на допомогу вчителеві / Н.І. Решетнікова // Біологія (Осн.). 2012. – №9. – С. 2-8.

4.     Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007, 176ст.

19 коментарів:

 1. Валентина Маслій28 січня 2015 р. о 12:58

  Я також впевнена, що використання інтерактивної дошки та впровадження проектних технологій на уроках математики дає можливість організувати навчальні заняття на якісно іншому рівні, створює ситуації успіху для учня, піднімає ефективність учнівської праці. Дякую за цікаву статтю! Творчих Вам успіхів, геніальних учнів!

  Відповісти

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 11:41

   Дякую за коментар! Цікаво було почути Вашу думку. Удачі!!!

   Видалити
 2. Чудовий досвід! Бажаю і надалі бути такою ж цікавою особистістю, яка завжди буде запалювати у своїх учнів вогник пізнання, бажання навчатися у Вас.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. З привітом Ірина Забіяка.

   Видалити
  2. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 11:45

   Дякую за гарні, теплі слова. Ваша підтримка завжди для мене дуже важлива. Успіхів!!!

   Видалити
 3. Ірина Чернега29 січня 2015 р. о 05:36

  Стаття чудова, адже використання інноваційних технологій у процесі вивчення навіть не тільки математики а й різних предметів у школі, дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати урок. Я думаю що навіть і учням цікаво на таких уроках. Отож успіхів вам, та вашим учням!)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 12:03

   Дякую за коментар. Цікаво було почути думку молодої колеги. Творчих Вам успіхів!!!

   Видалити
 4. Вікторія Володимирівна, Ви чудово і на високому рівні проводите уроки математики в своєму класі.З появою в школі математичного класу у Вас збільшилося роботи (наповнення кабінету інформацією, наочністю), але тепер уроки математики проходять тільки в цьому класі.Ви молодець!Успіху Вам у вчительській роботі і розумних творчих учнів))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 11:59

   Дякую за відгук. Сподіваюсь на співпрацю. Всього найкращого!!!

   Видалити
 5. Сергій Сивак29 січня 2015 р. о 09:19

  Дуже цікава та актуальна на сьогодні стаття!

  ВідповістиВидалити
 6. Вікторія Володимирівна, дякую Вам за цікаву та змістовну статтю.У Вас завжди цікаві уроки.Ви вчитель, який рухається вперед!Творчих Вам злетів!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 12:17

   Велике спасибі за гарні, теплі слова. Бажаю Вам позитиву, натхнення у роботі, всього найкращого!!!

   Видалити
 7. Ви завжди берете на озброєння все нове, що з'являється в методиці викладання ваших предметів. У вас на уроках завжди цікаво спостерігати, як використовуєте їх, як добре учні сприймають матеріал. Дякую Вам за гарні уроки.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 12:30

   Дякую за коментар. Сподіваюсь на співпрацю. Удачі!!!

   Видалити

 8. Дякую за цікаву статтю. Ви описуєте багато методів та прийомів, які я застосовую також, і вважаю, що вони є досить ефективними. Хочу Вам подякувати за великий обсяг цікавого матеріалу і побажати хороших учнів, позитиву та успіхів у вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 12:25

   Спасибі за відгук! Ми з вами однодумці. Сподіваюсь на співпрацю в математичному клубі. Удачі!!!

   Видалити