неділя, 25 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Ірина Хлівнюк,  вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області

Є актуальним використання на уроках української мови дидактичних ігор. Адже саме вони,  дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.


 Наш світ змінюється щосекунди, змінюється і наше суспільство, а освіта є невід’ємною частиною високорозвиненого суспільства. Визначення «Вчитель» вже не розглядається як просто особа яка видає і пояснює навчальний матеріал, зараз це - наставник,  джерело творчих ідей та натхнення. Вчитель – це активно мисляча, креативна, високоосвічена особистість, а використання новітніх технологій навчання є одним з головних її інструментів. Адже у зв’язку зі зміною соціальних вимог відбулося переосмислення ролі вчителя у процесі модернізації системи освіти, підвищено вимоги до нього.
   Сучасна педагогічна наука і практика зосередила свою увагу на пошуку нових технологій навчання, які б забезпечували всебічний розвиток школяра, сприяли його самовираженню. Я б хотіла звернути увагу на ті новітні технології які я найчастіше використовую.
 -  У сьомому класі ми вивчали тему «Дієслово», як ми знаємо вона охоплює багато підтем, великий обсяг матеріалу. Мені треба було провести підсумковий урок і повторити з учнями усе вивчене. Саме тому я вирішила підготувати урок-подорож країною «Дієслово».
 -  Спочатку я оголосила тему і мету уроку, поставила перед учнями завдання.
 - Наступний етап – це актуалізація опорних знань. Кожен учень мав розповісти визначення «Дієслово», для того щоб отримати квиток на уявний автобус.
 -  Далі ми почали узагальнювати та систематизувати вивчений матеріал.
 Представила учням карту країни, якою ми подорожуватимемо.
 - Перша наша зупинка – це форми дієслова.  Ми мали виконати дослідницьку роботу, а саме: розподілити слова за певною приналежністю до якоїсь із форм.
  - Далі, зупинка – види дієслів. Ми усно повторили правила за допомогою вправи «Незакінчене речення». Дітям було  поставлено пошуково-дослідне завдання – прочитати текст, знайти в ньому дієслова та визначити їх вид.
  - Наступним кроком було повторення часів дієслова, тому ми організували гру-змагання «Хто більше». Учні були розподілені у міні-групи, кожна група писала дієслова визначеного часу. Їм сподобалося це завдання,  діти у групах працювали злагоджено, підтримували один одного, спілкувалися.
  - Дієвідміни дієслів ми повторювали за допомогою методу «Визнач зайвого». Я підготувала картки з чотирма рядками дієслів які належать до певної дієвідміни, в кожному рядку було зайве слово, діти повинні були його знайти.
 -  Метод «Мозковий штурм» допоміг нам пригадати які способи дієслів ми знаємо. Потім ми виконали творче завдання – будували речення на визначену тему використовуючи дієслова різних способів.
 -  Способи творення дієслів ми згадали за допомогою самостійного завдання. Учні повинні були систематизувати свої знання з цієї теми та внести данні у таблицю.
  -  Прийшов час підводити підсумки уроку. Використала вправу «Вірю – не вірю». Метод «Мікрофон» допоміг з’ясувати що учням сподобалося на уроці, що ні, яке завдання було найважчим.
  - Метод «Рефлексія» дав змогу проаналізувати наші знання і досягнення, закріпити результат.
  -  Вкінці уроку оголосила домашнє завдання. Кожен учень міг обрати собі вправу із запропонованих рівнів.
  - Також на уроці ми влаштовували хвилину релаксації. Послухали музичний твір і описували викликані ним емоції за допомогою дієслів
Так ми успішно закінчили наш урок. Діти були задоволені, адже нам вдалося виконати усі поставлені завдання та досягти мети. Кожен учень на уроці зміг проявити себе та визначити рівень здобутих знань.
   - Завдяки елементам інтерактивного навчання на уроках української мови учні навчаються бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення.
            - Така робота сприяє високій активності учнів на уроці.  І тоді головним                джерелом мотивації навчання стає інтерес самих учнів. Також важливе місце при сприянні підвищенню пізнавальної діяльності та мотивації учнів до вивчення мовної теми -  є ігрові завдання. Дидактична гра — гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок.
         У поєднанні з іншими формами роботи, вони сприяють глибокому засвоєнню знань, визначають рівень здобутих знань, активізують пам’ять та увагу. Такі завдання здебільшого пошукового характеру, що становить перед учнем необхідність самостійно знаходити шляхи розв’язання поставлених задач. Робота з ігровими завданнями пробуджує у дітей бажання перемогти, а для цього потрібно володіти певними вміннями та навичками.
   - Так ігрові елементи можна використовувати на різних етапах уроку, адже вони сприяють відтворенню уже набутих знань, підвищують продуктивність роботи, знімають нервову напругу.
      Я найчастіше застосовую такі ігри на своїх уроках: кросворд, вікторина, «Лінгвістична загадка», «Спіймай помилку», «Знайди зайвого», «Сортування», «Вірю – не вірю», «Ти – редактор», «Хто швидше». Я вважаю, що це дає гарні результати саме тому, що діти сприймають виконання завдання як гру, а не як навчання.
 - Ефективним видом роботи, що сприяє мовленнєвому розвитку школярів, є ситуативні завдання. Вони стимулюють мислення й збільшують інтерес учнів до програмового матеріалу, підвищують їхню активність у формуванні знань, умінь і навичок – тобто пізнавальну активність.
- Успіх проведення гри залежить від дотримання вимог:
а) ігри мають відповідати навчальній програмі;
б) ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними;
в) відповідність гри віковим особливостям учнів;
г) різноманітність ігор;
д) залучення до ігор учнів усього класу.
 -  У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі. Це дасть змогу виявити знання учня і вміння користуватися ними.
 - Дидактична гра "Кола на воді". Учні вибирають довільне слово. Воно записується на дошці стовпчиком. На ці букви добираються нові слова, до слів – речення. На основі отриманих результатів складають оповідання, казку, веселу історію, вірш.
С - сніжок - настав ранок, прокинулась сніжинка;
Т - танок - закружляла у веселому танку;
І - іней - іней вкрив усе навкруги;
Н - небо - небо посилало сонячне проміння;
А - акація - сніжинка сіла на акацію перепочити.
 - Такі вправи розвивають мовлення, допомагають в написанні яскравих оповідань про навколишній світ, вчать фантазувати, розвивають уяву. Педагогічний пошук учителя-практика має завжди спиратися на досягнення сучасних навчальних технологій, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання активну творчу працю як учнів, так і вчителів, а це неможливо зробити без розвитку логічного мислення дітей.
  - Також при вивченні української мови не можна недооцінювати ефективність зорових опор. Новий матеріал можна подавати у вигляді таблиці, блок-схеми, малюнку, піраміди, тощо. Учням так цікавіше і легше засвоїти потрібні знання. Не менш важливо спонукати їх до самостійного складання зорових опор, адже це розвиває творче та аналітичне мислення. Завдяки цьому учні поступово привчаються до самостійної роботи з підручниками та іншими джерелами інформації.
    - Одним із методів, який також покращує засвоєння нового матеріалу  є використання мультимедійних проектів та презентацій.
    - Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес.
     У теперішніх складних умовах найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування та використання нового. Людина, яка володіє такими якостями як: рішучість, цілеспрямованість, сміливість мислення, вміння дивитися ширше.  Саме таких людей ми і повинні виховувати.
                                
                                               Бібліографія
 1. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. M. І. Пентилюк. — K.: Ленвіт, 2000.
 2. Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Сучасний урок української мови. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.
3. Сиротенко Г.O. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — Харків: Основа. — 2003.
4 Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі О. Биков // Школа. – 2008.
5. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – 2007.
6. Артемова Л.В. Вчися граючись. - К., 2000.

7 коментарів:

 1. Ваша описана методика дуже актуальна. Вона допомагає розвивати творчу уяву, образне та логічне мислення, сприяє удосконаленю усного мовлення , викликає інтерес до навчання. Ви молодець. Так тримати. Ви на правильному шляху.

  ВідповістиВидалити
 2. Гарна методика. Доцыльна інформація. Обовязково використаю Ваш досвід у власній роботі. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 3. Ірина Береза26 січня 2015 р. о 23:39

  Використання ігрових елементів на уроках дає можливість учням не лише отримати гарний результат, а й зацікавитися вивченим матеріалом. Тому Вам варто продовжувати працювати в цьому напрямку.

  ВідповістиВидалити
 4. Описані Вами ігри спрямовані на розвиток мислення, уяви. У 5 -7 класах я також часто використовувала прийом "Кола по воді", дуже цікавий вид роботи для розвитку зв'язного мовлення. Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 5. Оксана Здерчук28 січня 2015 р. о 06:50

  Цікава стаття. Дуже сподобалася гра "Кола на воді".Буду використовувати її у своїй роботі. Творчих Вам злетів!

  ВідповістиВидалити
 6. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 12:43

  Цікавий для уроків матеріал. Обов'язково використаю у своїй роботі. Бажаю Вам творчих шукань!

  ВідповістиВидалити
 7. Дуже дякую за позитивні відгуки. Всім вчителям бажаю натхнення та творчих злетів. Хлівнюк І.

  ВідповістиВидалити