неділя, 25 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» У ВИХОВНІЙ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Катерина Андрійович, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання інноваційних підходів виховання вчителя  в початковій школі.

Стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в Україні, викликає занепокоєння. Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, призводять до деформації системи цінностей у доволі значної кількості громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не здатна створити міцну сім'ю, народити і виховати дітей. Як наслідок - поглиблюється демографічна криза.
Складні проблеми постали перед інститутом сучасної сім'ї. Діти, які виростають у неблагополучних сім'ях, недостатньо соціально зрілі, агресивні, а тому адекватно не сприймаються однолітками, що ускладнює їхній особистісний розвиток.
Метою сучасної системи освіти є наповнення дитини знанням. Воно, як найголовніший компонент вчення, витісняє з освітньої сфери розуміння унікальності людської особистості та її високого призначення. Мета і сенс людського життя зводяться до корисності людини в конкретній економічній і політичній системі. У такій системі освіти практично немає місця духовно-етичному вихованню. М.І. Пирогов писав: «Не учивши дитя, можно вырастить круглого невежду; но если его не воспитывать, то оно воспитывается собственными средствами. И вся разница будет заключаться в том, что оно может воспитаться дурно тогда, когда могло бы воспитаться разумно и правильно. Словом, от образования некоторого взгляда на вещи, правильного или неправильного, от основания своего рода нравственного кодекса вы его не убережете».
       Завдання вчителя розробити модель інноваційної виховної роботи. Актуальним є питання поліпшення якості освіченості учня, сприяння творчій активності, здійснення процесу соціальної адаптації, розвитку відповідальності за власне життя, життя оточуючих.
       У своїй роботі я використовую технологію «Розвиток критичного мислення». Вона допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. В її основу покладено ідеї Ж. Піаже та Л. Виготського щодо творчого співробітництва вчителя і учня. При запровадженні цієї технології, знання учнів засвоюється набагато краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу та пошуку її вирішень. Для впровадження цієї технології не потрібно ніяких додаткових умов, що створюються у школах спеціально для опанування новітніх технологій. Єдина необхідна умова для роботи за цією технологією – це бажання вчителя працювати творчо, по-сучасному, що сприяє досягненню найбільш позитивних результатів складного процесу навчально - виховної роботи. Добре зарекомендували себе такі методики та прийоми роботи з розвитку критичного мислення як «Мозкова атака», «Система позначок. Поміч», метод «Вільне письмо», методика «Гронування», «Сенкан», «Кубування», «Кероване читання з передбаченням», методика «Передбачення».  Найчастіше використовують роботу в парах, в групах, карусель, розігрування ситуацій за ролями, мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, дерево рішень, займи позицію, дебати. Невід’ємною складовою технології «Розвиток критичного мислення» є застосування комунікативних вправ, які виконують декілька функцій:
1.   Навчальну -  розвиток уміння сприймати інформацію різної модельності.
2.   Релаксаційну -  усунення емоційного напруження, створення сприятливої атмосфери на заняттях.
3.  Розвивальну -  гармонійний розвиток особистісних якостей для активізації резервних можливостей.
4.  Виховну – психотренінг і психокорекція поведінки в ігрових моделях життєвих ситуацій.                                                                                     
Цікаво і змістовно було проведено виховну годину "Світ добра і краси". При проектуванні виховної години я поставила перед собою мету:  розширювати поняття дітей про те, що таке краса людської душі, спираючись на твори Василя Сухомлинського, розвивати вміння творити добро у повсякденному житті, виховувати бажання бути добрим, чуйним, відповідальним, формувати моральні основи дитячої особистості, сприяти вихованню доброї, чуйної, лагідної людини, виховувати потребу в самовдосконаленні та самовихованні, формувати в учнів ціннісну орієнтацію, здатність формулювати моральні судження, розвивати вміння відрізняти погане від доброго, виховувати позитивне світосприйняття. Шляхом створення психологічних ситуацій вибору підвести учнів до розуміння важливості взаємодопомоги в колективі, сприяти створенню дружнього дитячого колективу. Виховувати чемне ставлення учнів одне до одного.
Діти отримали випереджувальне завдання: вивчити напам`ять вірш про добро.
Виховна година мала таку структуру:
І. Мотивація. Технологія загальногрупового обговорення „Мікрофон” робота з епіграфом:
Добрі слова - це сади Добрі слова - це коріння Добрі думки - квіти Добрі справи - плоди.
На цьому етапі, створюю проблемну ситуацію та  з’ясовую рівень обізнаності учнів щодо даної теми заняття. 
ІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів. Комунікативна вправа „Передбачення”( робота з легендою - на власний роздум закынчити легенду).
ІІІ. Надання необхідної інформації. На цьому етапі вчитель надає учням необхідну початкову інформацію щодо теми заняття (словникова робота; хвилинка ерудиції).
1. Гра «Збери слово».
Вчитель. Поруч із добром по життю йдуть його друзі, щоб познайомитись з ними нам потрібно виконати завдання (із букв скласти слово).
(На дошці або набірному полотні виставлені картки з буквами. Треба переставити картки так, щоб вийшли слова, і пояснити їх значення).
Матеріал для гри:
н, ч, й, і, у, с, ь, т (чуйність)
м, у, а, н, і, м, г, з (гуманізм)
и, т, ь, щ, р, с, і (щирість)
д, о, і, з, и, ч, с, т, ь, л, и, б, р, в, о ( доброзичливість )
Пояснення складених слів та прикріплення їх на дошку:
Чуйність - турботливе, уважне ставлення до людей.
Гуманізм - чуйне, добре ставлення до людей.
Щирість - відкритість душі, чесне став¬лення до людей.
Доброзичливість - побажання людям добра, радості, готовність прийти на допомогу
2. Поетична хвилинка( діти декламують вірші про добро, які підготували заздалегідь).
3. Анкета "Так чи ні" (створення проблемного питання, мотивація слухання).
       ІV. Виховна розповідь (оповідання, нарис тощо).
Ключовий момент заняття. Від доцільності обраного матеріалу залежить подальший хід роботи. Обов’язкова вимога до словесного матеріалу, який заздалегідь готує вчитель – невеликий обсяг з дотриманням принципу доступності.
Читання  творів Василя Сухомлинського і послухаємо, які життєві уроки він нам дає.
1. "В кого радість а в кого горе"
2."Дідусева розповідь".
3."Майже чарівна розмова".
       4." Скажи людині: «Здрастуйте!»".
V. Інтерактивні вправи за змістом виховної розповіді 
Теніка " Чарівний мікрофон","Квітка добрих справ"(на дошці серцевина квітки, діти по черзі приєднують пелюстки на яких написано певне правило доброї поведінки і пояснюють його зі своєї точки зору).
       VІ. Рефлексія. Тест "Хвилинка роздумів"(пропозиція для дітей - визначити свій рівень вихованості).Створення дерева доброти(на дошці репродукція дерева, ставиться проблема:"чого бракує на малюнку?". Звертаю увагу на епіграф. Не вистачає плодів. На паперових яблучках діти записують  добру справу, яку нещодавно зробили, і кріплять на крону дерева).
Щоб побачити особистість учня, його індивідуальність, підтримати його у прагненні вдосконалюватися і набувати знань я застосувала технологію "Спільний проект"( із застосуванням комп'ютерних технологій). У взаємодії учитель - учень створено проект виховної години на тему: "Права та обов'язки дитини, як громадянина України". Виховна година має форму презентації, де кожний слайд це проектна робота групи учнів( 2-3 дитини). Кожна група не тільки проектує слайд, а й пояснює правове положення над яким вони працювали.
Кінцевим результатом виховної роботи для творчого вчителя є : формування  інноваційної особистості, яка спроможна діяти у конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань.
Бібліографія
1. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. І: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. І 280 с.
2. Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К Школяр, 1999. - 385 с.
3. Григорій Ващенко. Твори. — Том 4: Праці з педагогіки та психології. — К.: Школяр Фада ЛТД, 2000. -416 с.
4. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. К.І.Чорна та ін.; За ред. К.І.Чорної. — К.: Богдана,   2005. — 288 с.
5. Виховні бесіди: 9-11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. — К.: Ред загальнопед. газет, 2004. — 112 с.
6. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газети 2004. - 120 с.
7.  Яременко Н.В. Клуб інтелектуальних ігор. — К.: Вид. дім "Шкіл. Світ" Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.

2 коментарі:

  1. Моїй роботі імпонують матоди і прийоми описані у Вашій статті. Сьогодні уроки мають проводитися по-новому, цікаво. Спасибі.

    ВідповістиВидалити
  2. Сучасне життя вимагає від молоді вміння вирішувати складні проблеми, критично підходити до складних ситуацій, приймати зважені рішення, фільтрувати досить великий потік інформації.Цьому потрібно вчити ще з дитинства. Відповідно вимагає нових методів і прийомів роботи. Для цього на допомогу прийшли інноваційні технології, які дають змогу школярам реалізувати себе як особистість. Бажаю творчих успіхів!

    ВідповістиВидалити