субота, 24 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Ірина Осіпчук, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м.Гайворон Кіровоградської області

У даній статті йдеться про використання  мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури, які сприяють кращому засвоєнню навчальної інформації, створюють відчуття постійної новизни, дають можливість вивчати українську мову та  літературу з інтересом, творчо й ефективно.


 Сучасна система навчання зумовлює нові тенденції щодо розвитку освіти. Новий підхід у викладанні української мови та літератури вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямках, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів із метою отримання певного освітнього результату.  Для цього необхідно забезпечити формування знань, умінь та навичок новими засобами навчання. Одним із таких є навчання з використанням мультимедійних технологій.
«Мультимедіа-технології - один із перспективних напрямів в інформатизації  навчального процесу. Вони відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в системі загальної освіти» [ 1, с.5].  
Школярам необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а й за допомогою  комп’ютера та Інтернету. Вміння знаходити потрібну інформацію, застосовувати її - це потреба нашого часу, суспільства, в якому ми живемо. Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.
Тому в своїй роботі надаю перевагу мультимедійним супроводам уроків, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео зображення, графічне зображення та анімацію.
Очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання. Ще Я.А.Коменський у праці «Велика дидактика» писав: «…Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприйняття зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти  кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…».  Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще й міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Використання мультимедійних презетацій сприяє тому, що за короткий час за умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації (приблизно  60%).
«Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни й у навчальному процесі, у центрі якого перебуває особистість учня, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей» [2,с.24]. Мультимедіа дають можливість учням побачити кімнати-музеї письменників, «стати свідками» історичних подій минулого й сучасного. Сухий теоретичний матеріал оживає: видатні прозаїки й поети перетворюються на живих людей, історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища.
Змінюється в цьому процесі й роль учителя. Він тепер науковий керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках, можна стисло визначити так:
-         посилення мотивації навчання;
-         активізація навчальної діяльності учнів,  посилення їх ролі як суб’єкта навчальної діяльності;
-         індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
-         урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних
     завдань;
-    забезпечення негайного зворотного звязку,  можливість рефлексії;
-         можливість відтворення фрагмента навчальної діяльності [3].
Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови та літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
зростання впливу виступу на аудиторію; полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу; краще запам’ятовування навчального матеріалу. Організація занять із використанням мультимедіа-технологій  дає можливість наочно демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення навчального матеріалу.
При створенні мультимедійних презентацій необхідно врахувати таку послідовність, як: мотивація, постановка навчальної мети, створення передумов для сприйняття навчального матеріалу, подача самого навчального матеріалу та його оцінка.
При створенні схеми сценарію та складанні текстового супроводу до мультимедійної презентації слід керуватись такими засадами: презентація повинна бути короткою, доступною та композиційно цілісною; тривалість презентації за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин; при викладанні матеріалу слід виділити декілька ключових моментів і в ході демонстрації час від часу повертатися до них.
Презентації  застосовую при вивченні нового матеріалу (наприклад, урок-портрет «Валерій Гончаренко – поет Кіровоградщини», урок-подорож просторами усної народної творчості на тему «Безособові форми на –но,-то», бінарний урок на тему «Пісенна творчість Андрія Малишка»),  що  дозволяє ілюструвати його різноманітними наочними засобами, при закріпленні нової теми (наприклад, урок-присвята осені на тему «Дієприкметниковий зворот», урок-зустріч весни на тему «Поширена відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом»), при узагальненні вивченого матеріалу (наприклад, урок-засідання бізнес-клубу на тему «Сполучник»),   для перевірки навчальних досягнень учнів (наприклад, урок-змагання з елементами гри на тему «Написання не з прикметниками»).
Проте впровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій поряд із перевагами має  свої недоліки. Так,  зявляються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів учителем і організації самого уроку.
Головним  успіхом мультимедіа є інтерес учнів, їх готовність до творчості, потреба в одержанні нових знань і відчуття самостійності. Компютер дозволяє робити уроки не схожими один на інші. Це відчуття постійної  новизни сприяє розвитку в учнів інтересу до навчання.
Отже, використання мультимедійних презентацій дає можливість вивчати українську мову та  літературу з інтересом, творчо й ефективно, сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації на уроках,  підвищує якість та результативність уроків словесності.

Бібліографія

         1.Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігонта , Ю.О.Дорошенко. - К.: Наукова думка, 2003.
2.Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота,           А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін..; за заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001.

3.Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць/ За ред.                  В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. – К.: Атіка, 2004. 

16 коментарів:

 1. Використання правильно створених мультимедійних презентацій, дійсно, робить урок цікавим, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Погоджуюся з Вами, що презентації мають бути короткими, доступними, крім того, не треба зловживати анімаціями. Дякую за цікаву, змістовну статтю! Успіхів Вам і творчої наснаги!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 12:11

   Коментар досвідченого та творчого педагога для мене має велике значення. Дякую. Бажаю всього найкращого!

   Видалити
  2. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 12:34

   Коментар досвідченого та творчого вчителя має для мене велике значення. Дякую. Бажаю всього найкращого!

   Видалити
 2. Гарний, доцільний матеріал. Обовязково використаю Ваш досвід у своїй роботі. Дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 11:50

   Дякую за оцінку виступу. Бажаю творчої наснаги!

   Видалити
 3. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 00:58

  Погоджуюся з кожним словом. Приємно спостерігати за Вашою роботою, за Вашою реалізацією успішного вчителя. Найближчим часом обговоримо подані статті на засіданні районного методичного об"єднання вчителів української мови та літератури. Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 11:16

   Щиро дякую за гарні слова, Ірино Григорівно. Ваша думка для мене особливо важлива. Ви допомагаєте нам, учителям-словесникам, спонукаєте до творчого пошуку, радієте нашим успіхам. Я рада, що в нас такий методист.

   Видалити
 4. Наталія Бунчак27 січня 2015 р. о 05:20

  На сучасному уроці просто необхідно використовувати мультимедійні презентації. Вони для дітей доступні, зрозумілі, цікаві. Ваша стаття допомагає розширити поле діяльності з упровадження презентацій. Дякую за рекомендації! Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 12:19

   Дякую за відгук. Впевнена, що ми, вчителі словесності, колеги, повинні співпрацювати задля досягнення кращих результатів.

   Видалити
 5. Ольга Закордонець29 січня 2015 р. о 03:21

  Сучасний учитель має не тільки уміти використовувати готові мультимедійні презентації з Інтернету, а й створювати власні та заохочувати учнів до їх створення. Це допоможе краще сприймати матеріал, значно зростає зацікавленість, відбувається творчий розвиток учнів, і як результат - підвищується рівень знань. Дякую за гарний матеріал. Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 11:43

   Дякую за підтримку. Вважаю, що вчитель повинен бути в постійному творчому пошуку, а мультимедіа є однією з вимог часу.

   Видалити
  2. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 11:57

   Дякую за підтримку. Вважаю, що вчитель повинен бути в постійному творчому пошуку, а мультимедіа є однією з вимог часу.

   Видалити
 6. Мультимедійні презентації ефективні і цікаві на будь-якому уроці. Дякую за статтю! Так тримати!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Осіпчук30 січня 2015 р. о 12:03

   Дякую за коментар! Бажаю успіхів у Вашій нелегкій праці.

   Видалити
 7. Мультимедійні презентації ефективні і цікаві на будь-якому уроці. Дякую за статтю! Так тримати!

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую за цікавий матеріал. Використання мультимедійних презентацій на уроках дають справді гарні результати. Хлівнюк І.

  ВідповістиВидалити