субота, 24 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Родікова Ірина Юхимівна, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання елементів інтерактивного навчання на уроках біології задля розвитку пізнавальних інтересів учнів та їх творчих здібностей.


Однією з педагогічних технологій, елементи якої широко використовуються, є інтерактивне навчання. Слово «інтерактивний» означає здатний до діалогу.  Це певний різновид активного навчання, коли учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами уроку. Інтерактивне навчання збільшує можливість засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учнів, а й на почуття, волю, дію і практику,  сприяє позитивному ставленню до навчання, прояву зацікавленості уроками.
Інтерактивні підходи, які використовуються  в роботі:
1. Творчі завдання.
2. Робота в малих групах, у парах,  у трійках.
3. Навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри, освітні ігри).
4. Використання суспільних ресурсів (запрошення  фахівця, екскурсії).
5. Соціальні проекти й інші позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, спектаклі, газети, виставки, презентації, пісні, казки).
6. Розминки.
7. Вивчення й закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними приладами, відео- й аудіоматеріалами, «Учень у ролі вчителя», «Кожний навчає кожного», «Мозаїка», («Ажурна пилка»), використання питань «Сократичний діалог».
8. Обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію» (шкала думок), проективні техніки, «Один-удвох-усі разом», «Зміни позицію», «Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного шоу», дебати, симпозіум).
9. Розв’язання проблем («Мозковий штурм», «Дерево рішень», «Аналіз казусів», «Переговори і медитація»).
Під творчими завданнями ми будемо розуміти такі навчальні завдання, що вимагають від учнів не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший чи менший елемент невідомості і мають, як правило, кілька підходів. Творче завдання надає навчанню сенсу, мотивує учнів, наприклад, дослідити різноманітність найпростіших у різних живильних середовищах; підготувати ілюстрації рослин певної родини; підготувати аплікацію по будові квітки тощо.
Робота в малих групах – одна із найбільш популярних стратегій, тому що вона дає всім учням можливість брати участь у роботі, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування. У той же час робота в малих групах потребує багато часу, цією стратегією не можна зловживати. Групова робота  використовується, коли потрібно вирішити проблему, яку учні не можуть вирішити самостійно. Включати в малу группу рекомендовано не більше 5 чоловік.
  Розподіляються ролі усередині груп. Під час роботи в малій групі учні можуть виконувати такі ролі:
·        фасилітатор (посередник-організатор діяльності групи);
·        реєстратор (записує результати роботи);
·        доповідач (доповідає результати роботи групи всьому класу);
·        журналіст (ставить уточнюючі питання, що допомагають групі краще виконати завдання);
·        активний слухач (намагається переказати своїми словами те, що тільки - но говорив хтось із членів групи, допомагаючи сформулювати думку);
·        спостерігач (аналізує ефективність роботи групи і може виставляти оцінки або бали кожному учаснику групи);
·        хронометрист (стежить за часом, виділеним на виконання завдання)
Можливі й інші ролі. Розподіл ролей дозволяє кожному учаснику групи активно включитися в роботу. Якщо група зберігає стабільний склад протягом тривалого часу, учнів варто змінювати за ролями.
   Робота в парах. Учні працюють у парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити явище,наприклад, листова мозаїка,  взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед класом про результати.
Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний "мікрофон". Наприклад, при вивченні теми «Хвороби кишковошлункового тракту»  застосовується метод «Мікрофон», де висвітлюються  питання:
1.Що відбувається з  їжею в ротовій порожнині?
2.Які ферменти містяться в ротовій порожнині?
3.Як харчова грудка потрапляє у шлунок?
4.Як відбувається травлення   у шлунку?
5.Що виділяє печінка у дванадцятипалу кишку?
6.Якого впливу зазнає їжа у дванадцятипалій кишці?
7.Що відбувається з їжею у тонкому кишечнику?
8.Як поживні речовини потрапляють до клітин тканин?
9.Чому у товстому кишечнику багато слизу?
10.Чим закінчується травний тракт?
Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі групи працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту проблеми (наприклад, при вивченні теми: «Виникнення життя на планеті»  кожна первинна група аналізує  певний аспект:  І група - систему органічного світу, запропоновану К.Ліннеєм,  ІІ група – абіогенні гіпотези, ІІІ група – біохімічну гіпотезу виникнення життя, а потім один з членів групи – експерт з даної проблеми -  переходить в іншу группу. Обговорення продовжується.).                                             
 «Займіть позицію». Дискусія – широке публічне обговорення спірного питання. Вона сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички щодо відстоювання своєї думки, поглиблює знання з даної теми.Наприклад, з питання « Гіпотези походження людини»  (9 клас) існують релігійні погляди, погляди Ж.Б. Ламарка, К. Ліннея, Ч. Дарвіна. Чиї докази для вас  більш переконливі?  Займіть позицію.
Щоб дискусія пройшла успішно, потрібна чітка її організація:
-         дотримання мети;
-         дотримання часу;
-         підбиття підсумків.
Метод «Прес» можна запропонувати до будь-якої проблеми за умови дотримання чотирьох етапів:
1)    Висловіть свою думку: «Я вважаю …».
2)    Обґрунтуйте причину: «Тому що …».
3)    Наведіть приклади на підтримку своєї позиції: «Наприклад …».
       4) Зробіть висновок: «Отже …».
Переваги інтерактивного навчання:
-         в роботі задіяні всі учні;
-         вчаться працювати в команді;
-         формується доброзичливе ставлення до опонента;
-         створюється ситуація успіху;
-         опрацьовується багато матеріалу;
-         формуються навички толерантного спілкування, уміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми
Для здійснення контролю за ходом навчання на підставі інтерактивних технологій учитель має попередньо підготуватись:
1)     глибоко вивчити і обміркувати матеріал;
2)     ретельно планувати і розробляти заняття: визначати хронометраж, ролі учасників, продумати питання і можливі відповіді; виробляти критерії оцінювання ефективності заняття;
3)     заохочувати учнів шляхом добору цікавих проблем, ситуацій, випадків;
оголошувати очікувані результати (мету) заняття, критерії оцінювання робіт учнів;
4)     передбачувати різноманітні методи привернення уваги учнів, налаштовувати їх до занять, підтримувати дисципліну.
Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну мету – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчує свою успішність.

Бібліографія

1.  Браславська О.О.    Використання інтерактивних методів навчання на уроках на уроках біології / О. О. Браславська, К. О. Галоян // Біологія у школі - 2008. - № 8. - С. 37-40
2.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. Паволокова. -Х.:Вид. група «Основа»,2009.-176с.- (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
3.Педагогічні технології/ Ганна Сазоненко; упоряд.:Г. Мальченко, Т.Вороненко,-К.: Шк. світ, 2009.-128с.- (Б-ка «Шк. світу»).
         4.Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. — К. : А.П.Н., 2002. — 136 с.

         5.Пометун О. І. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. — К. : А.С.К., 2004.— 192 с.

12 коментарів:

 1. Ірино Юхимівно, повністю згодна з ідеєю статті - методи інтерактивного навчання завжди ефективні.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова30 січня 2015 р. о 04:46

   Дякую за коментар. Успіхів вам у всіх ваших починаннях.

   Видалити
  2. Ірина Родікова30 січня 2015 р. о 04:54

   Дякую за щирі слова, бажаю гарніх і творчих учнів.

   Видалити
 2. Наталія Бунчак27 січня 2015 р. о 05:37

  Цікава стаття творчого вчителя, яка може стати у пригоді вчителям інших дисциплін. Дякую за матеріал. Бажаю успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова30 січня 2015 р. о 04:48

   Щиро дякую, колего, за оцінку моєї стаатті, рада, що ви помітили раціональне зерно

   Видалити
 3. Дякую за корисну, цікаву статтю! Бажаю успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова30 січня 2015 р. о 04:56

   Дякую за щирі слова, бажаю творчих і вдячніх учнів

   Видалити
 4. Дійсно без інтерактивних технологій ми вже не уявляємо навчання. Успіхів Вам і творчого натхнення!!

  ВідповістиВидалити
 5. Дійсно без інтерактивних технологій ми вже не уявляємо навчання. Успіхів Вам і творчого натхнення!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова30 січня 2015 р. о 04:59

   Щиро дякую за оцінку статті. Так, я переконана, що інноваційні технології- це вимоги сучасності.

   Видалити
 6. Дякую за цікаву, змістовну статтю. Дійсно, використання елементів інтерактивного навчання на уроках біології сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів та їх творчих здібностей. Думаю, що Ви, Ірино і надалі будете продовжувати в цьому напрямку. Успіхів Вам та Вашим учням.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова31 січня 2015 р. о 01:54

   Щиро дякую, колего, бажаю і вам успіхів і творчого натхнення.

   Видалити