субота, 24 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Валентина Ковальчук, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Соломія Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та читання, що забезпечують розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів.


   Працюючи в початковій школі я намагаюся знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процессу, що сприяли б самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтерактивного матеріалу. Це є інновацією у освіті.
   Значна кількість основних методичних інновацій пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. Тому, змінивши слова великого китайського педагога Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», можна сформулювати як кредо інтерактивного навчання.
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
          Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, я вважаю, доцільно використовувати інтерактивні технології.
Інтерактивні технології допомагають учням:
  - формувати характер;
  - розвивати світогляд;
  - логічно і критично мислити;
  - виявляти та реалізовувати індивідуальні можливості;
  - адаптуватися до нової ситуації.
Сприяють:
  - розвитку молодшого школяра;
  -збереженню морального, психічного та фізичного        здоров’я;
  -становленню майбутнього громадянина сучасного суспільства.
   Так на уроках української мови підвищенню ефективності засвоєння словникових слів сприяє використання інноваційних технологій: інтерактивних форм роботи, технології критичного мислення. Заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, проблемної ситуації, виконання різноманітних творчих завдань, створення ситуації взаємодопомоги – це прийоми, що дають змогу реалізувати індивідуально-особистісний підхід у навчанні. Застосовуючи їх під час роботи над словниковими словами, я активізую пізнавальну діяльність школярів, роблю словникову роботу цікавою для дітей. Використовуючи  парну форму роботи, доцільно давати можливість дітям перемовлятися, підходити одне до одного, обмінюватися думками. Це сприяє розвитку самоповаги, формує почуття особистої гідності.
  Обираючи методичний інструментарій для засвоєння графічного образу словникового слова, слід звернути увагу на використання інноваційних методів і прийомів. Ефективно проводити такі види роботи:
- кубування;
- асоціативний кущ;
- діаграма Вена;
- спробуй повтори та інші.
Доцільно проводити такі інтерактивні ігри:
- рольова гра;
- драматизація;
- інтерв’ю;
- мозковий штурм;
- передбачення.
    На уроках мови використовую стратегії, що значною мірою стимулюють розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей (літературні ігри, кросворди, шаради, анаграми, вікторини, творчі завдання).  Впроваджую різноманітні нестандартні форми уроків: урок-гра, урок-змагання, урок-подорож, урок-КВК, урок-пісня, урок-вікторина, урок-свято. Щоб дати можливість учням висловити свою думку з певної проблеми стисло,  впроваджую технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери позицію».
   Діти, різні за своїми здібностями, спонукають нас, педагогів, шукати нові методи і прийоми навчання. На уроках потрібно використовувати диференційований індивідуально-особистісний підхід до учнів, завдяки чому форми і методи навчання пристосовують до здібностей кожного вихованця, що сприяє їх розвитку. Добираючи завдання до уроку, слід памятати, що вони мають бути цікавими, різноманітними, посильними, а головне – у дитини має бути вибір, тому варто не давати «завдання», а пропонувати його.
  Як бачимо, процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і власної активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інноваційного навчання. Уміння і бажання навчатися – це той фундамент, який маю закласти я, як учитель. У своїй практиці я використовую різні інноваційні методи навчання. Прикладом може бути вправа «Ромашка», завдання якої полягає у створенні правильного речення, що стосуються даної теми. Добре спрацьовує вправа «Мозковий штурм», яка дає можливість повторити вивчене на попередніх уроках та узагальнити почуте. Ця вправа – міра швидкості думки та шкала виявлення рівня знань. У дітей зник страх перед неправильною відповіддю. Я задоволена, що мої учні на уроці ставлять додаткові запитання. Цю вправу я використовую при опрацюванні теми «Усна народна творчість». При вивченні казки «Кирило Кожум’яка» на етапі закріплення використовую вправу «Мозковий штурм»:
- скільки було дочок у київського князя?
- скільки кожухів виробляв за день Кирило Кожум’яка?
- скільки бочок смоли попросив Кирило Кожум’яка?
- скільки попросив возів конопель?
- якої ваги була булава?
Ця вправа може бути використана при складанні характеристики головного героя. До кожної букви в імені героя казки доберіть слова, які характеризують данного персонажа.
   На своїх уроках я використовую вправу «Криголам», яка допомагає подолати відчуженість, згуртовує учнів, сприяє формуванню товариськості. Здавна популярна, але трохи забута гра «Морський бій». Ця гра дає величезний заряд енергії. Оченята швидко стрибають то на букву, то на цифру. Це прекрасна зарядка для очей та потужний поштовх мозку до праці. Використання логічно-опорної схеми – один із нестандартних способів навчання. ЛОСи дають можливість навчити школярів відібрати головне з цілої теми. Це систематизує пам’ять, логічне мислення, підштовхує до висування власних гіпотез, побудови власних міркувань. Крім того, багаторазове повторення вивченого матеріалу безпосередньо на уроці дає можливість повністю його застосовувати і розвиває усі види памяті.
   Використовуючи інноваційні методи навчання, переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті знання на практиці. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага. Тому я впевнена: за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня.
   Отже, оскільки вчитель є організатором освітнього процессу, то нашою основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, що спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій.
Бібліографія

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології.- К.: Академвидав, 2004.
2. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр-5,2007.-255 с.
 
3.Інноваційні технології навчання української мови та літератури / Укладач О. І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с.3 коментарі:

 1. Ви гарно підібрали кредо до інтерактивного навчання. Є народна мудрість: «Не навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися в інший час.» Тому вчитель – майстер має розглядати кожного учня як окрему особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями. Саме інноваційні технології, зокрема інтерактивні, передбачають розв’язання цього питання. Я також використовую елементи інтерактивного навчання. Тому від щирого серця бажаю вам подальших успіхів у вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
 2. Наталя Рогова31 січня 2015 р. о 11:08

  Головне, щоб технології, які використовує учитель давали позитивий результат. Мені доводилось учити Ваших учнів. Можу з впевністю сказати, що у вас чудові результати! Дякую Вам і бажаю успіхів! Діліться з молодими вашим багатим досвідом!

  ВідповістиВидалити
 3. Нестандартні уроки, про які Ви згадуєте у статті, більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з ігровою діяльністю дітей. І хоча нестандартні уроки вимагають значної попередньої підготовки вчителя, проте вони того варті.

  ВідповістиВидалити