середа, 28 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ


    

Ірина Лисак, вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської області.

В даній статті йдеться про використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках художньої культури, що відповідають віковим особливостям учнів, сприяють розкриттю їх моральних, духовних, розумових і фізичних здібностей.


         Сучасний якісний урок – питання, що постійно турбує не лише педагогів, але й випускників, батьків, роботодавців. Це – одна із основних проблем забезпечення якісної освіти. Щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямувати не лише на засноєння учнями знань, умінь і навичок, а й на опанування способів, методів та прийомів, на розвиток здібностей щодо пізнання нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду розв’язання проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.
         Один учень Аристотеля пристав до нього з нудною і довгою розповіддю. Нарешті він запитав філософа, який мовчав увесь час: "Я не втомив тебе?" На що той відповів: "Ні, я не слухав". "Заговори так, щоб я тебе побачив", - запропонував йому Аристотель. Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання відеоматеріалів, ресурсів мережі Інтернет. Не дарма існує прислів’я "Краще один раз побачити, ніж сто раз почути". Раніше вчитель просто на словах або за допомогою крейди розповідав учням програмовий матеріал. Навіть, якщо і є картинки в підручнику, то вони невеликого розміру, нечіткі або представлені не в повній мірі. Можливості сучасного світу дозволяють нам використовувати різноманітні джерела інформації.
        Впровадження в старших класах загальноосвітніх шкіл, України інтегрованого курсу художня культура поставило перед педагогами такі питання:
         - Як залучити учнів до активного опанування різних видів мистецтв у їх взаємодії, результатом якого стало б формування естетичних властивостей особистості?
         Як сформувати поліхудожню свідомість, здатність до художньо – творчої самореалізації та художньо – естетичного самовдосконалення за тієї мізерної кількості годин, що відводяться на вивчення значного за обсягом і доволі складного курсу?
         Відповідь є беззаперечною: лише за допомогою новітніх педагогічних методів.
     Для ефективного здійснення навчально – виховного процесу, з курсу художньої культури, треба приділяти значну увагу аудіовізуальним засобам навчання, які допомагають створити емоційний фон уроку, сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, зростанню інтересу до предмета, створюють умови для безпосереднього спілкування з творами мистецтва.        На першому місці за важливістю та ефективністю в умовах використання ТНЗ повинні бути комбіновані зорово-слухові види сприйняття, наступними є зорові й, нарешті, слухові. Зрозуміло, що для засвоєння змісту курсу художньої культури недостатньо лише переглянути чи прослухати. Потрібен аналіз, виділення основного й істотного для сприймання та засвоєння.
 Під час демонстрування чи прослуховування доцільно провести з учнями бесіду за змістом переглянутої чи прослуханої частини або фрагменту на основі здобутих уявлень, запропонувати учням відповісти на запитання, зробити самостійні висновки, розв’язати певну проблему тощо. Отже, демонстрування завжди поєднується зі словом. Перед переглядом відеофільму вчителю бажано поставити запитання, які учні повинні обмірковувати, переглядаючи уривок.
Відеоінформацію можна використовувати по-різному, залежно від етапів і форм навчання.
На початку уроку:
- для створення проблемної ситуації;
- для створення емоційного настрою уроку (фільми, ілюструють певну епоху, країну: в/ф «Від Японії до Китаю», «Таємниці Давнього Єгипту» тощо).
Під час вивчення нового матеріалу:
- для самостійного опанування нового матеріалу;
- під час евристичної бесіди;
- у ході уроку, присвяченого творчості митця з пара­лельним показом фрагментів відеофільму (наприклад, відеофільми «Мікеланджело», «Вінсент ван Гог», «Рембрандт» тощо);
- для вирішення творчих завдань (французький х/ф «Переписуючи Бетховена»).
Під час закріплення нового матеріалу:
- робота в групах (наприклад, під час вивчення теми «Далекосхідний культурний регіон» учням можна запро­понувати переглянути в/ф «Китайський живопис» і відпо­вісти на запитання: Про які особливості китайського жи­вопису ви дізналися? Розгляньте деякі живописні твори китайських майстрів. Які думки та почуття вони виклика­ють особисто у вас? Чому так часто художники зверта­лися до зображення навколишньої природи?);
- демонстрація відеофільму без звука в процесі бесі­ди вчителя з учнями за темою уроку (д/ф «Мистецтво Японського саду», запитання: Що об'єднує японську по­езію, живопис і мистецтво створення саду? Знайдіть від­повідність у настроях, які виражені в пейзажі та віршах, спробуйте передати власні враження. Зверніть увагу на рядки з трактату Ван Вея «Таємниця живопису»: «Далекі фігури - усі без ротів, далекі дерева - без гілок, далекі вершини - без каміння. Вони, як брови, тонкі, неясні. Далека течія - без хвиль. Вони у висоті з хмарами рівні. Таке у цьому одкровення!»; д/ф «Народи сонця» - майя, ацтеки, інки).
На підсумкових уроках. Наприклад, проводячи під­сумковий урок у формі конференції «Поетична хвиля ук­раїнського кіно», учням 10-го класу варто запропонувати підготувати короткі виступи:
1. «Тіні забутих предків» режисера С. Параджанова (1965) - мистецький маніфест українського «поетичного кіно».
2. Народна музика у фільмі - вияв духовності народу.
3. Образ Івана Палійчука (актор І. Миколайчук) - вті­лення ідеї гармонії, єдності природи й людини, протесту проти прагматизму, утвердження духовного начала.
4. Міжнародний тріумф картини «Тіні забутих пред­ків».
5. «Поетичне кіно» 60-х рр. - «золотий вік» українсь­кого кінематографа («Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою», «Камінний хрест» тощо).
6. Характерні особливості «поетичного кіно».
7. Драматична доля фільмів «поетичного кіно».
    Виступи учнів можна чергувати з переглядом уривків художніх фільмів.
На уроці з теми «Образотворче мистецтво XX століття» в 11-му класі доцільно розглянути наступні складові змісту курсу:
1. Майстри живопису символізму - Постав Моро, Арнольд Бьоклін, Мікалоюс Чюрльоніс, Михайло Врубель.
2. Модерн в образотворчому мистецтві - Густав Клімт, Анрі Тулуз-Лотрек, Обрі Вінсент Бердслі, Микола Реріх.
3. Майстри та шедеври зарубіжної архітектури.
4. Фовізм Анрі Матіса.
5. Кубізм Пабло Пікасо.
6. Сюрреалізм Сальвадора Далі.
7. Супрематизм Казимира Малевича.
На уроці можна використовувати фрагменти з д/ф «Казимир Малевич. Чорний квадрат», «Гауді», «Сальвадор Далі».
Для домашнього завдання:
- під час роботи над мистецьким проектом для глиб­шого розуміння творчої манери художника, музиканта, архітектора, кінорежисера, епохи, характерних особли­востей різних видів мистецтв тощо (н/ф «Музика і живо­пис», н/ф «Духовна музика»);
- для ознайомлення з творчим та життєвим шляхом митця (відеоенциклопедії  «Дж. Верді», «Леонардо да Вінчі», «Мікеланджело», «Рафаель);
- для «розкриття таємниці» твору мистецтва (відео- фільми «Рафаель. Сікстинська Мадонна», «Клод Моне. Враження. Схід сонця»);
- для ознайомлення з різними трактуваннями мистецьких шедеврів.
Уроки з використанням аудіовізуальних засобів навчання завжди цікаві, насичені інформацією, різними завданнями, з’являються умови для різноманітної діяльності в процесі отримання, закріплення і контролю знань, зростає інтерес школярів до предмету. І сам вчитель, спробувавши таку форму роботи, відчує її ефективність
Але слід пам’ятати: використання цих засобів не замінює вчителя, а тільки доповнює його діяльність.

Бібліографія
1. Дмітрієва Л.О.  Інноваційні технології на уроках мистецтва // Мистецтво в школі. – 2013. –  № 1.
         2. Ковалева О.В.  Робота над мистецьким проектом під час опанування курсу «Художня культур»//Мистецтво в школі. – 2011. – №1.
3. Аристова Л.   Використання відеоматеріалів на уроках художньої культури  //  Мистецтво та освіта. – 2011. – № 3.

12 коментарів:

 1. Валентина Маслій28 січня 2015 р. о 12:28

  Дякую за цікаву статтю! Ви завжди берете на озброєння все нове, що з'являється в методиці. Ваші уроки завжди цікаві, учні прекрасно сприймають матеріал. Дуже рада,що Вам вдається творчо працюватиі і мати високу результативність! Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 14:30

  Спасибі за творчість! Заздрю Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 3. Бажаю успіхів та творчої наснаги! Роботи Ваших учнів дуже гарні!

  ВідповістиВидалити
 4. Ірина Олександрівна вміє зацікавити учнів своїми уроками, матеріалом, який учні не прочитають в книжці.Ви творча людина, вмієте зі звичайного уроку створити шедевр, який дітям запам`ятається на довгі роки.Їхні роботи чудові.Але це все дякуючи Вам!
  А ще мені сподобалася притча про учня Аристотеля, я її обов`язково використаю на своїх заняттях))

  ВідповістиВидалити
 5. Дуже дякую за підтримку та гарні слова!!!

  ВідповістиВидалити
 6. Ви завжди берете на озброєння все нове, що з'являється в методиці викладання ваших предметів. У вас на уроках завжди цікаво спостерігати, як використовуєте їх, як добре учні сприймають матеріал. Дякую Вам за гарні уроки.

  ВідповістиВидалити
 7. Дуже цікава стаття. Корисно почитати всім предметникам художньої культури. У Вас є чого повчитись. Ви справжній майстер своєї справи. Творчих успіхів Вам та Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 8. Оксана Здерчук31 січня 2015 р. о 00:40

  Стаття дуже цікава. Дійсно,лише за допомогою новітніх педагогічних методів можна сформувати поліхудожню свідомість, здатність до художньо – творчої самореалізації особистості. Ви дуже вдало застосовуєте новітні технології, тому Ваші уроки завжди цікаві. Бажаю творчмх злетів!

  ВідповістиВидалити
 9. Тетяна Цаприка31 січня 2015 р. о 05:27

  Це ж скільки треба знати і передивитись літератури,новинок, щоб провести урок на такому високому рівні, як проводить свої уроки Ірина Олександрівна! Ви стараєтесь вплинути на почуття учнів, щоб почуте і переглянуте торкнулись до дитячих струн душі.Ви робите людей, що Вас оточують кращими. Хай Вам все вдається!

  ВідповістиВидалити
 10. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 10:46

  У творчого вчителя - творчі учні. Це ще раз доводять перемоги та досягнення ваших вихованців. Нових Вам перемог, творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити