вівторок, 27 січня 2015 р.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ


Олена Мартинюк, вчитель біології і географії загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання на уроках біології та у виховній роботі проектної діяльності, що дає можливість отримати велику кількість інформації за короткий час, сприяти розвитку пізнавальних інтересів та згуртованості колективу сформувати спеціалізовані знання.

           Урок був і залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає, це він чув, про це він читав. Тому останнім часом упевненим кроком прийшли у наші уроки інноваційні технології. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами.  Організація такого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми, аналіз ситуації. Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продуктивні рішення.     
           Школа сьогодні вимагає творчого підходу до роботи із учням. Мабуть, тому метод проектів посідає дедалі вагоміше місце в моїй педагогічній практиці.
     Проектування – особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.
     Великою перевагою проектної діяльності є вміння, яких набувають учні а саме:
1.     Планувати свою роботу, прогнозуючи можливі результати.
2.     Використовувати багато джерел інформації.
3.     Самостійно збирати й накопичувати матеріал.
4.     Аналізувати й зіставляти факти, аргументувати свою думку.
5.     Приймати рішення.
6.     Установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти одне з одним).
7.     Створювати «кінцевий продукт» - матеріальний носій проектної діяльності.
8.     Представляти створений проект перед аудиторією
9.     Оцінювати себе та інших. [4.с.1-2]
У своїй роботі часто використовую створення проектів. Перед початком роботи оголошую загальну тему та вибираю підтеми з цієї проблеми заздалегідь. Теми вибираю у вигляді конкретних чітких запитань, які б зацікавили учнів. Враховую, що чим менший вік учасників проекту, тим  доступнішою має бути тема для дослідження. Наприклад, "Як неякісна вода впливає на здоров’я жителів нашої місцевості? (для учнів 9 класу). Запитання формую чітко, щоб учні не розгубилися. Потім разом з дітьми визначаємо тривалість проекту та форму представлення результатів, підбираємо матеріали, необхідні для роботи. Діти працюють групами: тих, що не мають навичок дослідницької роботи, навчають більш підготовлені учні.
         Під час вивчення у 7 класі теми «Квітка – генеративний орган. Суцвіття» вивчали будову квітки на прикладі вишні, прослідкували поширеність цієї рослини у нашому кліматичному поясі, досліджували лікувальні та гастрономічні властивості плодів вишні. І нас зацікавило питання, чи можна вважати вишню «рослиною – символом» України? Вирішили створити короткостроковий проект і дізнатися все про рослину. Проект назвали  «Садок вишневий коло хати», адже образ вишні часто зустрічається у творах української літератури. 
Учасники проекту були поділені на групи:
1. Біологи – теоретики (досліджували теоретичні питання з біології).
2. Дослідники лікувальних властивостей (прослідковували, як плоди, листя та гілки вишні допомагають лікувати різні хвороби).
3. Мистецтвознавці (аналізували образ вишні у творах української літератури та музичного мистецтва).
4. Кулінари (зібрали матеріал про застосування вишні в кулінарії).
На меті поставили познайомитись з будовою вишні, різноманітністю видів, пристосованості до природного середовища, проаналізувати внесок учених – селекціонерів у розвиток української науки, виховувати любов і шану до культури, гордість за талановитих біологів.
Робота проводилася  в п’ять етапів:
1.     І етап -  проведення діагностичного  анкетування  з  метою  виявлення   рівня  знань  учнів  про  вишню; організовано  роботу  груп, які  працюватимуть  за  визначеними  питаннями.
2.     ІІ етап - збір даних з використанням різних джерел інформації; проведення спостережень.
3.     ІІІ етап - аналіз та обробка зібраних матеріалів; обговорення, редагування  матеріалів, які  будуть  включені  до  проекту.
4.     IV етап - підготовка та проведення творчого звіту кожної групи.
5.     V eтап – презентація проекту.
В кінці виконаної роботи відбулася презентація проекту і був зроблений висновок, що дійсно можна вважати вишню «рослиною – символом» України.Проектна діяльність дозволяє дітям почувати себе впевнено, вільно висловлювати свої думки і спокійно сприймати зауваження, спонукає учнів виявляти уяву, творчість, розвивати вміння швидко аналізувати ситуацію. В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому необхідно розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення.    

                                                  
                                                        Бібліографія
1.     Богданова О.М. Інноваційні підходи до викладання біології: навч. посіб. / О.К. Богданова. – Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу «Біологія»; вип.. 9).
2.     Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології. Методичні рекомендації, ж. Біології «Шкільний світ» №3 січень 2006р.
3.     Войтенко Т. Застосування інтерактивних технологій на уроках біології. Тетяна Войтенко / Біологія. «Шкільний світ» № 25 2009р.
4.     Цуканова Є.О.  Матеріали для робот из природознавства за методом міні – проектів /Є.О. Цуканова, В.П.Чуприн, Н.М.Кириченко. – Х.: Вид. Группа «Основа», 2013. – 107с. – (Бібліотека журналу «Біологія» вип.3)

3 коментарі:

 1. В статті стисло , зрозуміло охарактеризовано метод проектів, їх місце при викладанні біології. Автор пояснила етапи проектної роботи на конкретних прикладах. Вважаю. що важливим в методі проектів є набування знань, але ще важливішим є співпраця, вміння домовлятися, толерантно ставитись один до одного. Проекти потребують творчого, знаючого вчителя. Думаю, що саме такою ви і є, Олено. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 2. Проектна діяльність сприяє активізації процесу добування знань. розвиває самостійність і компетентність учнів, готує до успішної самореалізації. Дуже добре, що ви залучаєте дітей до проектної діяльності. Бажаю Вам успіхів на педагогічній ниві!

  ВідповістиВидалити
 3. Оксана Шутка28 січня 2015 р. о 11:41

  Створення проектів, особливо довготривалих, є дуже доцільним етапом у роботі вчителя. Це дає можливість згуртуванню вчителя і учнів, а також залученню до співпраці батьків. Такий вид роботи дійсно є дієвим, актуальним і результативним. Бажаю Вам високих досягнень у вашій роботі саме завдяки проектам.

  ВідповістиВидалити