середа, 28 січня 2015 р.

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Валентина Квашук,  вчитель початкових класів загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів с. Таужне Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання формування і розвиток навичок читання молодших школярів шляхом використання в початковій школі інноваційних технологій.

         Новітні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування та співробітництво. За останні роки використання інформаційних технологій у навчальному процесі набуло особливого значення. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, принесені інформаційними технологіями, та навчитися правильно їх застосовувати, передусім в освіті. Щоразу перед початком  навчального року я ставлю собі запитання: "Чим я, як вчителька, можу зацікавити своїх учнів?" Звичайно, навчальна програма для початкової школи передбачає чітко сформовані завдання для вчителя. Проте, останнім часом у дітей знижується бажання вчитися. Як зацікавити їх у навчанні? Для того, щоб подолати інертність дітей, варто вносити в урок сучасні елементи. Основні професійні інструменти вчителя початкових класів - це дитяча книжка (у тому числі й підручник) і живе усне мовлення, розраховане на сприйняття учнями молодшого шкільного віку. Тому чільне місце у формуванні дитячої особистості посідають уроки рідної мови (навчання грамоти, класне читання, позакласне читання, українська мова, уроки розвитку мовлення). Та не лише цим я користуюсь під час підготовки до уроків. Я намагаюсь використовувати різноманітні дидактичні засоби, наочні посібники для того, щоб учень зміг краще зрозуміти прочитане, осягнути ті моменти, які хотів виділити автор твору або і сам учитель. Плануючи свій урок, передусім відмовляюся від уроків-копій відомих поурочних розробок, оскільки їм не притаманні риси індивідуальної майстерності вчителя, особливості роботи з конкретним контингентом дітей. Перевагу віддаю застосуванню комп'ютерних програм, що дають змогу перевести на новий етап як підготовку вчителя до уроку, так і сам урок. У своїй роботі використовую комп'ютер на різних типах уроків: засвоєння нових знань; узагальнення і систематизація умінь та навичок; комбіновані уроки. Застосування комп'ютерної технології робить привабливими і по-справжньому сучасними уроки. Комп'ютер дає змогу вчителю під час мовленнєвої діяльності учнів налагодити зв'язки з кожним для формування конкретних умінь і навичок. Застосування наочних посібників (малюнків, схем, таблиць), які можна з успіхом виготовити за допомогою комп'ютера та роздрукувати на принтері навіть для кожного учня, багато в чому допоможе дітям зрозуміти фактичний зміст твору. Адже школярі в цьому випадку мають змогу не лише чути голос учителя, який читає твір, а й дивитися на самих персонажів, аналізувати причиново-наслідкові зв'язки, виражально-зображувальні засоби, що їх застосував автор. Звичайно, такий вплив одразу на декілька органів сприймання у різноманітних формах покращить процес засвоєння учнями почутого і побаченого. Виділивши за допомогою таких таблиць головне, вчитель забезпечить і належне розуміння учнями основної думки твору. Сприймання покращується і за рахунок елемента цікавості, який, звичайно, присутній на уроках такого типу. Щодо уваги учнів, то слід зауважити, що за невмілого використання педагогом на уроці будь-якого засобу (чи то малюнка, чи то грамзапису) можливе зниження дитячої уваги. Для розвитку мовленнєвої діяльності школярів як на уроках читання, письма, так і на решті уроків величезне значення мають проблемні ситуації, саме розв'язання і пояснення яких потребує належного словесного оформлення. Такі проблемні ситуації пропонуються молодшим школярам у формі запитань: - Чому? -Чому так вважаєш? -Обгрунтуй відповідь. -Що б ти порадив герою казки (оповідання). Досвід організації навчального процесу з активним використанням інноваційних технологій на уроках у початковій школі дозволяє говорити про високий ступінь ефективності поєднання сучасних інформаційних технологій і посібників, які передбачають процес пізнання через діяльність. Тому перспективно, на мою думку, активно впроваджувати інноваційні технології у систему початкової школи.
Сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної діяльності учнів.
Виховний та розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльності на уроці поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації.
         Як бачимо, процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і власної активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інноваційного навчання.
         Уміння і бажання навчатися – це той фундамент, який маю закласти я, як вчитель. Тому перед кожним уроком шукаю відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів.
         У своїй практиці я використовую різні інноваційні методи навчання. Прикладом може бути вправа «Ромашка», завдання якої полягає у створенні правильного речення, що стосуються даної теми. Наприклад: казка «Кривенька качечка». Дівчина: працьовита, лагідна, добра, жорстока, мовчазна, зла, горда. Вибравши правильні ознаки даного героя, учні складають його внутрішню характеристику. Ця вправа допомагає учням у відтворенні змісту тексту, запобігає зазубрюванню. Дитина намагається прочитати текст так, щоб на наступному уроці «зірвати» з ромашки правильні відповіді.
         Добре спрацьовує вправа «Мозковий штурм», яка дає можливість повторити вивчене на попередніх уроках та узагальнити почуте. Ця вправа – міра швидкості думки та шкала виявлення рівня знань.
         У дітей зник страх перед неправильною відповіддю. Самостійний пошук учнями відповіді на запитання «Чому?» приносить мені масу задоволення. Спираючись на власний досвід, учні самі пропонують завдання, ставлять запитання та шукають на них відповіді.
         Найбільшою проблемою, з якою я зіткнулась на початку роботи, був байдужий дитячий погляд. Далеко не всі мої вихованці виявили бажання виконувати додаткові завдання. Починала працювати з невеликою групою дітей. Допомога батьків, результати роботи однокласників розширили коло наших однодумців. Я досягла того, що мої учні на уроці ставлять масу додаткових запитань, які виходять за рамки об’єму необхідних знань, зазначених у програмі.
         Використовуючи інноваційні методи навчання, переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага. Тому я впевнена: за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. І дає, врешті – решт, вагомі здобутки.
         Отже, оскільки вчитель є організатором освітнього процесу то його основною метою є пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, що спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій. 
Бібліографія
1. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі // Управління освітою. 2001. - № 3. - С. 18-24
2. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 – 4 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с.
3.Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

1 коментар:

  1. Знаю з практики роботи, що методи й прийоми, які ви використовуєте є ефективними, роблять уроки цікавими, залучають учнів до активної діяльності, стимулюють до творчого пошуку. Бажаю творчих успіхів!

    ВідповістиВидалити