пʼятниця, 23 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Наталія Лашкул, вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» с. Берестяги Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання на уроках англійської мови інтерактивних технологій, що дають можливість формувати інтелектуальну, соціально активну і творчу особистість. 


         Л. Толстой писав: «Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель».                                           
На сьогоднішній день, основним завданням сучасної школи є розвиток гармонійної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, а також створення інноваційного простору. В даний період нашого життя, тобто в умовах розбудови державності, гуманізації та демократизації суспільства, дедалі актуальнішим стає формування інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості.
         Стародавня мудрість говорить, що учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – це факел, який треба запалити.                                                             
         Пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, при якому провідне місце займає особовий потенціал (принцип). Він передбачає облік потреб і інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до вчення.
          Сьогодні в центрі уваги - учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя - вибрати методи і форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особи.
         Останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному опануванню іноземної мови. Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі вивчення іноземної мови.
         Л. Люлька, доктор філософії в галузі соціології, доцент кафедри теорії та практики перекладу, заст. кафедри іноземних мов Українсько-Південно-Африканського інституту політичного лідерства та лінгвістики ім. Нельсона Мандели МАУП наголошує про існування 9 факторів, які сприяють успішному навчанню: ясність презентації нового матеріалу; ентузіазм викладача; різноманітність діяльності у ході занять; поведінка, орієнтована на досягнення; прийнятний навчальний матеріал; визнання та стимуляція поглядів тих, хто навчається; відсутність критицизму; використання направляючих коментарів; керівництво відповідями тих, хто навчається». [3]
         Навчання мови  переростає в освіту особистості лише тоді, коли є організація навчання в інтересах її розвитку. Тільки за таких умов забезпечується досягнення високих результатів безпосередньо у здобутті іншомовних знань, навичок та умінь. Рівень навчання іноземним мовам великою мірою залежить від якостей того, хто навчає. Вчитель є посередником між учнями і навчальним матеріалом у процесі навчання, реалізує стимули, скеровує реакції, повинен бути готовим до виконання функцій порадника, помічника, консультанта, комунікатора, партнера в спільному вирішенні навчальних проблем і завдань.
          Майже всі учні бажають оволодіти іноземною мовою, але, зіткнувшись з різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, їх мотивація може знижуватись, зникає активність, послаблюється воля, погіршується успішність. Слід пам'ятати, що мотивація відноситься до суб'єктивних якостей учня і вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами.
         Тому вчитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи умови, на основі яких виникає особиста зацікавленість у роботі. Найвищий рівень інтересу та успішності при вивченні іноземної мови досягається при співвідношенні зовнішньої та внутрішньої мотивації як 70% до 30%, отже, мова іде про так звану мотивуючу індивідуалізацію. Вона передбачає врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іноземним мовленням та цілеспрямоване формування нових, складніших мотивів та поки що відсутніх у них видів мотивації.
У своїй педагогічній діяльності я найчастіше використовую такі інтерактивні  технології, як:                                                                                                    
- робота в парах та малих групах («Спільний проект», «Дерево ідей», «Ти мені, - я - тобі», «Рука допомоги» - це варіація роботи в групах, об’єднувати у які можна різними способами: за кольором (карток, очей, волосся, одягу тощо), за улюбленою порою року або місцем народження. Кожна група має символічну «руку», яку можна використати, якщо група не може виконати поставлене завдання. допомогу може надати як учитель, так і представники інших груп, яких скеровують його товариші за групою, «Перехідне коло» - зміна видів роботи, яку виконує група учнів. За сигналом групи змінюють робоче місце по колу. При цьому вони мають здогадатися, що мали на увазі діти, які працювали перед ними. Це чудовий прийом для виконання невеличких проектних робіт);
- фронтальна робота класу (технологія «Мікрофон», яка надає можливість кожному сказати щось важливе,  по черзі, висловлюючи свою думку чи позицію; технологія «Незакінчене речення»; технологія «Мозковий штурм», що спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати  думки, зібрати якомога більше ідей щодо  проблеми, «Логічне мереживо» спонукає дітей до логічного мислення, адже логічне мислення дуже важливе в нашому житті. «Я мислю, отже, я існую», так сказав відомий французький філософ Рене Декарт. «Все досліджуй, став розум на перше місце», ніби продовжив його думку його давньогрецький колега Піфагор. Саме тому розвиток логічного мислення обов’язково повинен бути в нашому арсеналі педагогічних задач);
- імітаційні ігри (рольові) ( це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру. Поширеною технологією імітаційної гри є спрощені судові слухання -  урок-суд; технологія «рольова гра», «громадські слухання»).
         Серед провідних методів навчання, які відносяться до результативних з точки зору сприйняття, виокремлюю такі, як: дебати, ігри, рольові ігри, дискусії. На своїх уроках я завжди використовую ігрові методики для розвитку пізнавальної активності.
Гра - рід діяльності, вільної та свідомої, яка дає дитині не тільки насолоду, але й дозволяє самостверджуватись у заняттях, які її цікавлять. За допомогою мовної гри реалізується активна позиція учня в навчальному процесі, адже учень передає не лише інформацію, але й своє ставлення до неї, а також фіксує і враження інших учасників гри.
         Я вважаю, що кожен педагог має право вибирати ті технології, прийоми та методи, які вважає необхідними та найефективнішими. Гадаю, що ми повинні пам’ятати, що «Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість» (В. Розов).
Будуймо міцні, надійні піраміди, на яких будуть гордо, з піднесеними головами стояти і творити на користь рідній Україні наші з вами учні!
Бібліографія
1.     Боровская О. Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе// Преподавание истории в школе. – 2001. - №4. – С. 70-71.
2.     Крамаренко М. В. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів// Відкритий урок. – 2002. - №5-6. С. 7-10.
3.     Люлька Л. Деякі аспекти навчання та вивчення іноземних мов у світлі      Загальноєвропейських рекомендації з мовної освіти// Персонал. – 2006. -  № 9. – с.70.
4.     Інноваційні  технології у вивчені англійської мови. – К. : Шкільний світ, 2008. – 32 с.
5.     http://www.innovativeclassroom.com/ Innovative Classroom.

3 коментарі:

 1. Любов Продан23 січня 2015 р. о 23:19

  Дуже цікаво! Бажаю, щоб допитливі дитячі очі надихали Вас на подальші досягнення!

  ВідповістиВидалити
 2. Цікава стаття! Багато посилань на відомих людей,думки яких спонукають до роздумів...Також багато інтерактивних технологій! Погоджуюсь,що вчитель може вибирати ті,які на його думку є найбільш ефективними.Бажаю успіхів у праці та творчого пошуку у реалізаціі поставлених цілей!

  ВідповістиВидалити
 3. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 04:38

  Перечитала статтю кілька разів. Ще раз переконалася, що в сучасному світі все має бути сучасним. Переконливим є те, що використання інтерактивних технологій стало важливим, а застосування 9 факторів, які сприяють успішному навчанню, дійсно дають гарний результат. Розуміння кожним учителем важливості 9 факторів успішного навчання допоможуть визнатичитися в тому, що завдання кожного педагога працювати так, аби знання учнів були не купою каміння, що врешті задавить особистість, а в усіх випадках ставали вершиною піраміди, на якій стоїть особистість - учень. Можливо, світ стане кращим, а освіта - якіснішою. Дякую за статтю. Бажаю успіху та творчих злетів. Рада, що в освіті є гарне і достойне покоління педагогів.

  ВідповістиВидалити