неділя, 25 січня 2015 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Віктор Гончарук, вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу «Гайворонська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» Кіровоградської області

         У даній статті йдеться про використання комп’ютерних технологій на уроках англійської мови, що сприяє більшій зацікавленості учнів до вивчення предмету, розвитку творчості, винахідливості учнів у процесі підготовки тематичного матеріалу, вивченню значно більшого обсягу матеріалу.


         У наш час, коли Україна зробила свій вибір наблизитись до продуктивних надбань інших країн у різних галузях, особливу роль відіграє апробація і використання системи європейських вимог до освіти, зокрема до вивчення іноземних мов.
Завдання кожного педагога — постійно підвищувати інтерес учнів до уроку. Цієї мети досягають різними шляхами. Один із них — використання наочності для підтвердження слів учителя чи учня. Але будь-яка «наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона диктується логікою навчального процесу» [3, 355].  Нові можливості полегшення комунікації між учнем і вчителем надає комп’ютер, який здатний забезпечити індивідуальну комунікацію і індивідуальну допомогу. Саме використання комп’ютерних технологій робить сучасний урок привабливим.
         Яким же чином можна використовувати ІКТ на уроках англійської мови? Вивченню цього питання присвячено цілий ряд досліджень сучасних науковців у сфері освіти. В.Олійник, В.Кухаренко, В.Редько описали методику використання інформаційно-комунікаційних технологій у застосуванні до старшої і вищої школи. Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій робить навчально-пізнавальну діяльність учня значно вагомішою, надає цій діяльності пошукового, творчого спрямування, а також сприяє підвищенню інтересу школярів до вивчення англійської мови.
У той же час, використання ІКТ у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями різних ланок ЗНЗ. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови уже в молодшій і середній школі. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяє розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт. Слід зазначити активні дослідження використання різних засобів ІКТ О.Войченка, А.Солопова, Н.Вовковінської, О.Данилової та інших.
Отже, щодо самих форм роботи з ІКТ у їх застосуванні до викладання англійської мови у ЗНЗ, хочеться зазначити найефективніші, найактивніше і вдаліше використовувані під час уроків. У першу чергу,  спираючись на комп’ютерні технології, вчителі іноземної мови розширюють можливості навчального процесу за допомогою використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі  для введення лексичного, граматичного, країнознавчого матеріалу; для результатів проектної  діяльності; для підведення підсумків вивчення тематичного матеріалу.

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. Вчителі відзначають високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій представляти результати цікавого для них навчального проекту, що виконувався під керівництвом учителя. В учнів формується бажання здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку, що і є головною умовою й результатом інноваційного типу навчання.
Презентація 1.Читання дифтонгів у словах
Презентація 2. Тестова робота з теми «Одяг»
 Презентація 3. Проектна робота О.Каплун «Вареники з сиром»
Презентація 4. Проектна робота «Твоє ставлення до Хеллоуіну» 
Інший поширений вид роботи із використання ІКТ передбачає застосування запису трансляцій англомовного каналу ВВС та інших Інтернет-ресурсів відео. Це можуть бути фрагменти фільмів, кліпів від найпростіших, що представляють собою показ окремих кадрів із озвучуванням, до відеоматеріалів на країнознавчу тематику, кліпів пісень англійською мовою, науково-популярних і художніх фільмів із субтитрами і без них тощо. Тобто, підбір відео, як і презентацій, здійснюється відповідно до певного класу, групи учнів з огляду на їх рівень сприймання матеріалу. 

Відео 1. «Кольори»
Відео 2. «Огляд Британії»

Ще одним видом роботи на уроці англійської мови з застосуванням ІКТ є використання інтерактивної дошки. Це знову ж дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу. 
При цьому ці можливості реалізуються не тільки в режимі перегляду, як це було при використанні презентацій на уроках, а й використовуючи  спеціальний маркер і інші можливості дошки, ми можемо поєднувати перевірені методи і прийоми
 роботи зі звичайною дошкою і набір інтерактивних і мультимедійних можливостей.
За допомогою інтерактивної дошки можливо здійснювати активне коментування матеріалу, виділення, уточнення, додавання додаткової інформації за допомогою електронних маркерів. Школярі починають розуміти, що відео та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяючи розвитку творчої активності, захопленню предметом, створення найкращих умов для оволодіння навичками всіх видів мовленнєвої діяльності, що забезпечує  ефективність засвоєння матеріалу на уроках англійської мови.
 Робимо висновок, що доцільно впроваджувати в практику школи електронні носії інформації, що не тільки урізноманітнюють процес навчання, але й сприяють його ефективності, дозволяють індивідуалізувати і диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їх особистісних рис, здібностей та рівнів підготовленості. Підвищується мотивація та пізнавальна активність за рахунок різноманітності форм роботи. Значно зростає зацікавленість у навчанні через включення ігрового моменту в перебіг уроку. Таким чином зростає обсяг виконаних за урок завдань, а сам процес навчання носить необмежений характер.
Навчаючись ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, учителі можуть знайомитися з прикладами мультимедіа-проектів та мультимедіа-уроків на Інтернет-сайтах, де зібрані колекції робіт учнів та методичні розробки вчителів.

Бібліографія

1.     Книга вчителя іноземної мови // Довідкові матеріали для організації роботи вчителя // Нормативні документи. – Х.: ПП «Торсінг плюс», 2006. – 416 с.
2.     Нетрадиційні уроки. Англійська мова. 2 – 10 класи / Укладач І.М.Островерх. – Х.: ПП «Торсінг плюс», 2008. – 160 с.
3.     Пасічник Є.А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. Навчальний посібник. К.: Ленвіт, 2000. 384 с.
4.     Penny Ur, Andrew Wright. Five-minute activities. – United Kingdom: Cambridge University Press, 2004. – 108 p.
5.     Інтернет-ресурс

7 коментарів:

 1. Дуже цікава і змістовна стаття!!! Така методика викладання предмету забазпечує результативність Вашої праці. Сьогодні знання англійської мови вкрай важливі, і учні це розуміють. Впевнена, що Ваш досвід знайде відображення в діяльності багатьох учителів.

  ВідповістиВидалити
 2. Любов Продан26 січня 2015 р. о 06:28

  Very creative and inspiring!!! Дякую Вам за небайдужість до свого фаху, учнів та учителів іноземної мови нашого району.

  ВідповістиВидалити
 3. Підтримую думку Олени Федорівни! Дуже корисна інформація про використання ІКТ!!!

  ВідповістиВидалити
 4. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 03:57

  Погоджуюся, що впроваджувати в практику школи електронні носії інформації є доцільним. Стаття містить корисну інформацію не лише для вчителів англійської мови, тому що поданим матеріалом може скористатися будь-який педагог.

  ВідповістиВидалити
 5. Юлія Пошенко27 січня 2015 р. о 06:35

  ІКТ- вимога часу. Це значно покращує ефективність засвоєння учнями матеріалу. Дякую за статтю. Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 6. У творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості. Стаття цікава, актуальна. Бажаю Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 7. Стаття дуже корисна,дуже дякую за цікаву інформацію. Успіхів Вам.
  Тригубчак А.

  ВідповістиВидалити