субота, 24 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Клітченко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів  навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с.Берестяги Гайворонського району Кіровоградської області
В даній статті йдеться про використання в роботі ігрових технологій, що дає можливість  розвивати пізнавальні якості школяра, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях.


На сучасному розвитку освіти є різноманітні освітні технології, які допомагають вчителю раціонально побудувати процес навчання і досягти вищих результатів педагогічної діяльності. Школа надала вчителю можливість вибору у використанні технологій, спрямованих на всебічний розвиток та становлення творчої особистості учнів. Але відомо, що особистість може виховатись лише особистістю. А формування творчої особистості школяра проходить через творчу особистість вчителя. Отже, компетентною, щедрою душею мусить бути особистість вчителя, щоб отримувати тепло оточуючих.
            Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання, використовуючи парні, групові, колективні форми діяльності. Сучасний учитель мусить уникати переважаючого вербального типу навчання, найбільш орієнтуючись на активні та інтерактивні методи,технології навчання, що базуються на компетентнісному підході.
         У своїй роботі я намагаюся показати реалізацію компетентнісного підходу в ігровій діяльності молодших школярів.
         Молодший шкільний вік  - достатньо значний відрізок життя людини, коли вона відкриває для себе світ  людських взаємовідносин, різних видів діяльності і суспільних функцій дорослих. Школяр має велике бажання ввійти в це доросле життя, брати у ньому активну участь, що, безперечно, є для нього поки що недоступним, до того ж не менш сильно він тяжіє до самостійності. З цього протиріччя  й народжується дитяча гра – самостійна діяльність дітей, які моделюють життя дорослих.
         Гра створює позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси відбуваються найактивніше. На моє переконання, доцільне використання на уроці, крім загальноприйнятих дидактичних прийомів і методів, прийомів ігрової діяльності у певній послідовності і взаємозв’язку  буде сприяти розв’язанню цього питання.
Свою педагогічну діяльність спрямовую на:
-         розвиток мовленнєвих здібностей;
-         розвиток логічності мислення  й точності мовлення;
-         розвиток уваги;
-         розвиток навичок діалогічного спілкування;
-         розвиток вміння слухати.
Усі ці завдання можна реалізувати на уроках читання, математики, мови, природознавства.
Найбільшу увагу приділяю аналізу гри, її значенню в формуванні тих чи інших компетентностей у дітей молодшого шкільного віку, розробляю конспекти уроків різного типу з різних навчальних дисциплін із використанням  компетентнісного підходу до організації і проведення уроку  загалом, які складені нетрадиційно.  Методику ігрової діяльності учнів разом із навчальною на основі компетентнісного підходу  використовую  і при розробці сценаріїв  для проведення позакласних заходів. Думаю, що всі, кого цікавить  ця проблема, зможуть скористатися  моїм досвідом.
         Я  намагаюсь організовувати дидактичну гру  на уроці з дотриманням таких основних структурних компонентів: ігрове завдання (дидактична задача), правила гри, ігрові дії,  результат.
         Під час проведення ігор слід зберігати всі структурні елементи, оскільки саме  з їх допомогою досягаються конкретизовані навчальні цілі, виражені в діях дитини, для досягнення тих чи інших компетентностей.
         Таким чином, кожна гра – складне,  багатогранне явище в педагогічній науці  і практиці.  Ігрова діяльність на уроці – це гра лише для дітей, а для вчителя – це  спосіб навчання.  Мета залучення дітей до різних видів навчальної діяльності з використанням ігрових ситуацій дає змогу сповна забезпечити реалізацію конкретизованих навчальних цілей,сформульованих через компетентності дитини.
         У своїй роботі використовую такі авторські ігри  та вправи: «Мовна помилка»,  «Упізнай  предмет»,  «Склади загадку», «Склад шукає собі пару», «Із двох - третє», «Допиши букву  та утвори слово» для реалізації яких використовую мультимедійні засоби. Адже ефектні анімації, звуки, голосовий супровід спонукає учнів аналізувати матеріал, додає «цікаву новизну», викликає в учнів нові образи, уточнює нечітко  сформовані уявлення.
Для  розвитку фантазії використовую кросворди, шаради, анаграми, вікторини, літературні ігри.
Для обдарованих учнів підбираю індивідуальні завдання. Вони пишуть творчі роботи, наприклад  «Я – творча  особистість», які зачитуються в класі.
         Мої вихованці активні у класному, позакласному й шкільному житті. Вони вміють  висловлювати й по-своєму відстоювати власну позицію. Це переважно доброзичливі, толерантні, товариські, щирі, відверті, любимчики в сім’ях  і люблячі діти, які беруть посильну участь у конкурсах, олімпіадах та інших масових дитячих заходах.
         Але чи задоволена я такою результативністю? Напевно, не цілком. Чому? Очікуваний результат залежатиме , на мою думку, переважно від того, наскільки   вміло я впродовж роботи зі своїми вихованцями формуватиму в них ті компетентності, які мають стати основою  «компетентної людини» в майбутньому.  Але цей процес, незважаючи на зусилля  мої та й інших учителів  виявився для мене непростим, оскільки потребує, насамперед, подолання в собі педагогічних стереотипів у підготовці і проведенні сучасного інноваційного уроку.
Взагалі, сучасні діти приходять до школи з бажанням успішно діяти. Їм подобається на уроках не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати проблеми, брати інтерв’ю, приймати рішення, придумувати, фантазувати. Якщо ми, вчителі, будемо організовувати на уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання – якісними.
БІБЛІОГРАФІЯ
1.     Державний стандарт початкової загальної освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квіт. 2011 р. № 462 // Почат. освіта. – 2011. – № 18. – С. 5-39.
2.     Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 / Міністр        Д.В. Табачник // Почат. шк. – № 8. – С. 13.
3.     Про особливості організації навчально-виховного процесу в загально- освітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році : Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9.06.2011 / заступ. Міністра Б.М. Жебровський // Почат. шк. – 2011. – № 8. – С. 7.
4.     Божко, І.В. Тиждень математики в початковій школі / І.В. Божко,      І.В. Ющенко. – Х. : Основа, 2010. – 192 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 2 (74)).

      5.Володарська, М.О. Навколишній світ : розробки уроків : 1 кл. / М.О.      Володарська. – Х. : Основа, 2008. – 175 с. : іл. – (Бібліотека жур- налу "Початкове навчання та виховання"

4 коментарі:

 1. Я з вами цілком погоджуюсь. Переваги гри в тому, що гра залучає до активної пізнавальної діяльності кожного учня окремо і всіх разом, тим самим, є ефективним засобом управління навчальним процесом; навчання у грі здійснюється за допомогою власної діяльності учня, що є особливим видом практики, в процесі якого засвоюється до 90% інформації; гра – вільна діяльність, що дає можливість вибору, самовираження, саморозвитку для її учасників; гра має певний результат і стимулює учня до досягнення мети(перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети; у грі команди або окремі учні спочатку рівні(немає поганих і гарних учнів, а тільки гравці); результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру; безосібний процес навчання у грі набуває особистого значення; змагальність – невідємна складова гри – приваблива для учнів; задоволення, отримане від гри, створює комфортний стан на уроках і підсилює бажання вивчати предмет... І звичайно гра супроводжую учнів з раннього дитинства, тому це найулюбленіша форма діяльності.
  Дякую вам за статтю!

  ВідповістиВидалити
 2. Навчання в грі - це цікаво й результативно. Бажаю, щоб Вам завжди на 100% вдавалося реалізовувати свої творчі ідеї!

  ВідповістиВидалити
 3. В основі будь якої методики обов'язково лежать ігрові елементи. Ви правильно зауважили, що вони допомагають розвивати творчу уяву, образне та логічне мислення, викликають інтерес до навчання. Спасибі..

  ВідповістиВидалити
 4. Гра з давніх часів була великим стимулом для вивчення чогось нового. І сьогодні через гру діти з більшою цікавістю, з захопленням сприймають той чи інший матеріал. Тому з вами повністю згодна. Бажаю успіху в подальшій роботі.

  ВідповістиВидалити