четвер, 8 січня 2015 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТРВЗ-ПЕДАГОГІКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Олена Горобець, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Могильне

Анотація.  Учитель сам творить педагогічний процес. І дуже важливо, щоб дитина під час навчання могла якнайкраще  проявити свою активність і творчість. Вирішенню проблеми розвитку творчих здібностей сприяє наукова технологія ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач). У  статті представлено досвід щодо використання елементів ТРВЗ-педагогіки на уроках української мови та  літератури для розвитку творчого мислення учнів.
           Освіта – це шлях дитини до самої себе, але цей шлях вона проходить не одна, а йде ним разом із учителем. І саме тому на вчителеві лежить велика відповідальність – обрати правильний курс на здобуття освіти його вихованцем. За багато років педагогічної діяльності переконалася, що для успішного засвоєння навчального матеріалу, для формування моральних і естетичних переконань,  для самоствердження   учні  повинні вміти мислити.   Одним із сучасних методів навчання творчого мислення є теорія розв’язання винахідницьких задач – ТРВЗ. Основи цієї технології розроблені інженером і письменником-фантастом Г. С. Альтшуллером. ТРВЗ – це універсальна методична система, яка дозволяє поєднувати предметно-пізнавальну систему з методами активізації та розвитку мислення. [1] ТРВЗ-педагогіка ставить за мету формування потужного мислення і виховання творчої особистості, готової до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності.   Вправи на розвиток творчого мислення ставлять дітей у таку ситуацію, коли вони повинні порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати. [2]  

       На уроках української мови та літератури використання методів ТРВЗ має значний потенціал для формування словника учнів.  Розвитку мислення та мовлення учнів сприяє використання таких методів ТРВЗ, як емпатія,  синектика,  гра «Добре-Погано», прийоми «Кола по воді», «Навпаки» та інші. Метод емпатії передбачає ототожнювання самого себе з ким або чим-небудь, вчить дітей змінювати точку зору на звичні об’єкти за допомогою перетворення. Застосовую цей метод для розвитку фантазії та уяви дітей. Наприклад, пропоную написати твори-перевтілення «Я- калина», «Я - річка», «Я-підручник» і т. д.  Одним із улюблених методів творчої уяви є різновид «мозкового штурму» - синектика. За допомогою цього методу діти вчаться вільно висловлюватися, поважати свою і чужу думку, набувають вміння вислуховувати товариша, не боятися помилитися і намагаються висунути якомога більше пропозицій. Наприклад, при вивченні поеми Т. Г. Шевченка «Катерина»  ставлю завдання: «Уявіть, що б сталося, якби батьки не вигнали Катерину з дому» ( тут фантазії дітей немає меж).
           Значної уваги надаю викладанню програмового матеріалу  укрупненими частинами. Це легко можна зробити, використовуючи схему системно-функціонального аналізу (СФА), яка містить у собі використання не лише методів ТРВЗ, а й ейдетики (додаток 1).   Вивчення  матеріалу укрупненими частинами забезпечує потрібну якість знань, їх системність. Так,  наприклад,   під час вивчення   теми «Займенник як частина мови» за допомогою схеми СФА діти уже на першому уроці знайомляться із граматичними ознаками, синтаксичною роллю, усіма розрядами займенника (додаток 2), а на наступних – без труднощів виконують морфологічний розбір займенника, закріплюючи вивчений матеріал.  Таким чином, в  учнів формуються вміння узагальнювати, систематизувати, досліджувати. Внаслідок систематичного використання  схеми СФА   досягається економія навчального часу, створюються умови для активізації пізнавальної діяльності. Системно-функціональний аналіз забезпечує системний підхід для аналізу ситуацій та об’єктів, дозволяє знаходити зв’язки між елементами, згрупувати інформацію, отриману учнем на уроці, та сформулювати висновки, удосконалити мовленнєві навички учня, його уяву. Схема СФА допомагає:
-         прокоментувати поняття, відтворити його за опорною схемою;
зробити компаративний аналіз понять;
-         побудувати зв'язну розповідь чи наукове повідомлення за опорою;
передати своє ставлення до поняття;
-         навести додаткові аргументи про поняття, використовуючи інші джерела інформації;
-         пов'язати поняття з асоціативними образами.                                               
          Впровадження  в педагогічну практику схеми СФА спонукало мене до створення  електронного посібника  «Синтаксис у схемах СФА», який є зручним для навчання   учнів   та  підготовки  їх  до ЗНО.  Теоретичний матеріал  в даному посібнику подано в зручній для користування формі. Учні за допомогою запропонованих схем без труднощів можуть відновити у памяті матеріал, що вивчався раніше.
    З метою створення умов для якісного засвоєння навчального матеріалу,  підготовки учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі проводжу  уроки з використанням комп'ютерних технологій. Завдяки мультимедіа (презентація, демонстрація ілюстрацій, використання   відеофрагментів)  навчальний матеріал  зацікавлює учнів.
          Головне у роботі вчителя – результативність. Використання на уроках інноваційних методів навчання  вимагає особливого підходу і до оцінювання знань учнів. Тому, щоб виявити рівень навченості учнів, використовую  різноманітні методи контролю: тести, експрес-опитування, самостійна робота, кодові диктанти. Практикую застосування випереджувальних завдань, метою яких  є  спонукання учнів до самостійної  роботи, формування у них позитивної мотивації до навчання, готовності до самоосвіти, прийомів розумової діяльності. Виконання випереджальних індивідуальних завдань  учнями з високим та середнім рівнями пізнавальної діяльності спрямоване на поглиблення та розширення знань, розвиток творчих здібностей. Учням з низьким рівнем пізнавальної діяльності такі завдання даю з метою розвитку мислення, запобігання та  ліквідації прогалин у знаннях. Наприклад, перед вивченням будь-якого твору пропоную  одним учням заповнити «паспорт» твору (додаток 3),  іншим  - схему системно-функціонального аналізу (СФА).  Це цікавий і корисний вид роботи. Діти краще запам’ятовують ту інформацію, яку здобули самостійно.

        ТРВЗ-педагогіку можна назвати школою творчої особистості,  оскільки її девіз - «творчість у всьому»: у постановці питання, в прийомах його рішення, в подачі матеріалу. У ній немає методів у звичному сенсі слова, є інструмент, за допомогою якого  учитель   «винаходить» свою педагогіку.  
        Переконана, що провідним засобом педагогічної роботи має бути діалог дорослого з дитиною, а формою активності — творчість.

Бібліографія
1.     Альтшуллер Г. С. Знайти ідею. Вступ до теорії розв’язання винахідницьких задач.-Новосибірськ: Наука, 1986.-224 с.
2.     Макрідіна Л. О. Технологія творчості ТРВЗ| Управління школою.2003.-№32 (44) – с. 12-26

3.     Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004.53 коментарі:

 1. Використання ТРВЗ на уроках уроках української мови та літератури є надзвичайно актуальним. Адже головним завданням ТРВЗ є формування творчої, сміливо мислячої особистості. Згодна з Вами, що головне у роботі вчителя – результативність. ТРВЗ, яку Ви застосовуєте на уроках дає гарні результати. Ваші учні - переможці районних та обласних конкурсів. Тож подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Олена Горобець17 січня 2015 р. о 09:37

  Щиро дякую! З хвилюванням, але з вірою у те, що учні підтвердять свої знання, чекатиму результатів цьогорічного ЗНО.

  ВідповістиВидалити
 3. Дана стаття свідчить про фахову майстерність вчителя. Його кумунікативність по відношенню до своїх учнів. Відчувається, що у описаних методах та прийомах, Ви себе почуваєте, як "риба у воді". Ваші форми роботи спонукають учнів до самореалізації через написання віршів, оповідань, казок, через виконання випереджувальних завдань. Бажаю Вам розумних, вдячних учнів.

  ВідповістиВидалити
 4. Дякую за коментар! У нас з Вами багато спільного в методиці викладання, зокрема у застосуванні ТРВЗ.

  ВідповістиВидалити
 5. Марія Шадурська20 січня 2015 р. о 01:00

  Цікаво було довідатись про наукову технологію ТРВЗ та використання її елементів на уроках словесності для розвитку творчого мислення учнів. Погоджуюсь, що ТРВЗ- педагогіка цінна тим, що розвиває фантазію, уяву учнів, формує та збагачує словник школяра. Схему СФА практикую у своїй педагогічній діяльності тривалий час і тому погоджуюсь із автором у доцільності її використання.

  ВідповістиВидалити
 6. Погоджуюсь, що ТРВЗ-педагогіка активізує навчальну діяльність та формує творче мислення . Я почала використовувати дану технологію під час уроків образотворчого мистецтва, коли вперше відвідала урок Олени Федорівни. Особливо мені подобається використання схеми СФА. Переконана , що ваші учні будуть мати гарні результати ЗНО.

  ВідповістиВидалити
 7. Андрій Григор'єв21 січня 2015 р. о 00:53

  Ви завжди берете на озброєння все нове, що з'являється в методиці викладання ваших предметів. У вас на уроках завжди цікаво спостерігати, як використовуєте їх, як добре учні сприймають матеріал. Дякую Вам за гарні уроки.

  ВідповістиВидалити
 8. Так, я згодна з Вами. Адже ТРВЗ-педагогіка дійсно допомагає системно вивчати навчальний матеріал, досягається економія часу, створює умови для активізації пізнавальної діяльності. Дякую Вам за те, що Ви продовжуєте мої починання, під час навчання учнів у 5 класі, використовуючи новітні технології.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Розвивати творче мислення доцільніше з раннього віку, коли в дитини ще не сформувалося стандартне. Якщо ТРВЗ-педагогіку впроваджують учителі початкових класів, то потім і нам, учителям старших класів, легше і цікавіше працювати в цьому напрямку. Дякую за співпрацю!

   Видалити
 9. Не дивно, що така універсальна методична система, якою є теорія розв'язання винахідницьких задач, створена Альтшуллером, акомпонує вашій педагогічній діяльності. Адже все нове, цікаве.прогресивне завжи є пріоритетним у Вашій роботі. Мабуть, саме дотримання принципу виховання творчої особистості, яка готова до розв'язання складних проблем, допомагає Вам досягати високих результатів у роботи.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дійсно, ТРВЗ навчає учнів розв’язувати життєві проблеми і ситуації. Використовуючи дану технологію в своїй роботі, я акцентую увагу на розкритті творчих здібностей дитини, на розвитку її мислення, уяви, фантазії. Тому результативність роботи у моєму розумінні – це не тільки перемоги в олімпіадах та конкурсах, це перемога, насамперед, над самим собою.

   Видалити
 10. Тетяна Стародуб22 січня 2015 р. о 04:27

  Гарна стаття. Використання ТРВЗ у навчальному процесі підвищує пізнавальний інтерес. Мені дуже подобається, що Ви використовуєте випереджувальні індивідуальні завдання. Я також буду на своїх уроках застосовувати такі методи та прийоми, які використовуєте Ви.

  ВідповістиВидалити
 11. Юлія Пошенко22 січня 2015 р. о 05:43

  Спасибі, що не зраджуєте ТРВЗ-педагогіці! Це - великий крок до дитячої творчості, фантазії та уяви.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вдячна Вам за роки співпраці у творчій групі з проблеми "Конструювання навчально-виховного процесу на основі ТРВЗ-педагогіки з метою розвитку творчої особистості». Саме Ви зацікавили мене і моїх колег даною педагогічною технологією.

   Видалити
 12. Дякую за цікаву статтю! Використання різних методів ТРВЗ,що приводить до творчості в роботі--це дуже важливо для вчителя! Дуже рада,що Вам вдається творчо працюватиі і мати високу результативність! Впевнена,що до цього привели наполеглива праця,здібності та покликання! Хай щастить і надалі! Вдалого творчого пошуку і наснаги!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за гарні слова! На базі нашої школи працювала творча група з питання впровадження ТРВЗ, тому у нашому колективі багато учителів використовують елементи даної технології як у навчальній, так і у виховній діяльності. Це цікаво і результативно!

   Видалити
 13. Дякую за змістовний корисний матеріал. Це спонукає до самовдосконалення та творчості. Згодна, що головне результативність. А ще додам - задоволення учителя, захоплення власною методикою А це відчувається у Вашій статті. Дякую ще раз, Олено, за підтримку та натхнення! Творчих успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 14. Катерина Тихорська27 січня 2015 р. о 01:16

  Гарна стаття. Бажаю позитиву та успіхів у Вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
 15. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 01:59

  Дякую за статтю. Прочитала з величезним задоволенням. Корисний матеріал для кожного словесника. Підтримую Вас у думці, що важливим елементом є вивчення матеріалу укрупненими частинами, тому що це забезпечує потрібну якість знань. Імпонує мені також і впровадження Вами в педагогічну практику схеми СФА. Цілком погоджуюся, що головне у роботі вчителя – результативність. Створення електронного посібника «Синтаксис у схемах СФА» - неперевершена ідея, яка заслуговує реалізації. Підручник дійсно буде зручним для навчання учнів та корисним, коли діти будуть готуватися до ЗНО. Напевне тому провідним засобом Вашої роботи і є діалог дорослого з дитиною, а формою активності — творчість. Бажаю Вам успіхів і гарних результатів! Вірю, що працюватимемо разом із Вами ще не один рік. Ще раз дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Для мене є дуже важливою Ваша оцінка моєї діяльності. Зараз думаю над створенням аналогічного посібника "Морфологія у схемах СФА".

   Видалити
 16. Дякую за корисну статтю! У Вас, є що повчитись. ТРВЗ - педагогіка, це виховання творчої особистості. готової до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності, а це дуже важливо!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за участь в обговоренні моєї статті. Пошук ефективних інновацій спонукає і вчителя до самовдосконалення, до розвитку як особистості. ТРВЗ в цьому плані себе виправдовує.

   Видалити
 17. Наталія Окрущак28 січня 2015 р. о 07:15

  Підтримую Вашу думку про те, що випереджувальні завдання вчать учнів самостійно працювати, викликають бажання вчитися, спонукають до саморозвитку. Дуже добре, що Ви здійснюєте індивідуальний підхід при підготовці таких завдань. Бажаю творчих успіхів Вам і Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар. Природньо, що в класах навчаються діти з різним інтелектуальним розвитком, тому індивідуальний підхід є обов'язковим. Важливим є результат навчання, а шлях до цього результату може бути в кожного учня різним. І саме цей шлях визначає учитель, враховуючи індивідуальні особливості кожного вихованця.

   Видалити
 18. Оксана Здерчук28 січня 2015 р. о 07:16

  Методи, які Ви використовуєте, актуальні, результативні. Дуже важливо розвивати у дітей творчу уяву, мовлення і мислення. Дякую за цікаву статтю. Бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 19. Особисто я з обережністю відносюся до ТРВЗ педагогіки. Але Ви завжди впроваджуєте щось нове, крокуєте далеко вперед і не боїтеся труднощів. Бажаю Вам чудових і вдячних учнів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Варто спробувати різні методи навчання, але це не означає, що вони всі будуть ефективними. Тому я в постійному пошуку. ТРВЗ вирішує багато проблем у навчанні і виховані учнів.

   Видалити
 20. Осіпчук Ірина28 січня 2015 р. о 12:24

  Знайшла у Вашій статті багато цікавого для себе. Виникла ідея створення електронного посібника "Морфологія у схемах", адже майже на кожному уроці практикую застосування схем, тому що вони допомагають дітям краще засвоїти навчальний матеріал. Знаю, що Ви творча особистість, тому Бажаю успіхів у нових починаннях!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за гарні слова. Дійсно, створення посібника - це хороша ідея. Думаю, на засіданні районного методичного об'єднання можна буде їх презентувати. Успіхів Вам!

   Видалити
 21. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 14:49

  А мені чомусь на думку прийшла ідея створення піктограм ( досвід Цвігун Л.В.) для швидкого запам'ятовування імен, назв творів, головних героїв з української літератури. Я навіть не уявляю скільки випускникам слід перечитати творів ! А саме образне мислення прискорить процес запам'ятовування! Можна спробувати!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую. Ваша ідея варта уваги. Я знайома з досвідом Л. В. Цвігун (і статтю читала, і була на її уроках). Піктограми, дійсно, полегшують запам'ятовування, і їх доцільно використовувати в початкових та середніх класах. Але чи будуть вони такими ж ефективними для старшокласників? Щоб запам'ятати і назву, і його героїв, треба не просто прочитати твір, а "прожити" його, пройнятися тими проблемами, які піднімає автор.

   Видалити
 22. Відчувається висока методична і фахова майстерність. Цікаві і корисні методи роботи для розвитку творчого потенціалу. Обов’язково використаю їх у своїй роботі.Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
 23. Любов Продан29 січня 2015 р. о 08:25

  Я прочитала статтю на одному подиху.! Як цікаво,живо, дуже захоплююче. Розвиток творчої особистості -це основне, що потрібно учням, але не всі здатні знайти шляхи, щоб його відкрити чи хоча б спробувати. Я пишаюся тобою.

  ВідповістиВидалити
 24. Валентина Кудренко29 січня 2015 р. о 10:22

  Погоджуюся з усіма попередніми коментарями. Багато чого візьму для своєї роботи з маленькими школярами. Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. Для розвитку творчого мислення найсприятливіший ранній дитячий вік. Думаю, що Ви зі своїми першокласниками це зможете довести. Творчості і натхнення Вам! Дякую за коментар.

   Видалити
 25. Олеся Черняк29 січня 2015 р. о 14:08

  Знаю багатьох своїх колег, які певний час захоплювались педагогічною технологією ТРВЗ. Ви, Олена Федорівна, одна із тих вчителів, котрі обрали для своєї роботи з учнями найбільш цікаві й ефективні методи, і не зраджуєте їм вже скільки років! Дітям дуже цікаво на Ваших уроках!!! Колегам є в кого перейняти досвід!!!
  Цікаво боло б подивитись електронний посібник "Синтаксис у схемах СФА". Ця інновація, впевнена, заохотить дітей до вивчення розділу "Синтаксис", допоможе їм краще запам’ятати матеріал. Все просте -- геніальне !
  Бажаю успіхів у Вашій подальшій роботі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за приємні слова. За допомогою посібника, про який ви згадуєте, ми зараз з 11 класом готуємося до ЗНО. Це і цікаво, і ефективно. Обов'язково детально вас з ним ознайомлю. Успіхів Вам!!!

   Видалити
 26. Галина Браславська30 січня 2015 р. о 07:04

  Згодна, що головне в роботі учителя - це результативність. Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Цінцевий результат завжди і для всіх важливий, ради нього і працюємо. Дякую за коментар.

   Видалити
 27. Діана Бурдейна30 січня 2015 р. о 08:17

  Цікава стаття. Дякую за змістовний корисний матеріал. Мені, як молодому спеціалісту є чому вчитися у Вас. Обов'язково спробую використовувати ТРВЗ-педагогіку. Бажаю Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 28. Дуже цікавий матеріал. Обов'язково використаю у своїй роботі. Хлівнюк І.

  ВідповістиВидалити
 29. Вікторія Томенко1 лютого 2015 р. о 06:00

  Дуже цікава і пізнавальна стаття! Прочитала її з великим задоволенням! Саме за допомогою ТРВЗ у дітей розвивається креативне мислення, яке дуже необхідне на уроках української літератури.
  І як зазначив В. О. Сухомлинський: : «Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Ми повинні вчити і виховувати так, щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань…»
  Бажаю Вам успіхів у роботі!!! Обов’язково буду використовувати ТРВЗ на своїх уроках!!! Дякую Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. ТРВЗ-педагогіка налічує дуже багато різних методів і прийомів, серед яких можна вибрати ті, які найкраще виправдають себе на практиці під час вивчення того чи іншого предмета. Основна ідея ТРВЗ - вчимося мислити сміливо. Дякую за коментар і за бажання впроваджувати технологію творчості. Бажаю успіхів!

   Видалити