субота, 24 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Тетяна Гуличко, вчитель світової літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Червоне Гайворонського району Кіровоградської області

В даній статті йдеться про використання на уроків світової літератури інноваційних методів навчання, які доцільно застосовувати на уроках світової літератури. Вони сприяють розвитку творчих здібностей, здатності самостійно мислити та підшуковувати потрібну інформацію.


Оскільки я молодий вчителя, то намагаюся щоб уроки були цікавими як для дітей так і для мене.
Я думаю всі погодяться з тим, що у час комп’ютеризації дітей важко змусити читати, а особливо великі за обсягом твори. Тому готуючись до уроку, намагаюся охопити якнайбільше матеріалу і поряд з традиційними методами навчання, використовую інноваційні технології.
Хочу поділитися з вами інноваційними методами навчання в тих моделях, які доцільно застосовувати у викладанні світової літератури.
Для актуалізації знань учнів використовую: літературну розминку, гранування, відтворення сюжетного ланцюжка, літературний диктант, асоціативний диктант. Для урізноманітнення перевірки домашнього завдання використовую «клоуз – тест», «усний малюнок».
На етапі сприйняття та засвоєння нового матеріалу використовую міні – дослідження у групах, інсценування, проблемні завдання, часто при аналізі героїв твору застосовую вправу «займи позицію».
Для підсумкового етапу пропонуються творчі завдання, завдання проблемного характеру.
За моїми спостереженнями ефективним є урок – проект. Використовую лише один раз на семестр. Він є різновидом групової роботи. Цей урок є ефективним при вивченні великих за обсягом творів на підсумковому етапі.
Такий вид роботи дає час подумати, обмінятися ідеями з партнерами, самостійно шукати інформацію та дає можливість учням самостійно обирати форми презентації роботи. У зв’язку з тим, що не всі діти мають змогу створити презентації, я пропоную використовувати стінгазети. Але обов’язково завдання, які отримують групи, різного змісті та висвітлюють проблеми з різних боків.
Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні, які зазвичай пасивні на уроці не можуть ухилитися від виконання завдання.
Так, наприклад, на підсумковий урок за романом В. Скотта «Айвенго» учні 7 класу підготували захист проектних робіт. Урок виявився цікавим та інформаційним.
Частіше на уроках застосовую метод «Акваріум». Ще один варіант діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Цей метод доцільно використовувати на етапі закріплення знань, умінь та навичок.
На уроках світової літератури зміст багатьох понять учні засвоюють, аналізуючи певні ситуації. Тому у своїй роботі використовую вправу «Аналіз ситуації». Учень може самостійно, з допомогою однокласників або вчителя проаналізувати певний вчинок героя. Таку вправу починаю застосовувати з 5 класу. Це привчає учнів до критичного мислення та вміння аналізувати вчинки.
Дещо інше спрямування має вправа «Мета, план». Ця вправа особлива тим, що учасники не можуть сперечатися між собою.
Робота виконується на невеликих листках паперу із чітким викладом думок. Цей метод використовується для проведення аналізу ситуації, якою у даний момент займається група.
Організація роботи. Обирається певна проблема. Учасники об’єднуються у групи. У цих групах вони складаються відповіді на питання пов’язані із цією проблемою за 4-ма позиціями:
Реальний стан справ,
Як повинно бути,
Чому у дійсності саме так, а не як повинно бути,
Пропозиції.
 Завдання виконується на плакаті за схемою (всі чотири поля заповнює кожна група):
Проблема

Реальний стан справ.

Як повинно бути?

Чому у дійсності саме так, а не як повинно бути?

Пропозиції.

Для останніх технічних новинок обов’язково знаходжу місце і комп’ютер у цьому сенсі не є виключенням. Реалізація інноваційних методик передбачає комплексне використання сучасних ТЗН: аудіо, відеоматеріали, презентації.
Інформаційні системи є однією з інноваційних форм роботи з учнями, вони супроводжуються організацією диспутів та презентацією фільмів. Цей вид роботи застосовую у 8 – 11 класах та обов’язково після прочитання твору.
Демонстрація фільму дозволяє:
-                     Акцентувати увагу на певній проблемі;
-                     Провести зіставлення твору з його екранізацією;
-                     Інформувати про шляхи вирішення проблеми.
При використанні мультимедійних технологій структура уроку істотно не змінюється. Обов’язково зберігаються всі основні етапи, за потреби змінюються тільки їхні часові характеристики.
Для урізноманітнення домашнього завдання даю дітям вправу «Усього потроху» - дитина складає кросворд за вивченим матеріалом. Такий вид роботи сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Розвивальні інтелектуальні ігри навчають дітей не просто користуватися вже набутими знаннями, а й граючись, пізнати разом з героями їх світ. Діти з цікавістю сприймають такі форми роботи, що стосуються «навчання у грі».
Літературні вікторини:
-                      «Впізнай героя»
-                     «Скринька знахідок»
-                     Літературне лото»
-                     «Лист контролю»
-                     «Встанови відповідність»
-                     «Впізнай письменника»
Так, наприклад, підводячи підсумковий уроку у 7 класі, пропоную вікторину «Скринька знахідок».
А підводячи підсумки уроку за темою: «Жуль Верн «Пятнадцятирічний капітан». Дік Сенд і його друзі» використовую вправу «Займи позицію»
Наприклад: «П’ятнадцятирічний капітан» Жуля Верна – це книга, на яку варто було витратити вільний час»


Можливо

Ні

Так
    Отже, ми бачимо, що і при викладанні даного предмета є місце новизні та інноваційним формам і методам навчання. У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інноваційні технології навчання.

Бібліографія

1.Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л.Ф. Мірошниченко. – К.: Ленвіт, 2000. – 240с.
2.Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. – 528 с.
3. Радзіх С. Інтеграція інтерактивних технологій на уроках української словесності. – Тернопіль: підручник і посібник, 2009. – 64с.5 коментарів:

 1. Моїй роботі імпонують матоди і прийоми описані у Вашій статті. Сьогодні уроки мають проводитися по-новому, цікаво. Спасибі.

  ВідповістиВидалити
 2. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 01:02

  Молодчинка! Матеріал цікавий і змістовний, стане в нагоді багатьом словесникам. Раджу прочитати всім.

  ВідповістиВидалити
 3. Наталія Бунчак27 січня 2015 р. о 05:32

  Вітаю молоду колегу з цікавим матеріалом. Багато дізналася нового і цікавого для себе. Так тримати!

  ВідповістиВидалити
 4. Галина Блашків27 січня 2015 р. о 12:06

  Також вітаю молоду колегу! Стаття цікава. Дійсно, однією з основних тенденцій дитячого читання в сучасних умовах стало домінування інформаційного, поверхневого, "ділового" читання над читанням "для душі". Тому я погоджуюся з вами, що потрібно всіма доступними нам засобами зацікавити учнів, пробудити бажання прочитати художній твір і зрозуміти його. Ті види і форми роботи на уроках, які ви використовуєте, сприяють підвищенню цікавості учнів до художніх творів. Від щирого серця бажаю Вам успіхів у Вашій роботі!

  ВідповістиВидалити
 5. Тетяно, Ви - молодий вчитель, але вчитель, який прагне стати майстром своєї справи. Ваші уроки цікаві! Дякую за гарну роботу!

  ВідповістиВидалити